İçeriğe geç

Terim | Term:

Dai Nippon Butoku Kai

Kanji:

大日本武徳会

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ だいにっぽんぶとくかい

Açıklama:

大 (dai) "büyük, ulu" + 日本 (Nihon / Nippon) "Japon" + 武徳 (butoku) "savaş erdemi" + 会 (kai[2]) "kurum, dernek, toplantı". Büyük Japonya Savaş Erdemleri Kurumu. Japon savaş sanatlarını tanzim ve organize etmek için kurulmuş yarı resmî bir kuruluş. İlk olarak 1895'te kurulmuş, bir süre sonra kapatılmış ve 1946'da tekrar açılmıştır.

Explanation:

大 (dai) "big, great" + 日本 (Nihon / Nippon) "Japanese" + 武徳 (butoku) "martial virtue" + 会 (kai[2]) "foundation, association, meeting". Greater Japan Martial Virtue Society. A semi-governmental organisation for regulating and organizing the martial arts of Japan. First opened in 1895, then closed and reopened in 1946.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

dai[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç だい

Açıklama:

Sayılarla birlikte kullanılan ve sıra belirten önektir.

Explanation:

A prefix used to indicate ordinary number.

Not:

Yoshinkan Aikidō terminolojisinde rastlanır.

Note:

Seen in Yoshinkan Aikidō terminology.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

dai ikkyō, dai nikyō

Terim | Term:

dai[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç だい

Açıklama:

Büyük.

Explanation:

Big, large.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu dai, Japonca okunuşu ō'dur.

Note:

The Chinese reading of this kanji is dai, the Japanese reading is ō.

İlgili Terim | Related Terms:

sho[1], ō[1], ko[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

daitō[1], Daitō[2], Aiki Jinja reitaisai, Dai Nippon Butoku Kai, daishō, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu

Terim | Term:

daishō

Kanji:

大小

Hiragana:

ÇÇ だいしょう

Açıklama:

大 (dai[2]) "büyük, ulu" + 小 (shō[1]) "küçük". Samurayların taşıdığı büyük kılıç (katana) ve küçük kılıcı (wakizashi veya tantō) ifade eder.

Explanation:

大 (dai[2]) "big, great" + 小 (shō[1]) "small". It refers to the great sword (katana) and small sword (wakizashi or tantō) carried by the samurai.

Not:

Daitō[1] ve shōtō terimlerinden oluşan bir portmanto kelimedir.

Note:

A portmanteau word from daitō[1] and shōtō.

İlgili Terim | Related Terms:

daitō[1], shōtō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Daitō-ryū Aiki-budō

Kanji:

大東流 合気

Hiragana:

ÇÇÇJÇÇÇ だいとうりゅうあいきぶどう

Açıklama:

大東 (daitō[2]) "Daitō konağı" + 合気 (aiki) "aiki" + 武道 (budō) "budō". Daitō-ryū Aiki-jūjutsu'nun kurucusu Sōkaku Takeda'nın oğlu Tokimune Takeda'nın (武田 時宗, 1916 - 1993) sanatı.

Explanation:

大東 (daitō[2]) "Daitō mansion" + 合気 (aiki) "aiki" + 武道 (budō) "budō". Art by Tokimune Takeda (武田時宗, 1916 – 1993), son of Sōkaku Takeda, founder of Daitō-ryū Aiki-jūjutsu.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Daitō-ryū Aiki-jūjutsu

Kanji:

大東流合気柔術

Hiragana:

ÇÇÇJÇÇÇ だいとうりゅうあいきじゅうじゅつ

Açıklama:

大東 (daitō[2]) "Daitō konağı" + 流 (ryū) "stil, ekol, akım, akış" + 合気 (aiki) "aiki" + 柔術 (jūjutsu) "jūjutsu". Aiki prensibine yoğunlaşan ve tarihinin yaklaşık 1000 yıl geriye gittiği iddia edilen jūjutsu dalı. Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127) cesetler üzerinde otopsi yaparak atemi noktalarını, eklem hareketlerini incelediği için bu sanatın kurucusu olarak kabul edilir. Bu sanat 20. asır başında, Takeda ailesinde 32. kuşak olan Sōkaku Takeda tarafından canlandırılmış ve meşhur edilmiştir. Sanata Daitō (大東) adını Sōkaku Takeda koymuştur.

Explanation:

大東 (daitō[2]) "Daitō mansion" + 流 (ryū) "style, ecole, current, flow" + 合気 (aiki) "aiki" + 柔術 (jūjutsu) "jūjutsu". A branch of jūjutsu which focuses on the principle of aiki and whose history allegedly goes back about 1000 years. Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127), who collected corpses from battleground and made experiments on their joints and pressure points, is considered to be the father of this art. This art was revived and popularized at the beginning of the 20th century by Sōkaku Takeda, 32nd in line in the Takeda family. It was Sōkaku Takeda who gave the name Daitō (大東) to the art.

Not:

Aiki-jūjutsu (合気柔術) veya Daitō-ryū Jūjutsu (大東流柔術) da denir. Aiki kelimesi bu sanatın ismine 1922 yılında eklenmiştir. Ono-ha Ittō-ryū kılıç stilini çalışmış olan Sōkaku Takeda, 1898'a kadar kenjutsu dersi vermiş, 1898'dan itibaren ise kenjutsuyu bırakıp jujutsuya yönelmiştir (Mihály Dobróka 2023'te başladığı bir makale serisinde Daitō-ryū Jūjutsu'nun birçok yönünü ele almaktadır. Serinin 2. makalesi için tıklayınız).

Note:

Also called Aiki-jūjutsu (合気柔術) or Daitō-ryū Jūjutsu (大東流柔術). The word aiki was added to the name of this art in 1922. Sōkaku Takeda, who studied the Ono-ha Ittō-ryū sword style, taught kenjutsu until 1898, and from 1898 he abandoned kenjutsu and turned to jujutsu (Mihály Dobróka discusses many aspects of Daitō-ryū Jūjutsu in a series of articles he started in 2023. Click here for the 2nd article of the series).

İlgili Terim | Related Terms:

aiki-jūjutsu

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

daitō[1]

Kanji:

大刀

Hiragana:

ÇÇ だいとう

Açıklama:

大 (dai[2]) "büyük, ulu" + 刀 ([1]) "kılıç". Samurayların taşıdığı büyük kılıç. Katana.

Explanation:

大 (dai[2]) "big, great" + 刀 ([1]) "sword". The great sword carried by the samurai. Katana.

Not:

Daitō[2] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with Daitō[2]

İlgili Terim | Related Terms:

Daitō[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

daishō

Terim | Term:

Daitō[2]

Kanji:

大東

Hiragana:

ÇÇ だいとう

Açıklama:

大 (dai[2]) "büyük, ulu" + 東 () "doğu". Büyük doğu. Daitō-ryū Aiki-jūjutsu'nun kurucusu kabul edilen Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu'nun (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127) büyüdüğü konağın adı.

Explanation:

大 (dai[2]) "big, great" + 東 () "east". Great East. The name of the mansion where Shinra Saburō Minamoto no Yoshimitsu (新羅 三郎 源 義光, 1045 - 1127), considered the founder of Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, grew up.

Not:

Daitō[1] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with Daitō[1]

İlgili Terim | Related Terms:

daitō[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Daitō-ryū Aiki-jūjutsu

Terim | Term:

daki

Kanji:

抱き

Hiragana:

J だき

Açıklama:

Sarılma, kucaklama.

Explanation:

Embrace, hug.

Not:

"Sarılmak, kucaklamak" anlamındaki 抱く (daku) fiilinden.

Note:

From the verb 抱く (daku), which means "to embrace, to hug".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ushiro daki kakae, muna daki jime

Terim | Term:

daki jime

Kanji:

抱締

Hiragana:

JJ だきじめ

Açıklama:

抱 (daki) "sarılma, kolların arasında tutma" + 締 (shime) "boğuş, boğma". Önden veya arkadan kollarla sarılma veya tutma.

Explanation:

抱 (daki) "embracing, holding with the arms" + 締 (shime) "strangling, choking". Embracing or holding from front or rear.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

dan-i

Kanji:

段位

Hiragana:

ÇÇ だんい

Açıklama:

段 (dan[1]) "seviye, aşama, bölüm, siyah kuşak derecesi" + 位 (i) "derece, seviye". Dan derecesi, dan derecesi sistemi.

Explanation:

段 (dan[1]) "grade, level, black belt degree" + 位 (i) "rank, degree". Dan grade, dan grading system.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kyū[2], -dan[2], dan[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

dan[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç だん

Açıklama:

Seviye, aşama, bölüm, siyah kuşak derecesi.

Explanation:

Level, grade, black belt degree.

Not:

İsim olarak "seviye, basamak" demek olsa da sayıların ardından kullanıldığında (örn; nidan, sandan, yondan) sıralama sayısı belirten sonek işlevindedir. Çadō, go gibi geleneksel sanatlarda kullanılan kyū ve dan seviye sistemi 1883'te Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) tarafından jūdōya entegre edilmiş ve sonra diğer savaş sanatlarında kullanılmaya başlamıştır. Kanō'nun ilk öğrencilerinden olan Tsunejirō Tomita (富田 常次郎, 1865 - 1937) ve Shirō Saigō (西郷四郎, 1866 - 1922), bir savaş sanatında siyah kuşak derecesi (dan) almış ilk kişilerdir.

Note:

Even though as a noun it means "step, grade", functions as a suffix to denote "ordinal number" after numbers (e.g.; nidan, sandan, yondan). The kyū and dan system, which had been in use in traditional arts such as chadō and go, was introduced to jūdō by Jigorō Kanō (嘉納 治五郎, 1860 - 1938) in 1883 and then spread to other martial arts. Tsunejirō Tomita (富田 常次郎, 1865 - 1937) and Shirō Saigō (西郷四郎, 1866 - 1922), earliest students of Kanō, were the first to receive a black belt degree (dan) in a martial art.

İlgili Terim | Related Terms:

-dan[2], dan-i, kyū[2],

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

dan-i, gedan, chūdan, jōdan, shodan, shōdan shinsa, yūdansha, mudansha

Terim | Term:

de

Kanji:

Hiragana:

J で

Açıklama:

Çıkma, ayrılma, başlama.

Explanation:

Coming out, starting out.

Not:

"Çıkmak, ayrılmak" anlamındaki 出る (deru) fiilinden.

Note:

From the verb 出る (deru), which means "to come out".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

debana, deai

Terim | Term:

deai

Kanji:

出会い

Hiragana:

JJ であい

Açıklama:

Fiziksel teması ânı. Atağın hedefe ulaşma ânı.

Explanation:

The moment of contact. The moment of the landing of the attack.

Not:

"Karşılaşmak, rast gelmek" anlamındaki 出会う (deau) fiilinden.

Note:

From the verb 出会う (deau), which means "to come across, to run into".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

debana

Kanji:

出鼻

Hiragana:

JJ でばな

Açıklama:

出 (de) "çıkma, ayrılma, başlama" + 鼻 (bana) "burun". Bir şeyin başlangıcı, çıkış noktası. Atağın başlama anı veya noktası.

Explanation:

出 (de) "coming out, starting out" + 鼻 (bana) "nose". The outset, the coming out of something. The point or moment of start of an attack.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

den

Kanji:

Hiragana:

Ç でん

Açıklama:

Aktarım, gelenek.

Explanation:

Transmission, tradition.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jikiden, chūden, shoden, nagayo no den, denshō, okuden, kuden, menkyo kaiden, hiden mokuroku, ishin denshin

Terim | Term:

denshō

Kanji:

伝承

Hiragana:

ÇÇ でんしょう

Açıklama:

伝 (den) "aktarım, gelenek" + 承 (shō) "alma, edinme, eskiyi devam ettirme". Geleneği, aktarımı devam ettirme.

Explanation:

伝 (den) "transmission, tradition" + 承 (shō) "receiving, inheriting, carrying on". Carrying on the transmission, the tradition.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

deshi

Kanji:

弟子

Hiragana:

ÇÇ でし

Açıklama:

弟 (de) "küçük kardeş" + 子 (shi) "çocuk". İzdeş, öğrenci.

Explanation:

弟 (de) "younger sibling" + 子 (shi) "child". Disciple, student.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uchi deshi, soto deshi, kayoi deshi

Terim | Term:

dō in

Kanji:

導引

Hiragana:

ÇÇ どういん

Açıklama:

導 () "yönlendirme, yöneltme" + 引 (in) "çekme, gerdirme". Kişinin, kasları ve uzuvları çekip gerdirerek kendine yaptığı masaj.

Explanation:

導 () "leading, guiding" + 引 (in) "pulling, stretching". An type of self-massaging with pulling and stretching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç どう

Açıklama:

Yol, felsefi anlamda yol, tarik.

Explanation:

Way, path in philosophical sense.

Not:

[2] ve [3] ile karıştırılmamalı. Aynı kanjinin Japonca okunuşu michi'dir.

Note:

Not to be confused with [2] and [3]. The Japanese reading of this kanji is michi.

İlgili Terim | Related Terms:

michi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikidō[1], aikidō[2], budō, bunbu ryōdō, bushidō, dōgi, dōjō, dōka, dōshu, iaidō, jōdō, jūdō, jūjidō, jūkendō, jōdō, jūdō, jūjidō, jūkendō, kendō, shidō[1]

Terim | Term:

[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç どう

Açıklama:

Gövde, göğüs, vücut, zırh.

Explanation:

Body, torso, trunk, breastplate.

Not:

[1] ve [3] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with [1] and [3].

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç どう

Açıklama:

Hareket.

Explanation:

Movement.

Not:

[1] ve [2] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with [1] and [2].

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

undō, dōsa, fudōshin, shindō, idō, taijū no idō, fudō, fudōtai, fudōza

Terim | Term:

[4]

Kanji:

Hiragana:

Ç どう

Açıklama:

Yönlendirme, yöneltme.

Explanation:

Leading, directing.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu , Çince okunuşu michibiki'dir.

Note:

The Chinese reading of this kanji is and the Japanese reading is michibiki.

İlgili Terim | Related Terms:

michibiki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

dō in, shidō

Terim | Term:

dōgi

Kanji:

道着

Hiragana:

ÇJ どうぎ

Açıklama:

道 ([1]) "yol, dō" + 着 (-gi[1]) "kıyafet belirten sonek". Antrenman kıyafeti, üniforma.

Explanation:

道 ([1]) "way, path, dō" + 着 (-gi[1]) "Suffix for forming clothes names". Training outfit, keiko uniform.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

keikogi, budōgi, gi, aikidōgi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

dōhai

Kanji:

同輩

Hiragana:

ÇÇ どうはい

Açıklama:

同 (dō+) "aynı" + 輩 (hai[3]) "topluluk, grup". Dönemdaş, akran. Budōda aralarında pek seviye farklı olmayan, hemen hemen aynı dönemde başlamış kişiler.

Explanation:

同 (dō+) "same" + 輩 (hai[3]) "community, group". Peer, fellow. In budō, people who started practicing more or less the same time, people with no significant difference in rank.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

senpai, kōhai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

dōjō

Kanji:

道場

Hiragana:

ÇÇ どうじょう

Açıklama:

道 ([1]) "yol, dō" + 場 ([3]) "yer, mekan". Savaş sanatları talim edilen yer, talimhane.

Explanation:

道 ([1]) "way, path, dō" + 場 ([3]) "place". Place where martial arts are trained.

Not:

Budizmden alınma bir terimdir, aslen Budizm ayinlerinin yapıldığı yeri ifade ederdi. Japoncaya Çinceden geçmiştir, Çincesi ise Sanskritteki bodhimaṇḍa (बोधिमण्ड) ifadesinin çevirisidir.

Note:

A term borrowed from Buddhism, originally referred to the place where Buddhism rites were held. It was borrowed into Japanese from the Chinese, and the Chinese is a translation of the Sanskrit phrase bodhimaṇḍa (बोधिमण्ड).

İlgili Terim | Related Terms:

budōjō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

budōjō, dōjō yaburi, dōjōchō, hobo kore dōjō, honbu dōjō, Kōbukan Dōjō, sekai dōjō

Terim | Term:

dōjō yaburi

Kanji:

道場破り

Hiragana:

ÇÇJ どうじょうやぶり

Açıklama:

道場 (dōjō) "dōjō" + 破り (yaburi) "baskın yapma, zorla girme". Dōjō baskını, dōjōyu basıp mensupları ile dövüşme.

Explanation:

道場 (dōjō) "dōjō" + 破り (yaburi) "raiding, breaking into". Dōjō raid, raiding a dōjō and fighting with its members.

Not:

"Baskın yapmak, zorla girmek" anlamındaki 破る (yaburu) fiilinden.

Note:

From the verb 破る (yaburu), which means "to break into, to raid".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

dōjōchō

Kanji:

道場長

Hiragana:

ÇÇÇ どうじょうちょう

Açıklama:

道場 (dōjō) "dōjō" + 長 (chō) "uzun, eski, yaşlı, lider". Dōjōnun yöneticisi.

Explanation:

道場 (dōjō) "dōjō" + 長 (chō) "long, old, senior, leader". The head of the dōjō.

Not:

Dōjō yönetimi ile ilgilenen veya dōjōnun sahibi kimsedir. "Sensei" veya "baş usta" anlamında kullanılmaz.

Note:

Someone who is involved in the administration of the dōjō or owns the dōjō. It is not used to mean "sensei" or "head teacher".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

dōka

Kanji:

道歌

Hiragana:

ÇÇ どうか

Açıklama:

道 ([1]) "yol, dō" + 歌 (ka) "şiir". Yol şiiri, dō üzerine söylenen kısa şiir.

Explanation:

道 ([1]) "way, path, dō" + 歌 (ka) "poetry". Poem of the way, short poem sung on dō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

dōsa

Kanji:

動作

Hiragana:

ÇÇ どうさ

Açıklama:

動 ([3]) "hareket" + 作 (sa) "yapma, uygulama". Vücut hareketi.

Explanation:

動 ([3]) "movement" + 作 (sa) "working, doing". Body movement.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hojo dōsa, junbi dōsa, kihon dōsa, kokyū dōsa, shūmatsu dōsa, sōtai dōsa, tandoku dōsa, tegatana no dōsa

Terim | Term:

dōshu

Kanji:

道主

Hiragana:

ÇÇ どうしゅ

Açıklama:

道 ([1]) "yol, dō" + 主 (shu) "hane reisi". Bir sanatın başında olan kişi. Sanatın lideri, reisi. Dōshu ünvanı genelde babadan oğula geçer.

Explanation:

道 ([1]) "way, path, dō" + 主 (shu) "head of the family". The leader, head of an art. This title passes from father to child.

Not:

Başka sanatlar için de kullanılabilse de aikidō sanatı ile özdeşleşmiş bir terimdir.

Note:

Though not restricted to it, this term is used mostly for aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

waka sensei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-