İçeriğe geç

Terim | Term:

ō-sensei[1]

Kanji:

大先生

Hiragana:

ÇÇÇ おおせんせい

Açıklama:

大 (ō[1]) "büyük, ulu" + 先生 (sensei) "sensei". Yaşlı ustalar için kullanılan bir ünvan.

Explanation:

大 (ō[1]) "big, great" + 先生 (sensei) "sensei". A title, used for old masters.

Not:

Sadece Morihei Ueshiba için değil, birçok sanattan birçok usta için kullanılabilen jenerik bir ünvandır.

Note:

This is a generic title which can be used to refer not only Morihei Ueshiba but masters from different arts.

İlgili Terim | Related Terms:

ō-sensei[2], waka sensei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ō-sensei[2]

Kanji:

翁先生

Hiragana:

ÇÇÇ おうせんせい

Açıklama:

翁 (ō[2]) "yaşlı, muhterem, saygıdeğer" + 先生 (sensei) "sensei". Morihei Ueshiba için kullanılan ünvanlardan biri.

Explanation:

翁 (ō[2]) "old, venerable, respected" + 先生 (sensei) "sensei". A title used for Morihei Ueshiba.

Not:

Morihei Ueshiba da ō (翁) sıfatını bizzat kendi için kullanmıştır.

Note:

Morihei Ueshiba also used the adjective ō (翁) for himself.

İlgili Terim | Related Terms:

ō-sensei[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ō[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç おう

Açıklama:

Büyük, ulu.

Explanation:

Big, great.

Not:

ō[2] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with ō[2].

İlgili Terim | Related Terms:

dai[2], sho[1], ko[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ōdachi, ō-sensei[1]

Terim | Term:

ō[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç おう

Açıklama:

Büyük, ulu.

Explanation:

Big, great.

Not:

ō[2] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with ō[2].

İlgili Terim | Related Terms:

dai[2], sho[1], ko[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ōdachi, ō-sensei[1]

Terim | Term:

ō[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç おう

Açıklama:

Yaşlı, muhterem, saygıdeğer.

Explanation:

Old, venerable, respected.

Not:

ō[1] ile karıştırılmamalı.

Note:

Not to be confused with ō[1].

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ō-sensei[2]

Terim | Term:

o[3] / wo

Kanji:

-

Hiragana:

J お / を

Açıklama:

Japoncada belirtme hali, ayrılma hali ve başka işlevlerde de kullanılan bir partikel.

Explanation:

A particle used in Japanese for accusative case, ablative case and so on.

Not:

Bu partikel o (お) veya wo (を) olarak yazılabilir. Wo yazımı daha az yaygındır.

Note:

This particle can be spelled as o (お) or wo (を). Wo spelling is less common.

İlgili Terim | Related Terms:

no, ni

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jū yoku gō o seisu, ki o tsuke, shisei o tadashite, waza o nusumu, kiai o ireru, budō to ha shi ni anshin wo eru

Terim | Term:

obi

Kanji:

Hiragana:

J おび

Açıklama:

Kemer, kuşak.

Explanation:

Belt.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu tai olup taitō (帯刀) teriminde görülebilir. Dave Lowry'nin (2006) belirttiğine göre pamuk kemerler 1907'de jūdōda kullanıma girmiştir. Daha öncesinde kaku obi kullanılıyordu.

Note:

The Chinese reading of this kanji is tai, which can be seen in the term taitō (帯刀). As stated by Dave Lowry (2006), the cotton belts came into use in jūdō in 1907. The belt used in budo was kaku obi prior to that.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kaku obi

Terim | Term:

ōdachi

Kanji:

大太刀

Hiragana:

JJJ おおだち

Açıklama:

大 (ō[1]) "büyük, ulu" + 太刀 (tachi[1]) "kılıç". Bir tür büyük Japon kılıcı.

Explanation:

大 (ō[1]) "big, great" + 太刀 (tachi[1]) "sword". A big type of Japanese sword.

Not:

Aynı kılıca nodachi de denir.

Note:

The same sword is also called nodachi.

İlgili Terim | Related Terms:

nodachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ōgi

Kanji:

奥儀

Hiragana:

ÇÇ おうぎ

Açıklama:

奥 (ō) "iç, içsel, bâtın" + 儀 (gi[3]) "tören, seremoni". Sanatın kalbi, iç dinamikleri.

Explanation:

奥 (ō) "inside, inner" + 儀 (gi[3]) "ceremony, rite". The heart of the art, the core part of the art.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

oi tsuki

Kanji:

追い突き

Hiragana:

JJ おいつき

Açıklama:

追い (oi) "takip etme" + 突き (tsuki[1]) "saplama, yumruk". Takip eden yumruk. Vücudun aynı tarafıyla yumruk atıp ileri adım atmak.

Explanation:

追い (oi) "chasing, following" + 突き (tsuki[1]) "thrust, stab, punch". Following punch. Punching and steping forward with the same side of the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ōji waza

Kanji:

応じ技

Hiragana:

JJ おうじ

Açıklama:

応じ (ōji) "karşılık, yanıt" + 技 (waza) "teknik". Rakibin saldırısına karşı saldırı yapma.

Explanation:

応じ (ōji) "response, answer" + 技 (waza) "technique". Counter-attacking to the opponent's attack.

Not:

Bir kendō terimidir. Ōji kelimesi "karşılık vermek, cevaplamak" anlamındaki 応じる (ōjiru) fiilinden.

Note:

A term from kendō. The word ōji comes from the verb 応じる (ōjiru), which means "to answer, to respond".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ojigi

Kanji:

お辞儀

Hiragana:

ÇÇ おじぎ

Açıklama:

お (o+) "saygı belirten önek" + 辞儀 (jigi) "eğilerek selamlama". Saygı belirtmek için belden eğilerek yapılan selamlama.

Explanation:

お (o+) "honorific prefix" + 辞儀 (jigi) "bowing". A salute by bowing for showing respect.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

rei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

okuden

Kanji:

奥伝

Hiragana:

JÇ おくでん

Açıklama:

奥 (oku) "iç, içsel, bâtın" + 伝 (den) "aktarım, gelenek". Gizli aktarım, gizli öğreti.

Explanation:

奥 (oku) "inside, inner" + 伝 (den) "transmission, tradition". The secret transmission, the secret teaching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shoden, chūden

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

okuri ashi

Kanji:

送り足

Hiragana:

JJ おくりあし

Açıklama:

送り (okuri) "kayma" + 足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama". Kayan adım.

Explanation:

送り (okuri) "sliding" + 足 (ashi) "foot, leg, step, stepping". Sliding step.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ayumi ashi, tsugi ashi, suri ashi, chidori ashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

omote

Kanji:

Hiragana:

J おもて

Açıklama:

Ön taraf, dış taraf, zahirî. Kamusal. Aikidōda ileriye doğru yapılan teknikleri belirtir.

Explanation:

Front, façade, outside. External. Public. In aikidō, refers to the techniques which are applied straight ahead, instead of turning back.

Not:

Bu kelimenin "kamusal, standart" anlamı omotegei teriminde görülebilir. Kılıç kullanımında omote taraf, kılıcı tutan kişinin kendisine göre kılıcın sol tarafıdır, bkz; Kendo and Iaido Concepts: Omote vs. Ura

Note:

The "public, standard" meaning of this word can be seen in the term omotegei. In sword usage, omote is the right side of the sword according to the person holding the sword, see; Kendo and Iaido Concepts: Omote vs. Ura

İlgili Terim | Related Terms:

ura

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

omotegei, omote chikara, omote kinniku, omote sankaku, omote waza

Terim | Term:

omote chikara

Kanji:

表力

Hiragana:

JJ おもてちから

Açıklama:

表 (omote) "ön taraf, dış taraf, zahirî, kamusal" + 力 (chikara) "güç, kuvvet". Dışsal güç. Fiziksel güç.

Explanation:

表 (omote) "front, façade, outside, external, public" + 力 (chikara) "power, force". external force. Physical force.

Not:

Bu terim internette Latin harfleriyle sadece Malcolm Tiki Shewan tarafından yazılan bir metinde bulunur.

Note:

This term is only found online in Latin script in a text by Malcolm Tiki Shewan.

İlgili Terim | Related Terms:

ura chikara

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

omote kinniku

Kanji:

表筋肉

Hiragana:

JÇÇ おもてきんにく

Açıklama:

表 (omote) "ön taraf, dış taraf, zahirî, kamusal" + 筋肉 (kinniku) "kas". Dış kaslar, vücudun dış kısmındaki kaslar.

Explanation:

表 (omote) "front, façade, outside, external, public" + 筋肉 (kinniku) "muscle". External muscles. The muscles on the outside of the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ura kinniku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

omote sankaku

Kanji:

表三角

Hiragana:

JÇÇ おもてさんかく

Açıklama:

表 (omote) "ön taraf, dış taraf, zahirî, kamusal" + 三角 (sankaku) "üçgen". Arkadaki ayağın dış tarafta olduğu ve böylece dışarı yönde bir üçgen oluşturduğu duruş. Standart hanmi duruşu.

Explanation:

表 (omote) "front, façade, outside, external, public" + 三角 (sankaku) "triangle". The stance in which the back foot is open to the side, thus forming an outer triangle shape. The standart hanmi stance.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ura sankaku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

omotegei

Kanji:

表芸

Hiragana:

JÇ おもてげい

Açıklama:

表 (omote) "ön taraf, dış taraf, zahirî, kamusal" + 芸 (gei) "teknik". Dışarıya açık teknikler. Herkese öğretilen, standart teknikler.

Explanation:

表 (omote) "front, façade, outside, external, public" + 芸 (gei) "technique". Public techniques. Standard techniques taught to everyone.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uragei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

onna bugeisha

Kanji:

女武芸者

Hiragana:

JÇÇÇ おんなぶげいしゃ

Açıklama:

女 (onna) "kadın" + 武芸者 (bugeisha) "savaşçı". Kadın savaşçı.

Explanation:

女 (onna) "woman" + 武芸者 (bugeisha) "warrior". Woman warrior.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

orenai ude

Kanji:

折れない腕

Hiragana:

JJ おれないうで

Açıklama:

折れ (ore) "bükülme" + ない (-nai) "olumsuzluk belirten sonek" + 腕 (ude) "kol". Bükülmez kol. Kolun bükülmez durumda olduğu pozisyon. Koichi Tohei'nin Ki Aikido'daki temel kavramlardan biri.

Explanation:

折れ (ore) "bend" + ない (-nai) "negation suffix" + 腕 (ude) "arm". Unbending arm. The position in which the arm is not bendable. One of Koichi Tohei's key concepts in his Ki Aikido.

Not:

Daha seyrek olarak orenai te ("bükülmez el", 折れない手) şeklinde görülebilir.

Note:

Can sometimes be seen as orenai te ("unbendable hand", 折れない手).

İlgili Terim | Related Terms:

futo wan

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

oroshi

Kanji:

降ろし

Hiragana:

J おろし

Açıklama:

İndirme, aşağı indirme, kesme.

Explanation:

Lowering, bringing down, cutting down.

Not:

"Alçaltmak, indirmek" anlamındaki 降ろす (orosu) fiilinden. Bu kanjinin varyant yazımı olan 下ろし kanjisi, kote oroshi teriminde görülebilir.

Note:

From the verb 降ろす (orosu), which means "to lower, to unload". 下ろし, which is he variant spelling of this kanji, can be seen in the term kote oroshi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kiri oroshi, kote oroshi

Terim | Term:

osae

Kanji:

抑え

Hiragana:

J おさえ

Açıklama:

Sabitleme, zapt etme.

Explanation:

Suppression, seizing.

Not:

"Sabitlemek, zapt etmek" anlamındaki 抑さえる (osaeru) fiilinden. Daha az yaygın olmakla birlikte 押え (おさえ, osae) olarak da yazılır.

Note:

From the verb 抑えさえる (osaeru) meaning "to suppress, to seize". Osae is also spelled 押え (おさえ, osae), which is less common compared to 抑え (おさえ, osae).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

osae waza, hijikime osae, ude osae, tekubi osae, hiji osae

Terim | Term:

osae waza

Kanji:

抑え技

Hiragana:

JJ おさえわざ

Açıklama:

抑え (osae) "sabitleme, zapt etme" + 技 (waza) "teknik". Fırlatma tekniklerinin aksine sabitleme, zapt etme tekniklerini ifade eder.

Explanation:

抑え (osae) "suppression, seizing" + 技 (waza) "technique". Suppressing techniques, in contrast with nage waza, where the uke is thrown away or down instead.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

nage waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

oshi

Kanji:

押し

Hiragana:

J おし

Açıklama:

İttirme, ittiriş.

Explanation:

Pushing.

Not:

"İttirmek" anlamındaki 押す (osu) fiilinden.

Note:

From the verb 押す (osu), which means "to push".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

oshi taoshi, oshi ate

Terim | Term:

oshi ate

Kanji:

押し当

Hiragana:

JJ おしあて

Açıklama:

押し (oshi) "ittirme, ittiriş" + 当 (ate) "vuruş". İttirerek yapılan vuruş. Bir tür atemili düşürme tekniği.

Explanation:

押し (oshi) "pushing" + 当 (ate) "hit, blow". A hit with pushing. A type of dropping technique with an atemi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

oshi taoshi

Kanji:

押し倒し

Hiragana:

JJ おしたおし

Açıklama:

押し (oshi) "ittirme, ittiriş" + 倒し (taoshi) "devirme, çevirme, düşürüş". Koldan ittirerek yapılan bir düşürme tekniği.

Explanation:

押し (oshi) "pushing" + 倒し (taoshi) "overthrowing, turnning, dropping". A dropping technique, utilized by pushing from the elbow.

Not:

Bazı ekoller (örneğin Tomiki) tarafından ikkyō için kullanılan kelimedir.

Note:

The term used by some schoole (e.g. Tomiki) for ikkyō.

İlgili Terim | Related Terms:

ikkajō, ikkyō, ude osae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

oshieru

Kanji:

教える

Hiragana:

J おしえる

Açıklama:

Öğretme, eğitim verme.

Explanation:

Teaching, instructing.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

otagai

Kanji:

お互い

Hiragana:

J おたがい

Açıklama:

Birbirini.

Explanation:

Each other.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

otagai ni rei

Terim | Term:

otagai ni rei

Kanji:

お互いに礼

Hiragana:

JJ おたがいにれい

Açıklama:

お互い (otagai) "birbirini" + に (ni[2]) "dolaylı nesne partikeli" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". "Birbirinizi selamlama" anlamında ifade.

Explanation:

お互い (otagai) "each other" + に (ni[2]) "particle for indirect objects" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". An expression which means "salute each other" and said when on seiretsu.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza ni rei, sensei ni rei, shinzen ni rei, shōmen ni rei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

otomo

Kanji:

お供

Hiragana:

J おとも

Açıklama:

Refakatçi. Ustaların uzun yola giderken yanlarında götürdükleri öğrenci.

Explanation:

Attendant. The student who accompany the master during long trips.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

otonashii no ken

Kanji:

大人しいの剣

Hiragana:

JÇ おとなしいのけん

Açıklama:

大人しい (otonashii) "sessiz, sakin" + の (no) "tamlama partikeli" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Sessiz kılıç, kılıcın sessizliği. Kılıcı rakibin kılıcına vurmadan, çarptırmadan kullanma.

Explanation:

大人しい (otonashii) "quiet, calm" + の (no) "compound particle" + 剣 (ken[1]) "sword". Silent sword, silence of the sword. To use the sword without hitting the opponent's sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

otoshi

Kanji:

落とし

Hiragana:

J おとし

Açıklama:

Düşürme, düşürüş.

Explanation:

Dropping, drop.

Not:

"Düşürmek" anlamındaki 落とす (otosu) fiilinden.

Note:

From the verb 落とす (otosu), which means "to drop".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

sumi otoshi, kiri otoshi, uki otoshi, ganseki otoshi, aiki otoshi

Terim | Term:

otōto

Kanji:

Hiragana:

J おとうと

Açıklama:

Küçük kardeş. Budōda yeni başlayan öğrenciler için kullanılır.

Explanation:

Younger sibling. Used in budō for beginners.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kōhai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ōyō waza

Kanji:

応用技

Hiragana:

ÇÇJ おうようわざ

Açıklama:

応用 (ōyō) "uygulama, tatbik etme" + 技 (waza) "teknik". Teknik uygulama. Tekniği uygularken varyasyon yapma veya tekniği normalden farklı bir duruma uygulama.

Explanation:

応用 (ōyō) "application, performing" + 技 (waza) "technique". Applying technique. Making a variation on the technique or applying the technique to a different situation than usual.

Not:

Ōyōgi (応用技) ile aynı kelimedir. Son kanjinin Çince okunuşu gi, Japonca okunuşu waza'dır.

Note:

It is the same word as ōyōgi (応用技). The Chinese reading of the last kanji is gi, and the Japanese reading is waza.

İlgili Terim | Related Terms:

ōyōgi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ōyōgi

Kanji:

応用技

Hiragana:

ÇÇÇ おうようぎ

Açıklama:

応用 (ōyō) "uygulama, tatbik etme" + 技 (gi[2]) "teknik". Teknik uygulama. Tekniği uygularken varyasyon yapma veya tekniği normalden farklı bir duruma uygulama.

Explanation:

応用 (ōyō) "application, performing" + 技 (gi[2]) "technique". Applying technique. Making a variation on the technique or applying the technique to a different situation than usual.

Not:

Ōyō waza (応用技) ile aynı kelimedir. Son kanjinin Çince okunuşu gi, Japonca okunuşu waza'dır.

Note:

It is the same word as ōyō waza (応用技). The Chinese reading of the last kanji is gi, and the Japanese reading is waza.

İlgili Terim | Related Terms:

ōyō waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-