İçeriğe geç

Terim | Term:

abara

Kanji:

Hiragana:

J あばら

Açıklama:

Kaburga.

Explanation:

Rib.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

rokkotsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

age

Kanji:

上げ

Hiragana:

J あげ

Açıklama:

Yukarı kaldırma, kaldırış.

Explanation:

Lifting, raising.

Not:

"Kaldırmak, yükseltmek" anlamındaki 上げる (ageru) fiilinden.

Note:

From the verb 上げる (ageru), which means "to lift, to raise".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki age, kiri age, suri age

Terim | Term:

ago

Kanji:

Hiragana:

J あご

Açıklama:

Çene.

Explanation:

Jaw.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

agura

Kanji:

胡座

Hiragana:

J あぐら

Açıklama:

Yerde bağdaş kurarak oturma.

Explanation:

Cross-legged sitting on the floor.

Not:

Bu terimin kanjilerinin okunuşu kuralsızdır. Detay için bkz. https://en.wiktionary.org/wiki/胡座#Japanese

Note:

There reading of the kanji of this term is irregular. For details see https://en.wiktionary.org/wiki/胡座#Japanese

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ai hanmi

Kanji:

相半身

Hiragana:

JÇJ あいはんみ

Açıklama:

相 (ai[2]) "karşılıklı, birbirine, görünüş" + 半身 (hanmi) "yarım vücut". Uyumlu duruş. Kişilerin vücutlarının kendilerine göre aynı tarafının önde olduğu duruş.

Explanation:

相 (ai[2]) "mutual, to each other, aspect" + 半身 (hanmi) "half body". Corresponding stance. Stance in which the parties have the same half of their body in front.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

gyaku hanmi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ai nuke

Kanji:

相抜け

Hiragana:

JJ あいぬけ

Açıklama:

相 (ai[2]) "karşılıklı, birbirine, görünüş" + 抜け (nuke) "çıkma, dışarı gitme, kaçma". Özellikle kılıçlı sanatlarda, rakiplerin birbirine hasar vermeden uzaklaşması. Yaralanmadan, berabere sonlanan mücadele.

Explanation:

相 (ai[2]) "mutual, to each other, aspect" + 抜け (nuke) "coming out, fleeing". Enemies moving away from each other without damaging each other, especially in sword arts. A fight that ends in a draw without injury.

Not:

Birkaç yerde 合抜 olarak yazıldığı da görülmüştür.

Note:

Also seen being spelled as 合抜.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ai uchi

Kanji:

相打ち

Hiragana:

JJ あいうち

Açıklama:

相 (ai[2]) "karşılıklı, birbirine, görünüş" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Eş zamanlı kesiş veya vuruş. İki kişinin birbirini aynı anda kesmesi, vurması.

Explanation:

相 (ai[2]) "mutual, to each other, aspect" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". Simultaneous cuts or strike. Cutting or striking each other at the same time.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ai[1]

Kanji:

Hiragana:

J あい

Açıklama:

Karşılaşma, buluşma, uyum, birliktelik.

Explanation:

Encountering, meeting, matching, togetherness.

Not:

"Uymak, eşleşmek, uyumlu olmak" anlamındaki 合う (au) fiilinden türemiş isimdir. ai[2] ve ai[3] ile karıştırılmamalıdır. Bu kanjinin Çince okunuşları ga' ve , Japonca okunuşu ise ai'dir. Çince okunuşlar gasshō, gasseki, gasshuku ve gōkoku terimlerinde görülebilir.

Note:

This noun comes from the verb 合う (au), which means "to meet, to agree, to fit". Not to be confused with ai[2] and ai[3]. The Chinese readings of this kanji are and ga', the Japanese reading is ai. The Chinese readings can be seen in the terms gasshō, gasseki, gasshuku and gōkoku.

İlgili Terim | Related Terms:

[4], awase

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki, riai, kiai, maai, shiai, taryū jiai, tsubazeriai, tsuriai, iai

Terim | Term:

ai[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç あい

Açıklama:

Sevgi.

Explanation:

Love.

Not:

ai[1] ve ai[2] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Not to be confused with ai[1] and ai[2].

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki to wa ai nari, aikidō[2], banyū aigo, bu wa ai nari

Terim | Term:

ai[2]

Kanji:

Hiragana:

J あい

Açıklama:

Karşılıklı, birbirine. Görünüş.

Explanation:

Mutual, to each other. Aspect.

Not:

ai[1] ve ai[3] ile karıştırılmamalıdır. Bu kanjinin Çince okunuşu olup sōtai, hassō gibi kelimelerde görülebilir.

Note:

Not to be confused with ai[1] and ai[3]. The Chinese reading of this kanji is , which appears in words such as sōtai, hassō.

İlgili Terim | Related Terms:

[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ai hanmi, ai nuke, ai uchi, aigamae ate, Aioi-ryū Jūjutsu, aite

Terim | Term:

aigamae ate

Kanji:

相構え当

Hiragana:

JJJ あいがまえあて

Açıklama:

相 (ai[2]) "karşılıklı, birbirine, görünüş" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş" + 当 (ate) "vuruş". Aynı kamaeden yapılan vuruş.

Explanation:

相 (ai[2]) "mutual, to each other, aspect" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance" + 当 (ate) "hit, blow". Hit from the same kamae.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki

Kanji:

合気

Hiragana:

JÇ あいき

Açıklama:

合 (ai[1]) "ai" + 気 (ki[1]) "ki". Rakibin ve durumun şartlarına uyum sağlama olarak yüzeysel bir şekilde yorumlanabilecek bir savaş sanatı prensibi. Aikidō sanatı adını bu prensipten almıştır ve prensibin geçmişi birkaç asır öncesine kadar gitmektedir. Aikidō dışındaki geleneksel sanatlardan da aiki'ye yoğunlaşanlar vardır.

Explanation:

合 (ai[1]) "ai" + 気 (ki[1]) "ki". A martial art principle that can be superficially interpreted as adapting to the conditions of the opponent and the situation. The art of aikidō got its name from this principle and the history of the principle goes back a few centuries. There are other traditional martial arts that also focus on aiki like aikidō.

Not:

Josh Reyer Aiki Web'deki şu gönderisinde aiki teriminin (相気 kanjisiyle), Kitō-ryū Jūjutsu (起倒流柔術) tekniklerini anlatan 1764 tarihli Tōka Mondō (燈火問答, "Gece Feneri Diyaloğu") adlı metinde geçtiğini belirtir. 1800'ler boyunca benzer anlamda kullanılan aiki teriminin anlamının 1892 tarihli Budō Hiketsu Aiki no Jutsu (武道秘訣合氣之術) adlı metinle değişmeye başladığını ekler. Budo Research sitesindeki şu makalede aiki teriminin kullanımı 1687 tarihli Riho-doshi-kyo adlı metne kadar geri götürülebiliyor; Adventures in Aiki: 200 years ago, Aiki meant “stalemate”. Aiki terimi açıklanırken "sevgi"ye başvurulması yaygın görülen bir yanlıştır. Ayrıca, Mihály Dobróka'nın 5 bölümlük makale serisinin son bölümü olan ve aiki terimine odaklanan makale için tıklayınız.

Note:

In this post on the Aiki Web, Josh Reyer notes that the term aiki (in the kanji 相気) appears in the 1764 text Tōka Mondō (燈火問答, "Lamplight Dialogue"), which describes the techniques of Kitō-ryū Jūjutsu (起倒流柔術). He adds that the meaning of the term aiki, used in a similar sense throughout the 1800s, began to change with the 1892 text Budō Hiketsu Aiki no Jutsu (武道秘訣合氣之術). The use of the term aiki can be traced back to the 1687 text Riho-doshi-kyo in the following article on Budo Research; Adventures in Aiki: 200 years ago, Aiki meant “stalemate”. It is a very common mistake to refer to "love" when translating the term aiki. Mihály Dobróka delves deep into the history of the word aiki in this article, which is the last article of a series of 5.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Aiki Bujutsu, aiki en, Aiki Jinja, Aiki Jinja reitaisai, aiki nage, aiki no jutsu, aiki no kurai, aiki no michi, aiki otoshi, aiki shugyōsha, aiki taisō, aiki to wa ai nari, aiki-jūjutsu, aikibudō, aikidō[1], aikijō, aikijū, aikijutsu, aikiken, aikisō, aikitantō, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, shōbu aiki, Tenshin-ryū Aikibudō, Zaidan Hōjin Aikikai

Terim | Term:

aiki age

Kanji:

合気上げ

Hiragana:

JÇJ あいきあげ

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 上げ (age) "kaldırma, yükselme". Aikiyi kaldırma, yükselen enerji. Kolları yukarı kaldırarak aikiyi yukarı doğru yönlendirme.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 上げ (age) "raising, lifting". Raising the aiki, raising energy. Directing the aiki upwards by raising the arms upwards.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aiki sage

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Aiki Bujutsu

Kanji:

合氣武術

Hiragana:

JÇÇÇ あいきぶじゅつ

Açıklama:

合氣 (aiki) "aiki" + 武術 (bujutsu) "bujutsu". Morihei Ueshiba'nın kendi sanatı için kullandığı isimlerden biri. 1928'de Daitō-ryū Aiki-jūjutsu ismini bırakıp Aioi-ryū Jūjutsu ismini seçmiş ve sanatını Sōkaku Takeda'nın Daitō-ryū Aiki-jūjutsu'sundan bağımsız kılmıştır. Sanatın ismi 1929'de Aiki-bujutsu, 1933'te ise Aiki budō olmuştur.

Explanation:

合氣 (aiki) "aiki" + 武術 (bujutsu) "bujutsu". One of the names that Morihei Ueshiba applied to his art. He dropped the name Daitō-ryū Aiki-jūjutsu in 1928, choosing the name Aioi-ryū Jūjutsu and making his art independent from Sōkaku Takeda's Daitō-ryū Aiki-jūjutsu. The name of the art became Aiki-bujutsu in 1929 and Aiki Budō in 1933.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki en

Kanji:

合気苑

Hiragana:

JÇÇ あいきえん

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 苑 (en) "çiftlik". Aiki çiftliği. Morihei Ueshiba, 1940'ların başında Tokyo'nun 100 km kuzeydoğusundaki İbaraki'de bir arazi satın aldı ve orada bir türbe ve bir dōjō inşa etti. Morihei Ueshiba hayatının geri kalanının çoğunu İbaraki'de geçirdi.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 苑 (en) "farm". Aiki farm. Morihei Ueshiba bought a piece of land in Ibaraki, 100 km north-east of Tokyo, in early 1940's and built a shrine and a dōjō there. Morihei Ueshiba spent most of the rest of his life Ibaraki.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Aiki Jinja

Kanji:

合気神社

Hiragana:

JÇÇÇ あいきじんじゃ

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 神社 (jinja) "Şintō türbesi, tapınağı". Morihei Ueshiba'nın İbaraki'ye bağlı İwama kasabasında yaptığı türbe.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 神社 (jinja) "Shintō shrine". The shrine that Morihei Ueshiba personally built in Iwama, a town in Ibaraki.

Not:

Morihei Ueshiba, İwama'daki dōjō ve tapınağı inşa etme emrinin kendisine Sarutahiko Ōkami adlı kami tarafından verildiğini ve bunları inşa ettiği için Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiğini söyler. Morihei Ueshiba 1940 ve 1942'de 2 rüyet görür, Sarutahiko Ōkami adlı kami ona gözükür. Morihei Ueshiba 1942'nin sonlarına doğru İwama'ya taşınır ve tapınak inşaatının ilk kısmı 1943'te, diğer kısmı da 1945'te biter.

Note:

Morihei Ueshiba says that the order to build the dōjō and temple in Iwama, a town in Ibaraki, was given to him by the kami named Sarutahiko Ōkami, and because he built them, the WWII in Japan ended. Morihei Ueshiba has 2 visions in 1940 and 1942, a kami named Sarutahiko Ōkami appears to him. Upon this, Morihei Ueshiba moves to Iwama towards the end of 1942, builds the first part of the temple in 1943 and completes the rest in 1945.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Aiki Jinja reitaisai

Terim | Term:

Aiki Jinja reitaisai

Kanji:

合気神社例大祭

Hiragana:

JÇÇÇÇÇÇ あいきじんじゃれいたいさい

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 神社 (jinja) "Şintō türbesi, tapınağı" + 例大祭 (reitaisai) "tapınakta yılda bir düzenlenen merasim". Morihei Ueshiba'nın 26 Nisan 1969'daki ölümünü anmak için her sene İbaraki'ye bağlı İwama kasabasında düzenlenen festival.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 神社 (jinja) "Shintō shrine" + 例大祭 (reitaisai) "annually held festival at a shrine". Festival held annually in Iwama, a town in Ibaraki, to commemorate Morihei Ueshiba's death on April 26, 1969.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shinobukai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki nage

Kanji:

合気投げ

Hiragana:

JÇJ あいきなげ

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Aiki prensibiyle yapılan bir fırlatma tekniği.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 投げ (nage) "throw, thrower". A throwing technique based on the aiki principle.

Not:

Gaku Homma'nın yorumuna göre aiki nage terimi, sadece tek bir tekniği değil, aiki prensibi ile yapılan fırlatma teknikleri kategorisini de ifade eder (Aikido'nun Yapısı, s. 130). Tokimune Takeda'nın şu röportajın "Aiki Nage" başlıklı bölümündeki ifadesinden yola çıkarak, aiki nage isminin verilmesinin sebebinin, diğer tekniklerden farklı olarak bu teknikte torinin kendi vücudunda âni bir değişiklik yapması olduğu düşünülebilir.

Note:

According to Gaku Homma's interpretation, the term aiki nage refers not only to a single technique, but also to the category of throwing techniques performed with the aiki principle (The Structure of Aikido, 1997). Based on Tokimune Takeda's statement in the section titled "Aiki Nage" of the this interview, it can be thought that the reason why the name aiki nage was given is that, unlike other techniques, this technique depends on a sudden change in the tori's own body.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki no jutsu

Kanji:

合気の術

Hiragana:

JÇÇ あいきのじゅつ

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + の (no) "tamlama partikeli" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Aiki sanatı, aiki teknikleri. Daitō-ryū'da ikinci teknik grubudur, bu grupta 53 teknik vardır. Ayrıca Daitō-ryū'daki 3 teknik kategorisinden biridir; bkz. jūjutsu, aiki no jutsu ve aiki-jūjutsu.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + の (no) "compound particle" + 術 (jutsu) "technique, art". The art of aiki, aiki techniques. The second group of techniques in Daitō-ryū, which consists of 54 techniques. It is also one of the 3 technical categories in Daito-ryū; cf. jūjutsu, aiki no jutsu, and aiki-jūjutsu.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki no kurai

Kanji:

合気之位

Hiragana:

JÇJJ あいきのくらい

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 之 (no) "tamlama partikeli" + 位 (kurai) "durum, pozisyon". Aiki durumu. Aiki bilincinin, prensibinin kişide en üst düzey olduğu durum. Kişinin evrenin kanunlarını pürüzsüz bir ayna gibi yansıttığı ve onlara uyduğu durum.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 之 (no) "compound particle" + 位 (kurai) "circumstance, position". Aiki circumstance. The state in which a person's aiki is in its highest level. The state of utmost aiki consciousness. The state in which one reflects the laws of nature perfectly and is harmony with them.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki no michi

Kanji:

合気の道

Hiragana:

JÇJ あいきのみち

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + の (no) "tamlama partikeli" + 道 (michi) "yol, dō". Aiki yolu, aikidō. Morihei Ueshiba'nın aikidō kelimesi yaygınlaşmadan önce kendi sanatına verdiği isimlerden biri.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + の (no) "compound particle" + 道 (michi) "way, path, dō". Aiki way, aikidō. It is one of the names Morihei Ueshiba gave to his art before the word aikidō became widespread.

Not:

道 kanjisinin Japon okunuşu michi, Çin okunuşu ise 'dur.

Note:

The Japanese reading of the kanji 道 is michi and the Chinese reading is .

İlgili Terim | Related Terms:

aikidō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki no sen

Kanji:

合気の先

Hiragana:

JÇÇ あいきのせん

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + の (no) "tamlama partikeli" + 先 (sen[2]) "ileri, önce, önce olma, inisiyatif". Rakibin duruşundan, durumundan istifade etme.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + の (no) "compound partilcle" + 先 (sen[2]) "forward, before, being ahead, initiative". Taking advantage of the opponent's position and/or attitude.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki ō-kami

Kanji:

合気大神

Hiragana:

JÇJJ あいきおおかみ

Açıklama:

合気 (aiki[1]) "aiki" 大 (ō-[1]) "büyük, ulu" + 神 (kami) "ruh, tanrı, kami". Aikidō kamisi, aikidō tanrısı veya tanrıları.

Explanation:

合気 (aiki[1]) "aiki" 大 (ō-[1]) "big, great" + 神 (kami) "spirit, deity, god, kami". Aikidō kami, aikidō god(s).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki otoshi

Kanji:

合気落とし

Hiragana:

JÇJ あいきおとし

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 落とし (otoshi) "düşürüş". Aiki düşürüşü, rakiple uyumlanarak düşürme.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 落とし (otoshi) "dropping". Aiki drop, blending drop.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki sage

Kanji:

合気下げ

Hiragana:

JÇJ あいきさげ

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 下げ (sage) "indirme, alçaltma". Aikiyi indirme, alçalan enerji. Kolları aşağı indirerek aikiyi aşağı doğru yönlendirme.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 下げ (sage) "lowering". Directing the aiki downwards by lowering the arms.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aiki age

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki shugyōsha

Kanji:

合気修行者

Hiragana:

JÇÇÇÇ あいきしゅぎょうしゃ

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 修行者 (shugyōsha) "antrenman yapan kişi". Aikidō çalışan kişi.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 修行者 (shugyōsha) "one who trains". Aikidō practitioner

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aikidōka

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki taisō

Kanji:

合気体操

Hiragana:

JÇÇÇ あいきたいそう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 体操 (taisō) "beden eğitimi". Kişinin kendi üstünde uyguladığı ve aikidō tekniklerinden ortaya çıkarılan hazırlık egzersizleri.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 体操 (taisō) "physical education". Preparation exercises that the person performs on himself/herself and that are derived from aikidō techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki to wa ai nari

Kanji:

合気とは愛なり

Hiragana:

JÇÇ あいきとはあいなり

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + と (to) "bir partikel" + は (wa) "bir partikel" + 愛 (ai[3]) "sevgi" + なり (nari) "-dır (koşaç)". "Aiki sevgidir", Morihei Ueshiba'ya ait bir söz.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + と (to) "a particle" + は (wa) "a particle" + 愛 (ai[3]) "love" + なり (nari) "to be (copula)". "Aiki is love", a saying from Morihei Ueshiba.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aiki-jūjutsu

Kanji:

合気柔術

Hiragana:

JÇÇÇ あいきじゅうじゅつ

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 柔術 (jūjutsu) "jūjutsu". Aiki prensibine yoğunlaşan ve tarihinin yaklaşık 1000 yıl öncesine dayandığı iddia edilen bir jūjutsu dalı. Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127) cesetler üzerinde otopsi yaparak atemi noktalarını, eklem hareketlerini incelediği için bu sanatın kurucusu olarak kabul edilir.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 柔術 (jūjutsu) "jūjutsu". A branch of jūjutsu which focuses on the principle of aiki and whose history allegedly goes back about 1000 years. Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127), who collected corpses from battleground and made experiments on their joints and pressure points, is considered to be the father of this art.

Not:

Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (大東流 合気柔術) veya Daitō-ryū Jūjutsu (大東流柔術) da denir.

Note:

Also called Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (大東流合気柔術) or Daitō-ryū Jūjutsu (大東流柔術).

İlgili Terim | Related Terms:

Daitō-ryū Aiki-jūjutsu

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Daitō-ryū Aiki-jūjutsu

Terim | Term:

aikibudō

Kanji:

合気武道

Hiragana:

JÇÇÇ あいきぶどう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 武道 (budō) "budō". Aikidōnun eski isimlerinden biri.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 武道 (budō) "budō". One of the previous names of aikidō.

Not:

Morihei Ueshiba'nın sanatı için 1942 yılına kadar kullanılan isimlerden biridir. 1942'den itibaren aikidō ismi kullanılır.

Note:

It is one of the names used until 1942 for the art of Morihei Ueshiba. The name aikidō has been used since 1942.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Daitō-ryū Aiki-budō

Terim | Term:

aikidō ichiro

Kanji:

合気道一路

Hiragana:

JÇÇÇÇ あいきどういちろ

Açıklama:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 一路 (ichiro) "yol, yolculuk, seyahat". Kisshomaru Ueshiba'nın 1995'te yayımladığı ve henüz diğer dillere çevirilmemiş kitabı.

Explanation:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 一路 (ichiro) "way, road, journey". A book by Kisshomaru Ueshiba published in 1995. The book hasn't been translated into other languages yet.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Aikidō Maki No Ichi

Kanji:

合氣道巻之壹

Hiragana:

JÇÇJJÇ あいきどうまきのいち

Açıklama:

合氣道 (aikidō[1]) "aikidō" + 巻之壹 (maki no ichi) "birinci cilt". Morihei Ueshiba'nın yazdığı ve Aikikai tarafından 1954'te basılmış kitaptır. Adında aikidō kelimesi geçen ilk kitaptır. Morihei Ueshiba bu kitabı belli bir seviyeyi geçen öğrencilerine teknik kılavuzu olarak vermekteydi.

Explanation:

合氣道 (aikidō[1]) "aikidō" + 巻之壹 (maki no ichi) "first volume". A book written by Morihei Ueshiba and published by Aikikai in 1954. It is the first book to have the word aikidō in its title. Morihei Ueshiba used to give this book as a technical guide to his students who passed a certain level.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikidō no geiko

Kanji:

合気道の稽古

Hiragana:

JÇÇÇÇ あいきどうのけいこ

Açıklama:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + の (no) "tamlama partikeli" + 稽古 (keiko) "antrenman". Aikidō antrenmanı.

Explanation:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + の (no) "compound particle" + 稽古 (keiko) "training". Aikidō training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Aikidō Tōhō İai

Kanji:

合気道刀法居合

Hiragana:

JÇÇÇÇJJ あいきどうとうほういあい

Açıklama:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 刀 ([1]) "kılıç" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke" + 居合 (iai) "iai". Shōji Nishio'nun (西尾 昭二, 1927 - 2005), aikidōyu desteklemesi adına aikidō prensiplerine dayanarak oluşturduğu iaidō müfredatı.

Explanation:

合気道 (aikidō[1]) + 刀 ([1]) "sword + 法 ([1]) "method, principle" + 居合 (iai) "iai". The aikidō-based iaidō curriculum developed by Shōji Nishio (西尾 昭二, 1927 - 2005) to reinforce the aikidō learning.

Not:

Aiki Tōhō İai, Aikidō Tōhō İaidō vs. olarak kullanıldığı da görülmüştür.

Note:

Also seen used as Aiki Tōhō İai, Aikidō Tōhō İaidō etc.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikidō[1]

Kanji:

合気道

Hiragana:

JÇÇ あいきどう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 道 ([1]) "yol, dō". Morihei Ueshiba tarafından geliştirilmiş, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu kökenli modern Japon savaş sanatı.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 道 ([1]) "way, path, dō". A modern Japanese martial art originating from Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, developed by Morihei Ueshiba.

Not:

Aikidō isminden önce aikibudō, aiki no michi gibi isimler kullanılmıştır. Aikidō terimi sadece Morihei Ueshiba'nın sanatının adı değildir, Daitō-ryū'dan gelme birçok branş aikidō ismini kullanmaktadır. Aikidō ismi Dai Nippon Butoku Kai 大日本武徳会 tarafından 1942'de verilmiştir, detaylar için referanstaki makaleye bakınız. aikidō[2] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Names such as aikibudō, aiki no michi were used before aikidō. The name aikidō is not only the name of the art of Morihei Ueshiba. Some other descendant arts from Daitō-ryū also use the name aikidō. The name aikidō was given by Dai Nippon Butoku Kai 大日本武徳会 in 1942, see the article in the reference for details. Not to be confused with aikidō[2].

İlgili Terim | Related Terms:

aiki no michi

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikidō ichiro, aikidōka, enbu no aikidō, kyōgi aikidō, makenai aikidō, tsuyoi aikidō, zen Nippon aikidō enbu taikai

Terim | Term:

aikidō[2]

Kanji:

愛気道

Hiragana:

ÇÇÇ あいきどう

Açıklama:

愛 (ai[3]) "sevgi" + 気 (ki[1]) "ki" + 道 ([1]) "yol, dō". Morihei Ueshiba aikidō ve sevgi arasındaki ilişkiyi vurgulamak için ilk kanjiyi değiştirip yazmıştır.

Explanation:

愛 (ai[3]) "love" + 気 (ki[1]) "ki" + 道 ([1]) "way, path, dō". Morihei Ueshiba emphasized the relation between aikidō and love by changing the first kanji of the word.

Not:

aikidō[1] ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Not to be confused with aikidō[1].

İlgili Terim | Related Terms:

aikidō[1]

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikidōka

Kanji:

合気道家

Hiragana:

JÇÇÇ あいきどうか

Açıklama:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 家 (-ka) "kişi belirten sonek". Aikidō çalışan kimse. Aikidōcu.

Explanation:

合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 家 (-ka) "agent suffix". Aikidō practitioner.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aiki shugyōsha

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikijō

Kanji:

合気杖

Hiragana:

JÇÇ あいきじょう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 杖 ([1]) "jō". Jō silahının aiki prensipleri ile kullanılması.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 杖 ([1]) "jō". The practice of jō with aiki principles.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aikiken, aikisō, aikitantō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikijū

Kanji:

合気十

Hiragana:

JÇÇ あいきじゅう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 十 ([1]) "on (sayı)". Aiki artısı. Morihei Ueshiba'nın aikidō sanatı için kullandığı isimlerden biri.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 十 ([1]) "ten (number)". Aiki plus. One of the names Morihei Ueshiba applied to the art of aikidō.

Not:

10 sayısını belirten kanji bir artı sembolü şeklindedir. Morihei Ueshiba'ya göre artı işaretinde dikey çubuk göğü ve yeri, yatay çubuk ise ateşi ve suyu temsil etmektedir.

Note:

The kanji for number 10 is a plus symbol. According to Morihei Ueshiba, the vertical stroke of the plus sign symbolizes the heaven and the earth, while the horizontal stroke symbolizes fire and water.

İlgili Terim | Related Terms:

jūjidō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikijutsu

Kanji:

合気術

Hiragana:

JÇÇ あいきじゅつ

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Aiki prensiplerinin uygulanması. Aiki prensibi odaklı teknikler.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 術 (jutsu) "technique, art". Application of aiki principles. Aiki principle oriented techniques.

Not:

Aikidō sanatının atası olan aiki-jūjutsu ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with aiki-jūjutsu, which is the origin of aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikiken

Kanji:

合気剣

Hiragana:

JÇÇ あいきけん

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Ken silahının aiki prensipleri ile kullanılması. Morihiro Saitō'nun formülleştirdiği müfredatdır; ichi no tachi, ni no tachi, san no tachi, yon no tachi, go no tachi, ki musubi o tachi.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 剣 (ken[1]) "sword". The practice of ken with aiki principles. The curriculum formulized by Morihiro Saitō; ichi no tachi, ni no tachi, san no tachi, yon no tachi, go no tachi, ki musubi o tachi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aikijō, aikisō, aikitantō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikisō

Kanji:

合気槍

Hiragana:

JÇÇ あいきそう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 槍 ([2]) "mızrak". Aiki prensipleri ile sō çalışma.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 槍 ([2]) "spear". Training sō with aiki principles.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aikiken, aikijō, aikitantō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikitantō

Kanji:

合気短刀

Hiragana:

JÇÇÇ あいきたんとう

Açıklama:

合気 (aiki) "aiki" + 短刀 (tantō) "tantō". Tantō silahının aiki prensipleri ile kullanılması.

Explanation:

合気 (aiki) "aiki" + 短刀 (tantō) "tantō". The practice of tantō with aiki principles.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aikijō, aikiken, aikisō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aikuchi

Kanji:

合口

Hiragana:

JJ あいくち

Açıklama:

合 (ai[1]) "karşılaşma, buluşma, uyum, birliktelik" + 口 (kuchi) "ağız, açıklık". Balçağı olmayan ve bu sebeple kolay saklanabilen tantō çeşidi. Balçak olmadığı için namlu doğrudan kının ağzı ile buluşur.

Explanation:

合 (ai[1]) "encountering, meeting, matching, togetherness" + 口 (kuchi) "mouth, opening". A type of tantō with no handguard, which is thus easy to hide. As there is no handguard, the blade of the dagger meets with the mouth of the scabbard.

Not:

Aiguchi şekllinde de yazılmaktadır.

Note:

Also spelled as aiguchi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Aioi-ryū Jūjutsu

Kanji:

相生流柔術

Hiragana:

JJÇÇÇ あいおいりゅうじゅうじゅつ

Açıklama:

相生 (aioi) "Aioi (özel isim)" + 流 (ryū) "stil, ekol, akım, akış" + 柔術 (jūjutsu) "jūjutsu". Morihei Ueshiba'nın gençken çalıştığı ve kendi ailesinden gelme bir savaş sanatı. Morihei Ueshiba 1928'de Daitō-ryū Aiki-jūjutsu ismini bırakıp Aioi-ryū Jūjutsu ismini seçmiş ve sanatını Sokaku'nun Daitō-ryū Aiki-jūjutsu'sundan bağımsız kılmıştır. Sanatın ismi 1929'de Aiki-bujutsu, 1933'te ise Aiki budō olmuştur.

Explanation:

相生 (aioi) "Aioi (proper noun)" + 流 (ryū) "style, ecole, current, flow" + 柔術 (jūjutsu) "jūjutsu". A martial art of Morihei Ueshiba, which he mastered when young. Morihei Ueshiba dropped the name Daitō-ryū Aiki-jūjutsu in 1928, choosing the name Aioi-ryū Jūjutsu and making his art independent from Sokaku's Daitō-ryū Aiki-jūjutsu. The name of the art became Aiki-bujutsu in 1929 and Aiki Budō in 1933.

Not:

Shin Budō dergisinin Kasım 1942 sayısındaki makalesinde hocası Morihei Ueshiba'dan bahseden Hisa Takuma (久 琢磨, 1895 - 1980), Morihei Ueshiba'nın gençliğinde çeşitli dōjōlarda kenjutsu, jūjutsu ve bōjutsu çalıştığını ve ardından aile sanatı olan Aioi-ryū Jūjutsu sanatını babasından öğrenip ustalaştığını belirtir.

Note:

In an article in the November 1942 issue of Shin Budō magazine, Hisa Takuma (久 琢磨, 1895 - 1980), who mentions his teacher Morihei Ueshiba, states that Morihei Ueshiba studied kenjutsu, jūjutsu and bōjutsu in various dōjōs in his youth and then mastered their family art of Aioi-ryū Jūjutsu from his father.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aite

Kanji:

相手

Hiragana:

JJ あいて

Açıklama:

相 (ai[3]) "karşılıklı, birbirine, görünüş" + 手 (-te[2]) "yapan kişi belirten sonek". Budōda beraber çalışılan kişi, partner.

Explanation:

相 (ai[3]) "mutual, to each other, aspect" + 手 (-te[2]) "suffix denoting person who does something". In budō, person who one trains with, partner.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kakete, semete, shite, ukete

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ame no torifune

Kanji:

天の鳥舟

Hiragana:

JJJ あめのとりふね

Açıklama:

天 (ame) "gökyüzü, cennet" + の (no) "tamlama partikeli" + 鳥舟 (torifune) "kuş teknesi". Gökyüzünün kuş teknesi. Kayık küreği çekmeyi andıran ve antrenmana hazırlık için yapılan Şintō kökenli bir egzersiz.

Explanation:

天 (ame) "sky, heaven" + の (no) "compound particle" + 鳥舟 (torifune) "bird boat". Bird boat of the sky. An exercise of Shintō origin that resembles rowing a boat and is done as a preparation for training.

Not:

Funakogi undō veya torifune no gyō olarak da bilinir. Torifune ifadesi, Japon mitolojisinin ilk yazılı metni olup MS 711-712'de derlenen Kojiki'de (古事記) geçer. Morito Suganuma'nın (菅沼守人, 1942 - ) şu röportajda belirttiğine göre mevzubahis egzersize sonradan funakogi undō denmeye başlamıştır.

Note:

Also called funakogi undō or torifune no gyō. The name torifune is attested in the oldest literary work of Japanese mythology, Kojiki (古事記), a text from 711-712 CE. Morito Suganuma (菅沼守人, 1942 - ) states in this interview that the name torifune is the original name of the exercise and the term funakogi undō appeared later.

İlgili Terim | Related Terms:

torifune no gyō, funakogi undō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

antei

Kanji:

安定

Hiragana:

ÇÇ あんてい

Açıklama:

Stabilite.

Explanation:

Stability.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

anza

Kanji:

安座

Hiragana:

ÇÇ あんざ

Açıklama:

安 (an) "sakin, rahat, kolay" + 座 (za) "oturuş, oturma". Rahat oturuş. Bacaklar vücudun önünde bağdaş halde oturuş.

Explanation:

安 (an) "calm, easy, simple" + 座 (za) "sitting, seat". Easy sitting. Sitting with the legs crossed in front of the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ara mitama

Kanji:

荒御霊

Hiragana:

JJJ あらみたま

Açıklama:

荒 (ara) "vahşi, hoyrat, sert" + 御霊 (mitama) "mitama". Öfke ile ilgili mitama.

Explanation:

荒 (ara) "wild, coarse, harsh" + 御霊 (mitama) "mitama". Mitama of agression.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kushi mitama, nigi mitama, sachi mitama

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

arawaza

Kanji:

荒技

Hiragana:

JJ あらわざ

Açıklama:

荒 (ara) "vahşi, hoyrat, sert" + 技 (waza) "teknik". Sert teknikler. Tehlike oluşturabilecek teknikler veya tekniği tehlike oluşturabilecek sertlikte çalışma.

Explanation:

荒 (ara) "wild, coarse, harsh" + 技 (waza) "technique". Harsh techniques. Techniques that may pose a hazard, or to work with a rigor that may pose a hazard.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

arukikata

Kanji:

歩き方

Hiragana:

JJ あるきかた

Açıklama:

歩き (aruki) "yürüyüş" + 方 (kata[4]) "yön, taraf". Yürüme istikameti.

Explanation:

歩き (aruki) "walk" + 方 (kata[4]) "direction, side". Walking direction.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

asa geiko

Kanji:

朝稽古

Hiragana:

JÇÇ あさげいこ

Açıklama:

朝 (asa) "sabah" + 稽古 (keiko) "antrenman". Sabah antrenmanı.

Explanation:

朝 (asa) "morning" + 稽古 (keiko) "training". Morning training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ashi

Kanji:

足 / 脚

Hiragana:

J あし

Açıklama:

Ayak, bacak, adım, adımlama.

Explanation:

Foot, leg, step, stepping.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu soku'dur. Japonca okunuşlardan bir diğeri de taru'dur; bkz. taru musubi maddesi

Note:

The Chinese reading of this kanji is soku. Another Japanese reading of this kanji is taru; see the headword taru musubi for detail

İlgili Terim | Related Terms:

taru musubi, soku[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ashi hakobi, ashi no yubi, ashi sabaki, ashikubi, ayumi ashi, chidori ashi, hiraki ashi, neko ashi dachi, nusumi ashi, okuri ashi, suri ashi, tenkai ashi, tsugi ashi

Terim | Term:

ashi hakobi

Kanji:

足運び

Hiragana:

JJ あしはこび

Açıklama:

足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama" + 運び (hakobi) "taşıma, hareket ettirme". Normal yürüyüşe benzer yürüyüş tarzı.

Explanation:

足 (ashi) "foot, leg, step, stepping" + 運び (hakobi) "moving, transporting". A usual type of walking.

Not:

Ayumi ashi de denir.

Note:

Also called ayumi ashi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ashi no yubi

Kanji:

足の指

Hiragana:

JJ あしのゆび

Açıklama:

足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama" + の (no) "tamlama partikeli" + 指 (yubi) "parmak". Ayak parmağı.

Explanation:

足 (ashi) "foot, leg, step, stepping" + の (no) "compound particle" + 指 (yubi) "finger". Foot finger, toe.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tsumasaki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ashi sabaki

Kanji:

足捌き

Hiragana:

JJ あしさばき

Açıklama:

足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama" + 捌き (sabaki) "idare etme, başa çıkma, kullanma". Ayak hareketleri, adımlamalar.

Explanation:

足 (ashi) "foot, leg, step, stepping" + 捌き (sabaki) "dealing, handling, manipulation". Foot movements, foot usage, steppings.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tai sabaki, te sabaki, hakama sabaki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ashikubi

Kanji:

足首

Hiragana:

JJ あしくび

Açıklama:

足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama" + 首 (kubi) "boyun". Ayak bileği.

Explanation:

足 (ashi) "foot, leg, step, stepping" + 首 (kubi) "neck". Ankle.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

atama

Kanji:

Hiragana:

J あたま

Açıklama:

Kafa.

Explanation:

Head.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşları kashira, kaburi ve atama, Çince okunuşu ise to'dur. Çince okunuşu kakuto[1] teriminde görülebilir.

Note:

The Japanese readings of this kanji are kashira, kaburi and atama, the Chinese reading is to. The Chinese reading can be seen in the term kakuto[1].

İlgili Terim | Related Terms:

kaburi, kashira, to

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ate

Kanji:

Hiragana:

J あて

Açıklama:

Vuruş.

Explanation:

Hit, blow.

Not:

"Vurmak, tutturmak" anlamındaki 当たる (ataru) fiilinden.

Note:

From the verb 当たる (ataru), which means "to hit, to shoot".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

atemi waza, atemi, suigetsu ate, aigamae ate, oshi ate, hiji ate

Terim | Term:

atemi

Kanji:

当身

Hiragana:

JJ あてみ

Açıklama:

当 (ate) "vuruş" + 身 (mi[1]) "vücut". Vücuda vuruş.

Explanation:

当 (ate) "hit, blow" + 身 (mi[1]) "body". Hit to the body.

Not:

"Vurmak, tutturmak" anlamındaki 当たる (ataru) fiilinden.

Note:

From the verb 当たる (ataru), which means "to hit, to shoot".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

atemi waza

Terim | Term:

ato geiko

Kanji:

後稽古

Hiragana:

JÇÇ あとげいこ

Açıklama:

後 (ato) "sonra, arka" + 稽古 (keiko) "antrenman". Ders sonrası antrenmanı, dersten sonra yapılan antrenman.

Explanation:

後 (ato) "after, back" + 稽古 (keiko) "training". After training, training after the class.

Not:

後 kanjisinin Japoncaları ato ve ushiro, Çince okunuşları ve go'dur.

Note:

The Japanese readings of 後 are ato and ushiro, the Chinese readings are and go'.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aun no kokyū

Kanji:

阿吽の呼吸

Hiragana:

ÇÇÇÇ あうんのこきゅう

Açıklama:

阿吽 (aun) "Om hecesi, Hinduizm ve Budizmde bir kavram" + の (no) "tamlama partikeli" + 呼吸 (kokyū) "teneffüs, nefes alıp verme". Uyumlu nefes, iki kişinin arasındaki nefes uyumu. Ahenk, harmoni, sözsüz iletişim.

Explanation:

阿吽 (aun) "The om syllable, a concept from Hinduism and Buddhism" + の (no) "compound particle" + 呼吸 (kokyū) "breathing, aspiration". Harmonious breathing, harmony of breathing between two people. Harmony, accordance, non-verbal communication.

Not:

A ve un, bir Hint alfabesi olan Devanagari'nin ilk ve son harflerinin Japonca telaffuzlarıdırlar. Hinduizmde Devanagari'nin ilk ve son harfleri (अ ve ह) evrendeki her şeyi sembolize eder (bkz; alpha (Α) ve omega (Ω)). Aun kelimesi hakkında dilsel bilgi için şu Twitter gönderisine bakabilirsiniz; Dilimsel Düşünce. Aun kelimesinin günümüz Japonyasındaki kullanımı için referanstaki kitaba bakınız. Aun'un Morihei Ueshiba'nın kozmolojisindeki yeri için Christopher Li'nin şu makalesine bakınız; Aiki, Iki, Kokyu, Heng-Ha and Aun – Part 1

Note:

A and un are the Japanese pronunciations of the first and the last letters of Devanagari, an Indian writing system. In Hinduism, the first and the last letters (अ and ह) of Devanagari symbolize everything in the universe (cf. alpha (Α) and omega (Ω)). For linguistic information on the word aun, see this Twitter post (in Turkish); Dilimsel Düşünce. For the colloquial usage of the word aun, see the referenced book. See this article for aun and its place in Morihei Ueshiba's cosmology; Aiki, Iki, Kokyu, Heng-Ha and Aun – Part 1

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

awase

Kanji:

合わせ

Hiragana:

J あわせ

Açıklama:

Uyum, eşleşme. Rakip ile uyumlu olma.

Explanation:

Accord, matching. Being in accordance with the opponent.

Not:

"Birleştirmek" anlamındaki 合わせる (awaseru) fiilinden. Awaseru fiili, "uymak, eşleşmek, uyumlu olmak" anlamındaki 合う (au) fiilinin ettirgen formudur.

Note:

From the verb 合わせる (awaseru), which means "to join together, to unite". The verb awaseru is the causative form of the verb 合う (au), which means "to meet, to agree, to fit".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

awase geiko, kokyū awase

Terim | Term:

awase geiko

Kanji:

合わせ稽古

Hiragana:

JÇÇ あわせげいこ

Açıklama:

合わせ (awase) "uyum" + 稽古 (keiko) "antrenman". Kooperatif bir şekilde çalışma.

Explanation:

合わせ (awase) "harmony" + 稽古 (keiko) "training". Working in a cooperative way.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aya

Kanji:

Hiragana:

J あや

Açıklama:

Çapraz, çarpı şekli.

Explanation:

Diagonal, cross shape.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aya dori, aya mochi

Terim | Term:

aya dori

Kanji:

綾取り

Hiragana:

JJ あやどり

Açıklama:

綾 (aya) "çapraz, çarpı şekli" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin kollarını çarpı şeklinde tutma ve fırlatma.

Explanation:

綾 (aya) "diagonal, cross shape" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". A throw in which the opponent's arms are crossed.

Not:

Jūji garami nage olarak bilinen tekniğin diğer ismi.

Note:

Another name for the technique known as jūji garami nage.

İlgili Terim | Related Terms:

jūji garami nage

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

aya mochi

Kanji:

綾持ち

Hiragana:

JJ あやもち

Açıklama:

綾 (aya) "çapraz, çarpı şekli" + 持ち (mochi) "tutuş, kavrama". Çapraz tutuş. Ai hanmi tutuş.

Explanation:

綾 (aya) "diagonal, cross shape" + 持ち (mochi) "grabbing, grip". Cross grip, ai hanmi grip.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ayumi ashi

Kanji:

歩み足

Hiragana:

JJ あゆみあし

Açıklama:

歩み (ayumi) "yürüme" + 足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama". Yürüme adımlaması.

Explanation:

歩み (ayumi) "walking" + 足 (ashi) "foot, leg, step, stepping". Walking stepping.

Not:

"Yürümek" anlamındaki 歩む (ayumu) fiilinden.

Note:

From the verb 歩む (ayumu), which means "to walk".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-