İçeriğe geç

Terim | Term:

uchi deshi

Kanji:

内弟子

Hiragana:

JÇÇ うちでし

Açıklama:

内 (uchi[2]) "iç, içinde" + 弟子 (deshi) "izdeş, öğrenci". İç öğrenci, yatılı izdeş.

Explanation:

内 (uchi[2]) "inside" + 弟子 (deshi) "disciple, student". Inner student, live-in disciple.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

soto deshi, kayoi deshi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uchi ma

Kanji:

打ち間

Hiragana:

JJ うちま

Açıklama:

打ち (uchi[1]) "vuruş" + 間 (ma) "aralık, boşluk, mesafe". Vuruş mesafesi, daha fazla yaklaşma gerekmeksizin vuruş yapılabilen mesafe.

Explanation:

打ち (uchi[1]) "hit, blow" + 間 (ma) "gap, space, distance". Strike distance, distance in which a strike can be made without needing to get any closer.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tōma, chika ma, chū makiri ma

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uchi mawari

Kanji:

内回り

Hiragana:

JJ うちまわり

Açıklama:

内 (uchi[2]) "iç, içinde" + 回り (mawari) "dönüş, döndürme, rotasyon". İçten dönüş, rakibin "iç kısmı" (iki kolunun arası) tabir edilen alanda yapılan dönüş.

Explanation:

内 (uchi[2]) "inside" + 回り (mawari) "turn, turning, rotation". Inside turn, a turn made in what is called "the inside of the opponent" (between his/her two arms).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

soto mawari

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uchi[1]

Kanji:

打ち

Hiragana:

J うち

Açıklama:

Vuruş.

Explanation:

Hit, blow.

Not:

"Vurmak" anlamındaki 打つ (utsu) fiilinden.

Note:

From the verb 打つ (utsu), which means "to hit".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ai uchi, haitō uchi, katate tōma uchi, mekakushi uchi, shōmen uchi, suihei uchi, tanren uchi, tateki uchi, tettsui uchi, uchi ma, uchidachi, uchikomi, yokomen uchi

Terim | Term:

uchi[2]

Kanji:

Hiragana:

J うち

Açıklama:

İç, içinde.

Explanation:

Inside.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

soto

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uchi deshi, uchi mawari, te no uchi

Terim | Term:

uchidachi

Kanji:

打太刀

Hiragana:

JÇÇ うちだち

Açıklama:

打 (uchi[1]) "vuruş" + 太刀 (tachi[1]) "kılıç". Vuran kılıç. Kılıçlı çalışmalarda genelde partnerinden kıdemli olup onun teknik çalışması için saldırıyı yapan, onu eğiten kişi. Kıdemli olan (uchidachi) öğretmen rolünde, atağı karşılayan (shidachi) ise öğrenci rolündedir.

Explanation:

打 (uchi[1]) "hit, blow" + 太刀 (tachi[1]) "sword". Striking-sword. In paired sword practices, the senior who makes the attack for the shidachi (taking-sword), so that shidachi can work and progress. The senior (uchidachi) takes the role of teacher and the receiver of the attack (shidachi) is the student.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shidachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uchikomi

Kanji:

打ち込み

Hiragana:

JJ うちこみ

Açıklama:

İçeri dalma.

Explanation:

Diving in.

Not:

"İçeri dalmak" anlamındaki 打ち込む (uchikomu) fiilinden.

Note:

From the verb 打ち込む (uchikomu), which means "to dive in".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

renzoku uchikomi

Terim | Term:

ude

Kanji:

Hiragana:

J うで

Açıklama:

Kol.

Explanation:

Arm.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

wan

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

orenai te, ude gaeshi, ude garami, ude gatame, ude guruma, ude hishigi, ude mawashi, ude nobashi, ude osae, udefuri chōyaku undō, udefuri, udekime nage

Terim | Term:

ude gaeshi

Kanji:

腕返し

Hiragana:

JJ うでかえし

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Bir çeşit kol bükme tekniği.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 返し (kaeshi) "returning, turning". A kind of arm bending technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ude garami

Kanji:

腕絡み

Hiragana:

JJ うでがらみ

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 絡み (karami) "dolama". Kolları rakibin koluna dolayarak yapılan bir dirsek kilidi.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 絡み (karami) "entangling". An elbow lock by entangling the arms around the opponent's arm.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ude gatame

Kanji:

腕固め

Hiragana:

JJ うでがため

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 固め (katame) "sabitleme, immobilizasyon". Rakibin dirseğine ters yönde baskı uygulayarak yapılan kol sabitlemesi

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 固め (katame) "pinning, immobilisation". An arm pinning by applying pressure on the opponent's elbow.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ude guruma

Kanji:

腕車

Hiragana:

JJ うでぐるま

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 車 (kuruma) "teker". Kol tekeri. Rakibin kolunu dairesel şekilde çevirerek yapılan düşürme tekniği.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 車 (kuruma) "wheel". Arm wheel. A throwing technique in which the opponent's arm is twirled circularly.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ude hishigi

Kanji:

腕挫

Hiragana:

JJ うでひしぐ

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 挫 (hishigi) "kırma, ezme". Kolu tamamen açarak dirsekten kıracak şekilde baskı yapma veya dirsekten bükme.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 挫 (hishigi) "crushing, breaking". Opening the arm fully as if breaking the elbow or bending it from the elbow.

Not:

Birçok yerde yanlış olarak ude hijiki diye yazılmıştır.

Note:

Widely misspelled as ude hijiki.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ude kujiki

Kanji:

腕挫き

Hiragana:

JJ うでくじき

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 挫き (kujiki) "kırma, burkma". Kol kırma.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 挫き (kujiki) "breaking, spraining". Arm breaking.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ude mawashi

Kanji:

腕回し

Hiragana:

JJ うでまわし

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 回し (mawashi) "dönüş, döndürme, rotasyon". Kolu omuzdan dairesel şekilde döndürme.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 回し (mawashi) "turn, turning, rotation". Swinging the arm circularly.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ude nobashi

Kanji:

腕伸ばし

Hiragana:

JJ うでのばし

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 伸ばし (nobashi) "uzatma, gerdirme". Kol uzatması, kol gerdirme. 5. temel tekniğin bir diğer ismidir.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 伸ばし (nobashi) "extend, stretch". Arm extension, arm stretch. It is another name for the 5th basic technique.

Not:

Nobashi kelimesi "uzatmak, gerdirmek" anlamındaki 伸ばす (nobasu) fiilinden.

Note:

The word nobashi comes from the verb 伸ばす (nobasu), which means "to extend, to stretch".

İlgili Terim | Related Terms:

gokyō, gokajō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ude osae

Kanji:

腕抑え

Hiragana:

JJ うでおさえ

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 抑え (osae) "sabitleme, zapt etme". Kol sabitlemesi, kol kontrolü. Birinci temel teknik olan ikkyō'nun bir diğer ismi.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 抑え (osae) "suppression, seizing". Arm pinning, arm seizing. Another name for ikkyō, the first basic technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ikkajō, ikkyōoshi taoshi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

udefuri

Kanji:

腕振り

Hiragana:

JJ うでふり

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 振り (furi) "sallama, savurma". Kolları sallama.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 振り (furi) "swinging, waving". Swinging the arms.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

udefuri chōyaku undō

Kanji:

腕振り跳躍運動

Hiragana:

JJÇÇÇÇ うでふりちょうやくうんどう

Açıklama:

腕振り (udefuri) "kolları sallama" + 跳躍 (chōyaku) "zıplama" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". 180 derece dönerek adımla yapılan kolları sallama egzersizi.

Explanation:

腕振り (udefuri) "swinging the arms" + 跳躍 (chōyaku) "jump" + 運動 (undō) "physical exercise". Swinging the arms by stepping by 180 degrees.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

udekime nage

Kanji:

腕極め投げ

Hiragana:

JJJ うできめなげ

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 極め (kime[2]) "uzatma, uzatış" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Kol gerdirme fırlatışı.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 極め (kime[2]) "extension, pulling away" + 投げ (nage) "throw, thrower". Arm extension throw.

Not:

Hiji nage veya tenbin nage de denir.

Note:

Also called hiji nage or tenbin nage.

İlgili Terim | Related Terms:

hiji nage, tenbin nage

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Ueshiba Juku

Kanji:

植芝塾

Hiragana:

JJÇ うえしばじゅく

Açıklama:

植芝 (ueshiba) "Ueshiba (özel isim)" + 塾 (juku) "dershane". Morihei Ueshiba'nın 1921'de Kyōto'da açtığı ve 1927'de Tōkyō'ya taşınana kadar çalıştırdığı ilk şahsi dōjōsu.

Explanation:

植芝 (ueshiba) "Ueshiba (proper noun)" + 塾 (juku) "cram school". Morihei Ueshiba's first private dōjō that he opened in Kyōto in 1921 and operated until 1927 when he moved to Tōkyō with his family.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uke

Kanji:

受け

Hiragana:

J うけ

Açıklama:

Alma, kabul etme. Alan kişi, kabul eden kişi, teknik yapılan kişi. Blok.

Explanation:

Receiving, accepting. The one who receives, accepts, the one who the technique is applied on. Block.

Not:

"Almak" anlamındaki 受ける (ukeru) fiilinden. Kılıç kullanımı ve başta karate olmak üzere silahsız tekniklerde uke "blok" anlamında kullanılsa da "alma, kabul etme" anlamı daha baskın olmalıdır. Uke kelimesinin "tekniği alan kişi, teknik uygulanan kişi" anlamındaki kullanımı için -te[2] maddesinin notuna bakınız.

Note:

From the verb 受ける (ukeru) meaning "to receive". Although uke is used in the sense of "block" in sword use and unarmed techniques, especially in karate, the meaning of "taking, accepting" should be more dominant. For the usage of uke to mean "the receiver of the technique, the person the technique is applied on", see the note on -te[2].

İlgili Terim | Related Terms:

nage, seme, tori

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uke nagashi, ukemi, ukete

Terim | Term:

uke nagashi

Kanji:

受け流し

Hiragana:

JJ うけながし

Açıklama:

受 (uke) "alma, kabul etme" + 流し (nagashi) "akış, sıvı bir şeyin akışı". Rakibin kesişini yönlendirerek akıp gitmesini sağlamak. Genelde kılıcı başın üstüne kaldırıp kılıcın altına saklanarak yapılır.

Explanation:

受 (uke) "receiving, accepting, receiver of the technique" + 流し (nagashi) "flow, flowing". Receiving and directing the opponent's sword cut. Usually done with raising the sword above the head as if hiding under it.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ukemi

Kanji:

受け身

Hiragana:

JÇうけみ

Açıklama:

受 (uke) "alma, kabul etme" + 身 (mi[1]) "vücut". Yapılan teknik sonucu güvenli bir şekilde yere düşme, tekniği güvenli bir şekilde karşılama.

Explanation:

受 (uke) "receiving, accepting" + 身 (mi[1]) "body". Falling down safely as the tori applies the attack. Receiving the technique, being in the receiver role in budō.

Not:

Genelde taklalı düşme olarak düşünülse de daha geniş bir kavramdır.

Note:

Usually thought of as a circular tumble, but is a broader concept.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hiyaku ukemi, mae ukemi, soto ukemi, kaiten ukemi, ushiro ukemi, zenpō hiyaku ukemi, tobi ukemi, zenpō kaiten ukemi, kōhō ukemi, kūten ukemi, mawari ukemi, sokuhō ukemi, ushiro hanten ukemi

Terim | Term:

ukemi

Kanji:

受け身

Hiragana:

JÇうけみ

Açıklama:

受 (uke) "alma, kabul etme, teknik yapılan kişi" + 身 (mi[1]) "vücut". Yapılan teknik sonucu güvenli bir şekilde yere düşme, tekniği güvenli bir şekilde karşılama.

Explanation:

受 (uke) "receiving, accepting, receiver of the technique" + 身 (mi[1]) "body". Falling down safely as the tori applies the attack. Receiving the technique, being in the receiver role in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hiyaku ukemi, kaiten ukemi, kōhō ukemi, kūten ukemi, mae ukemi, mawari ukemi, sokuhō ukemi, soto ukemi, tobi ukemi, ushiro hanten ukemi, ushiro ukemi, yoko ukemi, zenpō hiyaku ukemi, zenpō kaiten ukemi

Terim | Term:

ukete

Kanji:

受け手

Hiragana:

JJ うけて

Açıklama:

受け (uke) "alma, kabul etme" + 手 (-te[2]) "yapan kişi belirten sonek". Alan el, alan kişi. Atak yapan ve kendisine teknik uygulanan kişi.

Explanation:

受け (uke) "receiving, accepting, receiver of the technique" + 手 (-te[2]) "suffix denoting person who does something". Receiving hand, receiver. The person who attacks and receives the technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

aite, kakete, semete, shite, torite

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uki otoshi

Kanji:

浮落

Hiragana:

JJ うきおとし

Açıklama:

浮 (uki) "dalgalanma, ileri geri gitme" + 落 (otoshi) "düşürme". Rakibi dengesini öne doğru bozarak yapılan bir düşürme tekniği.

Explanation:

浮 (uki) "floating" + 落 (otoshi) "dropping". A dropping technique where the opponent's balance is broken forwards.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

undō

Kanji:

運動

Hiragana:

ÇÇ うんどう

Açıklama:

運 (un) "kullanım" + 動 ([3]) "hareket". Bedensel egzersiz.

Explanation:

運 (un) "usage, using" + 動 ([3]) "movement". Physical exercise.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chōyaku undō, funakogi undō, gasshō gasseki undō, haifuku undō, haishin undō, ikkyō undō, irimi undō, junbi undō, karada no sayū mawashi undō, kingyo undō, kōhō tentō undō, mokan undō, sayū undō, tandoku undō, tekubi jōhō kōsa undō, tekubi kōsa undō, tekubi shindō undō, udefuri chōyaku undō, zengo undō

Terim | Term:

unsoku hō

Kanji:

運足法

Hiragana:

ÇÇÇ うんそくほう

Açıklama:

運 (un) "kullanım" + 足 (soku[2]) "ayak, bacak, adım, adımlama" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Ayak kullanım yöntemi. Ayakları kullanma.

Explanation:

運 (un) "usage, using" + 足 (soku[2]) "foot, leg, step, stepping" + 法 ([1]) "method, principle". Method of feet usage, the way the feet are used.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

unsui

Kanji:

雲水

Hiragana:

ÇÇ うんすい

Açıklama:

雲 (un) "bulut" + 水 (sui) "su". Bulut ve su. Bulut ve su gibi dağlarda dolanıp aydınlanma peşinde gezen keşiş.

Explanation:

雲 (un) "cloud" + 水 (sui) "water". Cloud and water. A hermit who wanders on the mountains like cloud and water in search of enlightenment.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ura

Kanji:

Hiragana:

J うら

Açıklama:

Geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı. Aikidō tekniklerinde tekniğin dönerek arkaya doğru yapıldığını belirtir.

Explanation:

Back, backwards, inside. hidden, confidential. In aikidō, refers to the techniques which are applied towards to back with a turning motion.

Not:

Bu kelimenin "gizli, dışarıya kapalı" anlamı uragei teriminde görülebilir. Kılıç kullanımında ura taraf, kılıcı tutan kişinin kendisine göre kılıcın sağ tarafıdır, bkz; Kendo and Iaido Concepts: Omote vs. Ura

Note:

The "hidden, confidential" meaning of this word can be seen in the term uragei. In sword usage, ura is the left side of the sword according to the holder, see; Kendo and Iaido Concepts: Omote vs. Ura

İlgili Terim | Related Terms:

omote

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uragei, ura chikara, ura kinniku, ura sankaku, uraken

Terim | Term:

ura chikara

Kanji:

裏力

Hiragana:

JJ うらちから

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 力 (chikara) "güç, kuvvet". İçsel güç. Ruhsal güç.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 力 (chikara) "power, force". Inner power. Spiritual power.

Not:

Bu terim internette Latin harfleriyle sadece Malcolm Tiki Shewan tarafından yazılan bir metinde bulunur.

Note:

This term is only found online in Latin script in a text by Malcolm Tiki Shewan.

İlgili Terim | Related Terms:

omote chikara

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ura kinniku

Kanji:

裏筋肉

Hiragana:

JÇÇ うらきんにく

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 筋肉 (kinniku) "kas". İç kaslar, vücudun iç kısmındaki kaslar.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 筋肉 (kinniku) "muscle". Internal muscles, the muscles on the inside of the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

omote kinniku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ura sankaku

Kanji:

裏三角

Hiragana:

JÇÇ うらさんかく

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 三角 (sankaku) "üçgen". Arkadaki ayağın topuğunun öndeki ayaktan daha içeride olduğu ve içeri doğru üçgen yaptığı duruş.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 三角 (sankaku) "triangle". The stance in which the back foot is more inside than the front foot, thus forming an inside triangle shape.

Not:

Hitoemi veya ushiro sankaku da denir.

Note:

Also called hitoemi or ushiro sankaku.

İlgili Terim | Related Terms:

omote sankaku, hitoemi, ushiro sankaku

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uragei

Kanji:

裏芸

Hiragana:

JÇ うらげい

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 芸 (gei) "teknik". Gizli teknikler. Bir sanatta herkese öğretilmeyen, standart dışı teknikler.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 芸 (gei) "technique". Secret techniques. Non-standard techniques that are not taught to everyone in an art.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

omotegei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uraken

Kanji:

裏拳

Hiragana:

JÇ うらけん

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 拳 (ken[2]) "elin yumruk hali, yumruk". Elin üst tarafıyla vurulan yumruk.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 拳 (ken[2]) "fist, punch". Punch with the back of the hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ushiro

Kanji:

Hiragana:

J うしろ

Açıklama:

Geriye, arkaya, sonra.

Explanation:

Behind, backwards, after.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu go veya , Japonca okunuşu ise ushiro'dur.

Note:

The Chinese reading of this kanji is go or , and the Japanese reading is ushiro.

İlgili Terim | Related Terms:

mae, [5] / go[2], zen[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ushiro hanten ukemi, ushiro nage, ushiro sankaku, ushiro waza

Terim | Term:

ushiro hanten ukemi

Kanji:

後ろ半転受け身

Hiragana:

JÇÇJÇ うしろはんてんうけみ

Açıklama:

後ろ (ushiro) "geriye, arkaya, sonra" + 半転 (hanten) "yarım daire" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Geriye doğru düşüp tam takla atmadan geri kalkarak yapılan ukemi.

Explanation:

後ろ (ushiro) "behind, backwards, after" + 半転 (hanten) "semicircle" + 受け身 (ukemi) "ukemi". An ukemi made by falling backwards and getting back on feet without a complete somersault.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ushiro nage

Kanji:

後ろ投げ

Hiragana:

JJ うしろなげ

Açıklama:

後ろ (ushiro) "geriye, arkaya, sonra" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Rakibi sırtından veya boynundan çekerek sırt üstü düşürme.

Explanation:

後ろ (ushiro) "behind, backwards, after" + 投げ (nage) "throw, thrower". Dropping the opponent on his/her back by pulling from the shoulder or neck.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ushiro ukemi

Kanji:

後ろ受け身

Hiragana:

JJÇ うしろうけみ

Açıklama:

後ろ (ushiro) "geriye, arkaya, sonra" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Geriye düşüş.

Explanation:

後ろ (ushiro) "behind, backwards, after" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Backwards fall.

Not:

Geriye düşüş bir takla şeklindeyse kōhō kaiten ukemi veya ushiro kaiten ukemi denir.

Note:

If the backwards fall is done with a full roll, it is called kōhō kaiten ukemi or ushiro kaiten ukemi.

İlgili Terim | Related Terms:

mae ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

utsuri

Kanji:

移り

Hiragana:

J うつり

Açıklama:

Değiştirme, aktarma

Explanation:

Changing, transferring.

Not:

"Değiştirmek, aktarmak" anlamındaki 移る (utsuru) fiilinden.

Note:

From the verb 移る (utsuru), which means "to change, to transfer".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

uwagi

Kanji:

上着

Hiragana:

JJ うわぎ

Açıklama:

上 (uwa) "üst, yukarı" + 着 (-gi[1]) "kıyafet belirten sonek". Üst giysi, ceket. Dōginin üst parçası

Explanation:

上 (uwa) "up, high" + 着 (-gi[1]) "suffix for denoting clothes". Upper wear, jacket. Upper piece of the dōgi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

zubon, shitabaki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-