İçeriğe geç

Terim | Term:

-dan[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç だん

Açıklama:

Sıralama sayısı belirten sonek.

Explanation:

Cardinal number suffix.

Not:

İsim olarak "seviye, basamak" demek olsa da sayıların ardından kullanıldığında (örn; nidan, sandan, yondan) sıralama sayısı belirten sonek işlevindedir. Çadō, go gibi geleneksel sanatlarda kullanılan kyū ve dan seviye sistemi 1883'te Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) tarafından jūdōya entegre edilmiş ve sonra diğer savaş sanatlarında kullanılmaya başlamıştır. Kanō'nun ilk öğrencilerinden olan Tsunejirō Tomita (富田 常次郎, 1865 - 1937) ve Shirō Saigō (西郷四郎, 1866 - 1922), bir savaş sanatında siyah kuşak derecesi (dan) almış ilk kişilerdir.

Note:

Even though as a noun it means "step, grade", functions as a suffix to denote "ordinal number" after numbers (e.g.; nidan, sandan, yondan). The kyū and dan system, which had been in use in traditional arts such as chadō and go, was introduced to jūdō by Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) in 1883 and then spread to other martial arts. Tsunejirō Tomita (富田 常次郎, 1865 - 1937) and Shirō Saigō (西郷四郎, 1866 - 1922), earliest students of Kanō, were the first to receive a black belt degree (dan) in a martial arts.

İlgili Terim | Related Terms:

dan[1], kyū[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

godan, hachidan, jūdan, kyūdan, nanadan, nidan, rokudan, sandan, yondan

Terim | Term:

-gi[1]

Kanji:

Hiragana:

J ぎ

Açıklama:

Kıyafet belirten sonek.

Explanation:

Suffix for denoting clothes.

Not:

"Giymek" anlamındaki 着る (kiru) fiilinden. Bir sonek olan -gi'nin tek başına "dōgi" anlamında kullanılması yaygınlaşmış bir yanlıştır.

Note:

From the verb 着る (kiru), which means "to wear". Though very common, the standalone usage of -gi, which is a suffix, in the sense of "dōgi" is actually a misuse.

İlgili Terim | Related Terms:

budōgi, dōgi, keikogi, uwagi

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

keikogi, budōgi, dōgi, aikidōgi

Terim | Term:

-ka

Kanji:

Hiragana:

Ç か

Açıklama:

Belli bir kalifikasyona sahip kişi belirten sonek.

Explanation:

Suffix denoting a person with a certain qualification.

Not:

-ka soneki, yeni başlayan veya tecrübesi az kişiler için değil, sanatta, meslekte ilerlemiş kişiler için kullanılır. Çince okunuşu ka olan bu kanjinin Japonca okunuşlarından biri ie olup iemoto teriminde görülebilir.

Note:

-ka is used for the experts, experienceds, not for the beginners or the inexperts in budō. One of the Japanese readings of this kanji is ie, which can be seen in the term iemoto.

İlgili Terim | Related Terms:

-sha, -shi[4], -te[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikidōka, budōka

Terim | Term:

-sha

Kanji:

Hiragana:

Ç しゃ

Açıklama:

Belli bir kalifikasyona sahip kişi belirten sonek.

Explanation:

Suffix denoting a person with a certain qualification.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-ka, -te[2], -shi[4]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bugeisha, mudansha, mukyūsha, musha, shidōsha, shoshinsha, shugyōsha, yūdansha, yūkyūsha

Terim | Term:

-shi[4]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Belli bir kalifikasyona sahip kişi belirten sonek.

Explanation:

Suffix denoting a person with a certain qualification.

Not:

Bu kanjinin sonek olarak ve isim olarak 2 farklı kullanımı vardır. İsim olarak kullanımı için shi[3] maddesine bakınız.

Note:

This kanji can be used as a suffix and as a noun. For the noun usage, see shi[3].

İlgili Terim | Related Terms:

-ka, -sha, -te[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bushi, bushidan, bushidō, hanshi, kenshi, renshi

Terim | Term:

-te[2]

Kanji:

Hiragana:

J て

Açıklama:

Yapan kişi belirten sonek.

Explanation:

Suffix denoting person who does something.

Not:

"El, metot" anlamındaki te kelimesi, sonek olarak kullanıldığında bir işi yapan kişi belirtir.

Note:

The word for "hand, method" in Japanese, te, means "one who does something" when used as a suffix.

İlgili Terim | Related Terms:

-ka, -sha, -shi[4], te[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aite, kakarite, semete, shite, torite, ukete