İçeriğe geç

Terim | Term:

ta+

Kanji:

Hiragana:

Ç た

Açıklama:

Çok sayıda, birçok.

Explanation:

Many, multiple.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

taninzu gake, tasūdori, tateki

Terim | Term:

tabi

Kanji:

足袋

Hiragana:

JJ たび

Açıklama:

Baş parmağı diğer parmaklardan ayrı olan Japon terliği.

Explanation:

Japanese socks whose big toe and other toes are separated.

Not:

Ender olarak 単皮 şeklinde de yazılır.

Note:

An alternative and rare spelling is 単皮.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tachi dori[1]

Kanji:

太刀取り

Hiragana:

JJ たちどり

Açıklama:

太刀 (tachi[1]) "kılıç" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Kılıç teknikleri. Kılıcı rakipten alma teknikleri.

Explanation:

太刀 (tachi[1]) "sword" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Sword techniques. Techniques of taking the sword from the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ken dori, tachi waza[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tachi dori[2]

Kanji:

立ち取り

Hiragana:

JJ たちどり

Açıklama:

立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Ayakta yapılan teknikler.

Explanation:

立ち (tachi[2]) "standing up, stance" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Standing techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tachi waza[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tachi rei

Kanji:

立ち礼

Hiragana:

JÇ たちれい

Açıklama:

立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Üst bedeni öne eğerek ayakta yapılan selamlama.

Explanation:

立ち (tachi[2]) "standing up, stance" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". A standing bowing with upper body bending forward.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

seiza rei, ritsurei, zarei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tachi tai tachi

Kanji:

剣対剣

Hiragana:

ÇÇ たちたいたち

Açıklama:

剣 (tachi[1]) "kılıç" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift" + 剣 (tachi[1]) "kılıç". Kılıçlı karşılıklı çalışma. Kılıçlı bir saldırıya karşı kılıçlı savunma.

Explanation:

剣 (tachi[1]) "sword" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair" + 剣 (tachi[1]) "sword". Sword and sword's mutual practice. Defending against a sword with a sword.

Not:

Daha ziyade ken tai ken kullanılır.

Note:

Ken tai ken is a more common term.

İlgili Terim | Related Terms:

ken tai ken

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tachi waza[1]

Kanji:

立ち技

Hiragana:

JJ たちわざ

Açıklama:

立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş" + 技 (waza) "teknik". Ayakta yapılan teknikler.

Explanation:

立ち (tachi[2]) "standing up, stance" + 技 (waza) "technique". Standing techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tachi dori[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tachi waza[2]

Kanji:

太刀技

Hiragana:

JJ たちわざ

Açıklama:

太刀 (tachi[1]) "kılıç" + 技 (waza) "teknik". Kılıç teknikleri.

Explanation:

太刀 (tachi[1]) "sword" + 技 (waza) "technique". Sword techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ken dori, tachi dori[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tachi[1]

Kanji:

太刀

Hiragana:

ÇÇ たち

Açıklama:

太 (ta+) "büyüklük öneki" + 刀 (chi) "kılıç". Bir tür uzun Japon kılıcı.

Explanation:

太 (ta+) "prefix denoting bigness" + 刀 (chi) "sword". A typte of Japanese sword.

Not:

Kelime aslen "kesmek" anlamındaki 断つ (tatsu) fiilinden gelmektedir ve kanjisi 大刀 şeklindeydi. Rendaku durumunda dachi だち yazılır.

Note:

This word comes from the verb 断つ (tatsu), which means "to cut". The previous kanji for this word was 大刀. Spelled dachi だち when rendaku occurs.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ki musubi no tachi, kidachi, kodachi, kumitachi, nodachi, ōdachi, shidachi, tachi dori[1], tachi tai tachi, tachi waza[2], tachisuji, uchidachi

Terim | Term:

tachi[2]

Kanji:

立ち

Hiragana:

J たち

Açıklama:

Ayakta durma, duruş.

Explanation:

Standing up, stance.

Not:

"Ayakta durmak" anlamındaki 立つ (tatsu) fiilinden. Rendaku durumunda dachi だち yazılır.

Note:

From the verb 立つ (tatsu), which means "to stand (on foot)". Spelled dachi だち when rendaku occurs.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

handachi, heikō dachi, katahiza dachi, kiba dachi, kōsa dachi, motodachi, neko ashi dachi, shiko dachi, tachi dori[2], tachi rei, tachi waza[1], zenkutsu dachi

Terim | Term:

tachisuji

Kanji:

太刀筋

Hiragana:

JÇÇ たちすじ

Açıklama:

太刀 (tachi[1]) "kılıç" + 筋 (suji) "izlenen yol, silsile, soy, damar, kas, tendon". Kılıcın mahreği. Kesiş esnasında kılıcın havada izlediği yol. Kılıcın savurulduğu açı.

Explanation:

太刀 (tachi[1]) "sword" + 筋 (suji) "track, lineage, line, vein, muscle, tendon". The trajectory of the sword. The path that the sword follows in the air during the cut. The angle of the cut.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hasuji

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tai atari

Kanji:

体当たり

Hiragana:

ÇJ たいあたり

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + 当たり (atari) "vuruş". Vücuda vuruş veya vücutla darbe.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + 当たり (atari) "hit, blow". Hit to the body or hit with the body

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

atemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tai no henka

Kanji:

体の変化

Hiragana:

ÇÇÇ たいのへんか

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + の (no) "tamlama partikeli" + 変化 (henka) "değişim, değiştirme, transformasyon". Rakip kolu tuttuğunda ön ayak üzerinde 180 derece vücudu döndürme. Genelde gyaku hanmi kamae katate dori tutuş ile çalışılan bir egzersizdir.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + の (no) "compound particle" + 変更 (henka) "change, alteration, transformation". Rotating the body 180 degrees on the forefoot while the opponent grabs the wrist. It is an exercise generally practiced in gyaku hanmi kamae katate dori.

Not:

Henka kelimesi "başkalaşım, transformasyon" manasında olduğundan aikidō bağlamında tai no henka'dansa tai no henkō ifadesi daha doğru bir kullanım olarak gözüküyor. Tai no henka ifadesi bir bebeğin büyümesi veya çocukluktan ergenliğe geçiş gibi maddi, cismani vücut değişimini ifade eder.

Note:

Since the word henka means "metamorphosis, transformation", the expression tai no henkō seems to be a more accurate usage than tai no henka in the context of aikidō. Tai no henka implies a physical change in the body like growing of a baby.

İlgili Terim | Related Terms:

tai no henkō, tai no tenkan

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tai no henkō

Kanji:

体の変更

Hiragana:

ÇÇÇ たいのへんこう

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + の (no) "tamlama partikeli" + 変更 (henko) "dönme. dönüş". Rakip kolu tuttuğunda ön ayak üzerinde 180 derece vücudu döndürme. Genelde gyaku hanmi kamae katate dori tutuş ile çalışılan bir egzersizdir.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + の (no) "compound particle" + 変更 (henko) "turning, pivot". Rotating the body 180 degrees on the forefoot while the opponent's grabs the writst. It is an exercise generally practiced in gyaku hanmi kamae katate dori.

Not:

Henka kelimesi "başkalaşım, transformasyon" manasında olduğundan aikidō bağlamında tai no henka'dansa tai no henkō ifadesi daha doğru bir kullanım olarak gözüküyor. Tai no henka ifadesi bir bebeğin büyümesi veya çocukluktan ergenliğe geçiş gibi maddi, cismani vücut değişimini ifade eder.

Note:

Since the word henka means "metamorphosis, transformation", the expression tai no henkō seems to be a more accurate usage than tai no henka in the context of aikidō. Tai no henka implies a physical change in the body like growing of a baby.

İlgili Terim | Related Terms:

tai no henka, tai no tenkan

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tai no tenkan

Kanji:

体の転換

Hiragana:

ÇÇÇ たいのてんかん

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + の (no) "tamlama partikeli" + 転換 (tenkan) "tenkan". Rakip kolu tuttuğunda ön ayak üzerinde 180 derece vücudu döndürme. Genelde gyaku hanmi kamae katate dori tutuş ile çalışılan bir egzersizdir.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + の (no) "compound particle" + 転換 (tenkan) "tenkan". Rotating the body 180 degrees on the forefoot while the opponent grabs the wrist. It is an exercise generally practiced in gyaku hanmi kamae katate dori.

Not:

Tai no henka ve tai no henkō ile eşanlamlı kullanılır.

Note:

It is used synonymously with tai no henka and tai no henkō.

İlgili Terim | Related Terms:

tai no henka, tai no henkō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tai sabaki

Kanji:

体捌き

Hiragana:

ÇJ たいさばき

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + 捌き (sabaki) "idare etme, başa çıkma, kullanma". Vücut kullanımı, vücudun yer değiştirmesi.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + 捌き (sabaki) "dealing, handling, manipulation". Body usage, displacement of body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tai[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç たい

Açıklama:

Vücut.

Explanation:

Body.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu tai, Japonca okunuşu karada'dır. Basitleştirilmiş kanjisi 体 olan kelime, geleneksel kanji olan 體 ile de karşımıza çıkabilir.

Note:

The Chinese reading of this kanji is tai, the Japanese reading is karada. The word with the simplified kanji 体 can also appear as with its traditional kanji 體.

İlgili Terim | Related Terms:

karada, shin[4], mi[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ekitai, fudōtai, jūtai, ki ken tai itchikitai, ri gi ittai, ryūtai, sankakutai, shin gi tai itchi, shizentai, tai atari, tai no henka, tai no henkō, tai no sen, tai no tenkan, tai sabaki, tai tai no sen, taigi, taijiku, taijutsu, taitoku, tentai

Terim | Term:

tai[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç たい

Açıklama:

-e karşı, karşıt, zıt, çift.

Explanation:

Against, versus, opposed, pair.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jō tai jō, ken tai jō, ken tai ken, tantō tai ken, tachi tai tachi, tantō tai tantō, ken tai tantō, sōtai dōsa, sōtai renshū, hantai

Terim | Term:

taigi

Kanji:

体技

Hiragana:

ÇÇ たいぎ

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + 技 (gi[2]) "teknik". Koichi Tohei'nin Ki Aikidō'sunda bir tür yarışma. Çiftler belli teknikleri yapar ve belli kriterlere göre en iyi yapan çift galip gelir.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + 技 (gi[2]) "technique". A kind of competition in Koichi Tohei's Ki Aikidō. Pairs perform certain techniques and the best pair according to certain criteria wins.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

taijiku

Kanji:

体軸

Hiragana:

ÇÇ たいじく

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + 軸 (jiku) "eksen". Vücut ekseni.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + 軸 (jiku) "axis". Body axis.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

taijutsu

Kanji:

体術

Hiragana:

ÇÇ たいじゅつ

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Silahsız savaş sanatları ve(ya) bir savaş sanatındaki silahsız teknikler kullanılan için genel bir terim. Ayrıca müstakil branşlara atfen de kullanılabilmektedir.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + 術 (jutsu) "technique, art". A general term for weaponless martial arts or weaponless techniques in an art which uses weapons. Can also be used to name distinct branches.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

taisō

Kanji:

体操

Hiragana:

ÇÇ たいそう

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + 操 () "kontrol, manipülasyon, kullanım". Fiziksel egzersiz. Vücut ile terbiye etme. Beden eğitimi.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + 操 () "control, manipulation, utilisation". Physical exercise. Educating the body. Physical education.

Not:

1870'lerde okullardaki beden eğitimi dersi için türetilmiş bir terimdir.

Note:

This term was derived in early 1870's for the physical education lesson in school curricula.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki taisō, jūnan kenkō taisō, junbi taisō, ki no taisō, tōitsu taisō

Terim | Term:

taitō

Kanji:

帯刀

Hiragana:

ÇÇ たいとう

Açıklama:

帯 (tai) "kemer, kuşak" + 刀 ([1]) "kılıç". Kılıcı kuşağın içinde sokma, kuşakta taşıma. Kılıç çalışmalarında kılıcı çekişe hazır halde sol kalça üstünde tutma.

Explanation:

帯 (tai) "belt" + 刀 ([1]) "sword". Wearing the sword in the belt. Holding the sword ready to draw over the left hip.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

taitoku

Kanji:

体得

Hiragana:

ÇÇ たいとく

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + 得 (toku) "edinme". Bedenle tecrübe ederek öğrenme.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + 得 (toku) "acquisition". Learning through experiencing with the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

take

Kanji:

Hiragana:

J たけ

Açıklama:

Savaş, savaşım, cengaverlik. Askerî, savaşsal (sıfat).

Explanation:

War, battle, valor. Martial, military (adjective).

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu bu ve mu'dur.

Note:

The Chinese readings of this kanji are bu and mu.

İlgili Terim | Related Terms:

bu, mu[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

takemusu

Terim | Term:

takemusu

Kanji:

武産

Hiragana:

JJ たけむす

Açıklama:

武 (take) "savaş" + 産 (musu) "doğum, üretim". Her hareketin aikidō ürettiği, her hareketin aikidō olduğu seviye. Morihei Ueshiba'ya göre sanatın nihai hali, ulaşılabilecek en ileri ustalık.

Explanation:

武 (take) "war" + 産 (musu) "generation, giving birth". The level where every movement produces aikidō, where every movement is aikidō. The ultimate level of the art according to Morihei Ueshiba.

Not:

Takemusu no bu (武産の武) olarak da kullanılır. Take kelimesi 武 (bu) kanjisinin Japonca okunuşudur.

Note:

Also used as takemusu no bu (武産の武). Take is the Japanese reading of the kanji 武 (bu).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Takemusu Aiki

Kanji:

武産合氣

Hiragana:

JJJÇ たけむすあいき

Açıklama:

武産 (takemusu) "takemusu" + 合氣 (aiki) "aiki". Morihei Ueshiba'nın Byakkō Shinkō Kai (白光真宏会) adlı oluşumun üyelerine hitaben aikidō üzerine verdiği ve Hideo Takahashi (高橋 英雄) tarafından yazıya dökülen demeçler, Haziran 1958'den Mart 1961'e kadar Byakkō Shinkō Kai oluşumunun aylık bülteninde yayımlanmıştır. Bu demeçler bir kitap haline getirilip Nisan 1976'de Byakkō Seinen Aikidōdōkōkai (白光青年合気道同好会, "Byakkō Gençlik Aikidō Kulübü") aracılığıyla 武産合氣 (Takemusu Aiki) adıyla yayımlanmıştır. Kasım 1986'da kitabın ikinci edisyonu yapılmıştır. Bu metnin kısmî bir İngilizce çevirisi John Stevens tarafından The Heart of Aikido: The Philosophy of Takemusu Aiki başlığıyla 2010 yılında (Shambala Publishing) yayımlanmıştır.

Explanation:

武産 (takemusu) "takemusu" + 合氣 (aiki) "aiki". The lectures that Morihei Ueshiba gave addressing to the members of Byakkō Shinkō Kai (白光真宏会) were transcribed by Hideo Takahashi and published in the Byakko newsletter from June 1958 to March 1961. These lectures were collected into a book and published by Byakkō Seinen Aikidōdōkōkai (白光青年合気道同好会, "Byakkō Youth Aikidō Club") under the title 武産合氣 (Takemusu Aiki) in April 1976. The 2nd edition of the book was published in November 1986. A partial English translation was done under the title The Heart of Aikido: The Philosophy of Takemusu Aiki by John Stevens and published by Shambala Publishing in 2010.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

takumi

Kanji:

巧み

Hiragana:

J たくみ

Açıklama:

Ustalık, beceri.

Explanation:

Craft, skill.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tama no o

Kanji:

玉の緒

Hiragana:

JJ たまのお

Açıklama:

玉 (tama[2]) "top, küre, değerli taş" + の (no) "tamlama partikeli" + 緒 (o) "ip, kordon". İpe dizili değerli taşlar, kolye. Mecazi anlamda "hayat, yaşam".

Explanation:

玉 (tama[2]) "ball, globe, jewel" + の (no) "compound particle" + 緒 (o) "rope, cord". Gemstones on a string, necklace. "Life, existence" in the figurative sense.

Not:

İki kişi arasındaki bağı, uyumu ifade etmek için musubi ile eşanlamlı olarak nadiren kullanılır.

Note:

A rare term used synonymously with musubi to express the bond, harmony between two people.

İlgili Terim | Related Terms:

musubi[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tama[1]

Kanji:

魂 / 霊

Hiragana:

J たま

Açıklama:

Ruh.

Explanation:

Spirit.

Not:

魂 ve 霊 kanjilerinin Çince okunuşları sırasıyla kon ve rei'dir. İki kanjinin de Japonca okunuşu tama'dır. Kon okunuşu chinkon veya shikon gibi terimlerde görülebilir.

Note:

The Chinese readings of 魂 and 霊 are kon and rei, respectively. The Japanese reading of both kanji are tama. The reading kon can be seen in terms such as shikon or chinkon.

İlgili Terim | Related Terms:

rei[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aratama, mitama

Terim | Term:

tama[2]

Kanji:

Hiragana:

J たま

Açıklama:

Top, küre, değerli taş.

Explanation:

Ball, globe, jewel.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tamatsume musubi, tama no o, furitama

Terim | Term:

tamatsume musubi

Kanji:

玉留産霊

Hiragana:

JJJJ たまつめむすび

Açıklama:

玉留 (tamatsume) "Şintō'da bir varlık" + 産霊 (musubi[2]) "doğuran ruh, yaratıcı". Şintō inancında ruhu bedende tutan, zapt eden kuvvet. Kare (四角, shikaku[1]) ile sembolize edilir. Sangen denen üçlemede yere (地, chi[1]) tekabül eder.

Explanation:

玉留 (tamatsume) "a figure from Shintō" + 産霊 (musubi[2]) "spirit that gives birth, creator". The force that holds the soul in the body in Shintō belief. It is symbolized by the square (四角, shikaku[1]). It corresponds to the ground (地, chi[1]) in the trilogy called Sangen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

chi[1]

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tameshi giri

Kanji:

試し斬り

Hiragana:

JJ ためしぎり

Açıklama:

試し (tameshi) "deneme, test" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". Deneme kesişi.

Explanation:

試し (tameshi) "test, trial" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Trial cut.

Not:

"Denemek, sınamak" anlamındaki 試す (tamesu) fiilinden. Bu terimde kiri kelimesi 切り (kiri[1]) kanjisiyle de yazılmaktadır.

Note:

From the verb 試す (tamesu), which means "to test, to verify". The word kiri is also spelled with the kanji 切り (kiri[1]) in this term.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tanbō

Kanji:

短棒

Hiragana:

ÇÇ たんぼう

Açıklama:

短 (tan) "kısa" + 棒 () "bō". Kısa bō, kısa sopa.

Explanation:

短 (tan) "short" + 棒 () "bō". Short bō, short staff.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hanbō, neribō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tanbōjutsu

Terim | Term:

tanbōjutsu

Kanji:

短棒術

Hiragana:

ÇÇÇ たんぼうじゅつ

Açıklama:

短棒 (tanbō) "kısa bō" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Kısa bō sanatı.

Explanation:

短棒 (tanbō) "short bō" + 術 (jutsu) "technique, art". The art of the short bō.

Not:

Bu sanata shugijutsu (手木術) de denir.

Note:

This art is also called shugijutsu (手木術).

İlgili Terim | Related Terms:

shugijutsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tanden

Kanji:

丹田

Hiragana:

ÇÇ たんでん

Açıklama:

丹 (tan) "iksir" + 田 (den) "tarla". İksir tarlası, iksir merkezi, enerji merkezi. Çin ve Japon kültüründe vücudun enerji merkezleri. Alında, kalp hizasında ve göbeğin altında olmak üzere genelde 3 adet tanden varsayılır.

Explanation:

丹 (tan) "elixir" + 田 (den) "rice field". Elixir field, elixir center, energy center. The enerji centers of the body in Chinese and Japanese cultures. The main view is that 3 tanden exist; on the forehead, on the heart level and under the stomach.

Not:

Göbeğin altındaki tandene Japoncada seika tanden, kikai tanden, kafuku tanden veya hara denir.

Note:

The tanden below the stomach is called seika tandenkikai tanden, kafuku tanden or hara in Japanese.

İlgili Terim | Related Terms:

hara, seika tanden, kikai tandenkafuku tanden

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kokyū tanden hō

Terim | Term:

tandoku

Kanji:

単独

Hiragana:

ÇÇ たんどく

Açıklama:

Yalnız, tek başına.

Explanation:

Alone, solo.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tandoku dōsa, tandoku renshū, tandoku undō

Terim | Term:

tandoku dōsa

Kanji:

単独動作

Hiragana:

ÇÇÇÇ たんどくどうさ

Açıklama:

単独 (tandoku) "yalnız, tek başına" + 動作 (dōsa) "vücut hareketi". Yalnız başına yapılan hareketler.

Explanation:

単独 (tandoku) "alone, solo" + 動作 (dōsa) "body movement". Movements done alone.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tandoku undō, sōtai dōsa

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tandoku renshū

Kanji:

単独練習

Hiragana:

ÇÇÇÇ たんどくれんしゅう

Açıklama:

単独 (tandoku) "yalnız, tek başına" + 練習 (renshu) "talim etme, idman yapma". Tek başına yapılan çalışma.

Explanation:

単独 (tandoku) "alone, solo" + 練習 (renshu) "practicing, improvement". Solo training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hitori geiko, sōtai renshū

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tandoku undō

Kanji:

単独運動

Hiragana:

ÇÇÇÇ たんどくうんどう

Açıklama:

単独 (tandoku) "yalnız, tek başına" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Tek başına yapılan çalışma.

Explanation:

単独 (tandoku) "alone, solo" + 運動 (undō) "physical exercise". Solo training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tandoku dōsa

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

taninzu gake

Kanji:

多人数掛け

Hiragana:

ÇÇÇJ たにんずがけ

Açıklama:

多人数 (taninzu) "birçok kişi" + 掛け (kake) "saldırı, asma, asış". Birden çok kişinin 1 kişiye atak yapması. Randori.

Explanation:

多人数 (taninzu) "many people" + 掛け (kake) "attack, hanging". Multiple people attacking 1 person. Randori.

Not:

Randori ile eşanlamlıdır.

Note:

Synonymous with randori.

İlgili Terim | Related Terms:

randori, tasūdori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tanjō

Kanji:

短杖

Hiragana:

ÇÇ たんじょう

Açıklama:

短 (tan) "kısa" + 杖 ([1]) "jō". Kısa jō. Ortalama 90 cm uzunluğundaki jō.

Explanation:

短 (tan) "short" + 杖 ([1]) "jō". Short jō. Approximately 90 cm long jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tanren

Kanji:

鍛錬

Hiragana:

ÇÇ たんれん

Açıklama:

Güç çalışması, kuvvetlenme.

Explanation:

Practice for strenghtening.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tanren uchi

Terim | Term:

tanren uchi

Kanji:

鍛錬打ち

Hiragana:

ÇÇJ たんれんうち

Açıklama:

鍛錬 (tanren) "güç çalışması" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Güç kazanmak için yapılan kılıç egzersizi. Genelde bokken ile otomobil tekerleğine vurmak suretiyle yapılır.

Explanation:

鍛錬 (tanren) "strength work" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". Sword exercise to gain strength. It is usually done by hitting the car tire with bokken.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tantō

Kanji:

短刀

Hiragana:

ÇÇ たんとう

Açıklama:

短 (tan) "kısa" + 刀 ([1]) "kılıç". Kısa kılıç, hançer. Genellikle 1 shaku (30 cm) uzunlukta olur.

Explanation:

短 (tan) "short" + 刀 (tō[1]) "sword". Short sword, dagger. Usually 1 shaku (30 cm) long.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kaiken

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ki no tantō, tantō tai ken, tantō tai tantō, tantō dori, ken tai tantō, tantōjutsu

Terim | Term:

tantō dori

Kanji:

短刀取り

Hiragana:

ÇÇJ たんとうどり

Açıklama:

短刀 (tantō) "tantō" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Tantō ile saldıran kişinin elinden tantōyu söküp alma.

Explanation:

短刀 (tantō) "tantō" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Seizing the tantō in the attackers hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ken dori, jō dori, tachi dori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tantō tai ken

Kanji:

短刀対剣

Hiragana:

ÇÇÇÇ たんとうたいけん

Açıklama:

短刀 (tantō) "tantō" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Tantō ve ken. Tantō ile ken'in karşılıklı çalışması. Tantō ile ken atağına karşı teknik yapma.

Explanation:

短刀 (tantō) "tantō" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair" + 剣 (ken[1]) "sword". Tantō and ken. Tantō and ken's mutual practice. Defending against a ken attack with a tantō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tantō tai tantō

Kanji:

短刀対短刀

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ たんとうたいたんとう

Açıklama:

短刀 (tantō) "tantō" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift" + 短刀 (tantō) "tantō". Tantō ile tantō'nun karşılıklı çalışması. Tantō ile tantō atağına karşı teknik yapma.

Explanation:

短刀 (tantō) "tantō" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair" + 短刀 (tantō) "tantō". Tantō and tantō's mutual practice. Defending against a tantō attack with a tantō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tantōjutsu

Kanji:

短刀術

Hiragana:

ÇÇÇ たんとうじゅつ

Açıklama:

短刀 (tantō) "tantō" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Tantō sanatı.

Explanation:

短刀 (tantō) "tantō" + 術 (jutsu) "technique, art". The art of tantō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

taoshi

Kanji:

倒し

Hiragana:

J たおし

Açıklama:

Devirme, çevirme, düşürüş.

Explanation:

Overthrowing, turnning, dropping.

Not:

"Devirmek, çevirmek, düşürmek" anlamındaki 倒す (taosu) fiilinden.

Note:

From the verb 倒す (taosu), which means "to overthrow, to turn, to drop".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hiki taoshi, oshi taoshi

Terim | Term:

taru musubi

Kanji:

足産霊

Hiragana:

JJJ たるむすび

Açıklama:

足 (taru) "bereket, kanaat" + 産霊 (musubi[2]) "doğuran ruh, yaratıcı". Şintō inancında evrendeki şeylere zenginlik katan kuvvet. Daire (丸 maru) ile sembolize edilir. Sangen denen üçlemede göğe (天, ten[1]) tekabül eder.

Explanation:

足 (taru) "prosperity, sufficiency" + 産霊 (musubi[2]) "birth-giver, creator". The force in Shintō belief that enriches things in the universe. It is symbolized by the circle (丸 maru). It corresponds to the sky (天, ten[1]) in the trinity called Sangen.

Not:

足 kanjisinin birçok Japonca okunuşundan biri taru, biri de ashi'dir. Bereket ve ayak arasındaki anlamsal ilişki için şuraya bakınız; https://en.wiktionary.org/wiki/足#Definitions

Note:

Taru and ashi are two of the many Japanese readings of the kanji 足. For the semantic relationship between prosperitiy and feet, see here; https://en.wiktionary.org/wiki/足#Definitions

İlgili Terim | Related Terms:

ten[1], ashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

taryū shiai

Kanji:

他流試合

Hiragana:

ÇÇJJ たりゅうしあい

Açıklama:

他流 (taryū) "başka ryū" + 試合 (shiai) "maç, müsabaka". Ryūlar arası müsabaka. birinin başka bir ryūya mensup biri ile müsabaka yapması.

Explanation:

他流 (taryū) "another ryū" + 試合 (shiai) "competition, match". Competition between 2 ryū. A match between opponents from different ryūs.

Not:

Taryū jiai olarak yazıldığı da görülebilir.

Note:

Also spelled as taryū jiai.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tasūdori

Kanji:

多数取り

Hiragana:

ÇÇJ たすうどり

Açıklama:

多数 (tasū) "çok sayıda, birçok" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Birçok kişinin aynı anda bir kişiye saldırması.

Explanation:

多数 (tasū) "many, multiple" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Multiple attackers attacking at the same time.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

randori, taninzu gake

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tatami

Kanji:

Hiragana:

J たたみ

Açıklama:

Hasır minder, Japonya'da iç mekan zemin kaplaması.

Explanation:

Straw mat, Japanese indoors floor covering.

Not:

Plastik minder anlamında kullanılması kısmen yanlıştır.

Note:

Used wrongly in the sense "plastic mat".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tate hiza

Kanji:

立膝

Hiragana:

JJ たてひざ

Açıklama:

立 (tate) "ayakta" + 膝 (hiza) "diz". Bir bacağın yere bastığı yarım oturuş şekli.

Explanation:

立 (tate) "standing" + 膝 (hiza) "knee". A half seated position with one leg pressing on the ground.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tateken

Kanji:

縦拳

Hiragana:

JÇ たてけん

Açıklama:

縦 (tate) "yatay" + 拳 (ken[2]) "elin yumruk hali, yumruk". Yatay yumruk, yere paralel yumruk.

Explanation:

縦 (tate) "vertical" + 拳 (ken[2]) "fist, punch". Vertical punch.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tateki

Kanji:

多敵

Hiragana:

ÇÇ たてき

Açıklama:

多 (ta) "çok sayıda, birçok" + 敵 (teki) "düşman, rakip". Birden çok rakip.

Explanation:

多 (ta) "many, multiple" + 敵 (teki) "enemy, opponent". Multiple opponents.

Not:

Çoğu yerde kanjiler yanlış olarak 干城 şeklinde verilmiştir.

Note:

The kanjis for this term are usually misspelled as 干城.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tateki geiko, tateki no kurai, tateki uchi

Terim | Term:

tateki geiko

Kanji:

多敵稽古

Hiragana:

ÇÇÇÇ たてきげいこ

Açıklama:

多敵 (tateki) "birden çok rakip" + 稽古 (keiko) "antrenman". Birden fazla kişinin saldırmasıyla yapılan antrenman.

Explanation:

多敵 (tateki) "mutliple opponents" + 稽古 (keiko) "training". Training with multiple attackers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tateki no kurai

Kanji:

多敵之位

Hiragana:

ÇÇJJ たてきのくらい

Açıklama:

多敵 (tateki) "birden çok rakip" + 之 (no) "tamlama partikeli" + 位 (kurai) "durum, pozisyon". Birden fazla rakibin olduğu durum.

Explanation:

多敵 (tateki) "multiple opponents" + 之 (no) "compound particle" + 位 (kurai) "circumstance, position". Position of multiple attackers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tateki uchi

Kanji:

多敵打ち

Hiragana:

ÇÇJ たてきうち

Açıklama:

多敵 (tateki) "birden çok rakip" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Birden çok kişinin saldırı yapması.

Explanation:

多敵 (tateki) "multiple opponents" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". Attacking of multiple attackers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

te hodoki

Kanji:

手解き

Hiragana:

JJ てほどき

Açıklama:

手 (te[1]) "el, metot" + 解き (hodoki) "kurtarma, serbest bırakma, açma". Rakibin tuttuğu eli kurtarma, tutuşunu boşa çıkarma.

Explanation:

手 (te[1]) "hand, method" + 解き (hodoki) "freeing, releasing, opening". Freeing the hand from the opponent's grip, freeing the hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

te no uchi

Kanji:

手の内

Hiragana:

JJ てのうち

Açıklama:

手 (te[1]) "el, metot" + の (no) "tamlama partikeli" + 内 (uchi[2]) "iç, içinde". Elin içi, elin kılıcı tutuşu. Tutuş yöntemi.

Explanation:

手 (te[1]) "hand, method" + の (no) "compound particle" + 内 (uchi[2]) "inside". Inside the hand, the grip of the hand. The way of gripping.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

te sabaki

Kanji:

手捌き

Hiragana:

JJ てさばき

Açıklama:

手 (te[1]) "el, metot" + 捌き (sabaki) "idare etme, başa çıkma, kullanma". El hareketleri, el kullanımı.

Explanation:

手 (te[1]) "hand, method" + 捌き (sabaki) "dealing, handling, manipulation". Hand movements, hand usage.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tai sabaki, ashi sabaki, hakama sabaki, tegatana no dōsa

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

te[1]

Kanji:

Hiragana:

J て

Açıklama:

El, metot.

Explanation:

Hand, method.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu shu, Japonca okunuşu te'dir. Bu kelimenin "yapan kişi" anlamında sonek olarak kullanımı aite, semete, ukete gibi terimlerde karşımıza çıkar. Bu sonek için -te[2] maddesine bakınız.

Note:

The Chinese reading of this kanji is shu, the Japanese reading is te. This word, used as a suffix, can be seen in terms such as aite, semete, ukete. See -te[2] for the usage as a suffix.

İlgili Terim | Related Terms:

shu[1], -te[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

goshin’yō no te, gyakute, jitte, junte dori, kashiwade, katate, katate dori, katate tōma uchi, kote, morote, mune to te, nukite, ryōte, sakate, te hodoki, te no uchi, te sabaki, tegatana, tekagami, tekubi

Terim | Term:

tegatana

Kanji:

手刀

Hiragana:

JJ てがたな

Açıklama:

手 (te[1]) "el, metot" + 刀 (katana) "kılıç". Kılıç el. Eli kılıç gibi kullanıp alt kısmıyla vurma.

Explanation:

手 (te[1]) "hand, method" + 刀 (katana) "sword". Sword hand. Using the hand like a sword to hit.

Not:

手刀 kanjilerinin Japonca okunuşu tegatana, Çince okunuşu shutō'dur.

Note:

The Japanese reading of 手刀 is tegatana and the Chinese reading is shutō.

İlgili Terim | Related Terms:

shutō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tegatana no dōsa

Terim | Term:

tegatana no dōsa

Kanji:

手刀の動作

Hiragana:

JJÇÇ てがたなのどうさ

Açıklama:

手刀 (tegatana) "kılıç el" + の (no) "tamlama partikeli" + 動作 (dōsa) "vücut hareketi". Kılıç şeklinde tutulan eli kullanma egzersizleri.

Explanation:

手刀 (tegatana) "sword hand" + の (no) "compound particle" + 動作 (dōsa) "body movement". Exercises for the hand that is used as if its a sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

te sabaki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

teishō

Kanji:

ÇÇ 底掌

Hiragana:

ÇÇ ていしょう

Açıklama:

底 (tei) "dip, taban" + 掌 (shō) "avuç". Elin ökçesi, avucun tabanı.

Explanation:

底 (tei) "bottom, base" + 掌 (shō) "palm". The heel of the palm.

Not:

Teishō (底掌) ve shōtei (掌底) terimlerindeki kanjiler, sıraları farklı olmakla birlikte aynıdır.

Note:

The kanji in the terms teishō (底掌) and shōtei (掌底) are the same but in a different order.

İlgili Terim | Related Terms:

shōtei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

teitō shisei

Kanji:

提刀姿勢

Hiragana:

ÇÇÇÇ けい とうしせい

Açıklama:

提 (tei) "aşağı" + 刀 ([1]) "kılıç" + 姿勢 (shisei) "iyi postür". Kılıcın sol elde vücudun solunda tutulup ucunun yere ve ağzının arkaya baktığı duruş. Bu duruş barışçıl bir duruştur ve kılıç, kın varsa eğer kının içindedir.

Explanation:

提 (tei) "down, low" + 刀 ([1]) "sword" + 姿勢 (shisei) "good posture". The stance with the sword in the left hand on the left of the body, tip pointing the ground and the cutting edge facing backwards. The sword is in the sheath if there is one, as this is a peacful stance.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

keitō shisei

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tekagami

Kanji:

手鏡

Hiragana:

JJ てかがみ

Açıklama:

手 (te[1]) "el, metot" + 鏡 (kagami) "ayna". El aynası. Eli rakibin tutuşundan kurtarma esnasında avuç içinin bir el aynası gibi yüzün önüne getirildiği teknik.

Explanation:

手 (te[1]) "hand, method" + 鏡 (kagami) "mirror". The technique in which the hand is raised in front of the face as if a hand mirror to free it from the opponent's grab.

Not:

Gyaku kote gaeshi de denir.

Note:

Also called gyaku kote gaeshi.

İlgili Terim | Related Terms:

gyaku kote gaesh

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

teki

Kanji:

Hiragana:

Ç てき

Açıklama:

Düşman, rakip.

Explanation:

Enemy, opponent.

Not:

Aikidoyu bir sevgi sanatı olduğunu söyleyen Morihei Ueshiba, bu terimi sanatının ilerleyen yıllarında kullanmaktan kaçınmıştır.

Note:

Morihei Ueshiba, who said that Aikido was an art of love, avoided using this term in the later years of his art.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tekubi

Kanji:

手首

Hiragana:

JJ てくび

Açıklama:

手 (te[1]) "el, metot" + 首 (kubi) "boyun". El bileği.

Explanation:

手 (te[1]) "hand, method" + 首 (kubi) "neck". Wrist.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tekubi dori, tekubi jōhō kōsa undō, tekubi kansetsu jūnan hō, tekubi kōsa undō, tekubi osae, tekubi shindō undō

Terim | Term:

tekubi dori

Kanji:

手首取り

Hiragana:

JJJ てくびどり

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Bilek tutuşu.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Wrist grab.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tekubi jōhō kōsa undō

Kanji:

手首上方交差運動

Hiragana:

JJÇÇÇÇÇÇ てくびじょうほうこうさうんどう

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 上方 (jōhō) "yukarı doğru" + 交差 (kōsa) "çapraz" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Elleri savurarak yukarıda birleştirme egzersizi.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 上方 (jōhō) "upwards" + 交差 (kōsa) "cross, opposite" + 運動 (undō) "physical exercise". Joining the hands by swinging them upwards.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tekubi kansetsu jūnan hō

Kanji:

手首関節柔軟法

Hiragana:

JJJJÇÇÇ てくびかんせつじゅうなんほう

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 関節 (kansetsu) "eklem" + 柔軟 (jūnan) "esneklik" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". El bileğini büküp esnetme egzersizi.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 関節 (kansetsu) "joint" + 柔軟 (jūnan) "flexibility" + 法 ([1]) "method, principle". Wrist flexion exercise.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tekubi kōsa undō

Kanji:

手首交差運動

Hiragana:

JJÇÇÇÇ てくびこうさうんどう

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 交差 (kōsa) "çapraz" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Elleri savurarak vücudun önünde birleştirme egzersizi.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 交差 (kōsa) "cross, opposite" + 運動 (undō) "physical exercise". Joining the hands by swinging them in front of the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tekubi jōhō kōsa undo

Terim | Term:

tekubi osae

Kanji:

手首押さえ

Hiragana:

JJJ てくびおさえ

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 抑え (osae) "sabitleme, zapt etme". Rakibi el bileği aracılığıyla sabitleme tekniği.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 抑え (osae) "suppression, seizing". Technique of fixing the opponent via his/her wrist.

Not:

Yonkyō olarak da bilinir. Yoshinkan'da yonkajô denir.

Note:

Also known as yonkyō. Called yonkajô in Yoshinkan.

İlgili Terim | Related Terms:

yonkyō, yonkajō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tekubi shindō undō

Kanji:

手首振動運動

Hiragana:

JJÇÇÇÇ てくびしんどううんどう

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 振動 (shindō) "sallama, savurma" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". El bileklerini sallama egzersizi.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 振動 (shindō) "swinging, waving" + 運動 (undō) "physical exercise". Wrist shaking exercise.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ten[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç てん

Açıklama:

Gök, gökyüzü. Sangen'de daire (〇) ile temsil edilir.

Explanation:

Heaven, sky. It is represented by the circle (〇) in Sangen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tenbin nage, tenchi, tenchi nage, Tenshin-ryū Aikibudō

Terim | Term:

ten[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç てん

Açıklama:

Dönme, hareket etme.

Explanation:

Shift, turning, moving.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tenkai, tentai, tenkan, kaiten, tentō, zenpō hiyaku ukemi, banbutsu ruten, enten, kūten ukemi, kyūten

Terim | Term:

tenbin nage

Kanji:

天秤投げ

Hiragana:

ÇÇJ てんびんなげ

Açıklama:

天秤 (tenbin) "tartı, terazi" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Udekime nage tekniğinin alternatif ismi. Rakibin kolu bir terazi veya kaldıraç kolu gibi kullanılarak rakibi fırlatma tekniği.

Explanation:

天秤 (tenbin) "scale" + 投げ (nage) "throw, thrower". Alternative name for udekime nage. The arm of the opponent is stretched forward and used as a fulcrum or scale beam.

Not:

Hiji nage veya udekime nage de denir.

Note:

Also called hiji nage or udekime nage.

İlgili Terim | Related Terms:

hiji nage, udekime nage

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tenchi

Kanji:

天地

Hiragana:

ÇÇ てんち

Açıklama:

天 (ten[1]) "gök" + 地 (chi[1]) "yer, zemin". Yer ve gök. Yer, gök ve ikisinin arasındaki her şey. Evren.

Explanation:

天 (ten[1]) "sky, heaven" + 地 (chi[1]) "ground, earth". Heaven and earth. Heaven, earth and all the things between them. The universe.

Not:

Bazen yanlış olarak tenshi diye yazılır.

Note:

Sometimes misspelled as tenshi.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tenchi nage

Terim | Term:

tenchi nage

Kanji:

天地投げ

Hiragana:

ÇÇJ てんちなげ

Açıklama:

天地 (tenchi) "gök-yer" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Gök-yer fırlatışı. Rakibin bir kolu havaya, bir kolu yere yönlendirilerek yapılan fırlatma tekniği.

Explanation:

天地 (tenchi) "heaven-earth" + 投げ (nage) "throw, thrower". Heaven & earth throw. Throwing the uke by moving one of his/her arms up and the other down.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tenkai

Kanji:

転回

Hiragana:

ÇÇ てんかい

Açıklama:

転 (ten[2]) "dönme, hareket etme" + 回 (kai[1]) "dönüş, döndürme, rotasyon". Dönüş. Vücudu farklı yöne çevirme.

Explanation:

転 (ten[2]) "shift, turning, moving" + 回 (kai[1]) "turn, turning, rotation". A turn. Turning the body to another direction.

Not:

Kaiten (回転) terimindeki kanjilerin aynısına sahiptir. Bu terim ile ifade edilen hareket muhtelif olabilir. Başlıca kullanımı ayakları yerden kaldırmadan vücudu 180 derece döndürmeyi ifade eder.

Note:

Consists of the same two kanji as the term kaiten (回転). The movement expressed by this term can be various. It is mainly used to refer to turning the body 180 degrees without lifting the feet off the ground.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

irimi tenkai, tenkai ashi

Terim | Term:

tenkai ashi

Kanji:

転回足

Hiragana:

ÇÇJ てんかいあし

Açıklama:

転回 (tenkai) "tenkai" + 足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama". Tenkai ile adım atma, tenkai adımlaması.

Explanation:

転回 (tenkai) "tenkai" + 足 (ashi) "foot, leg, step, stepping". Stepping with tenkai, tenkai step.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tenkan

Kanji:

転換

Hiragana:

ÇÇ てんかん

Açıklama:

転 (ten[2]) "dönme, hareket etme" + 換 (kan) "dönüş". Adım atarak vücudu farklı bir yöne çevirip yer değiştirme. Aikidōda saldırı hattından çıkmak ve hareket enerjisi oluşturmakta kullanılan en temel adımlamalardan biridir.

Explanation:

転 (ten[2]) "shift, turning, moving" + 換 (kan) "turn". Turning the body in a different direction by taking a step. It is one of the most basic steps used in aikidō to get out of the line of attack and create movement energy.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

irimi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tai no tenkan, irimi tenkan, tenkan hō

Terim | Term:

tenkan hō

Kanji:

転換法

Hiragana:

ÇÇÇ てんかんほう

Açıklama:

転換 (tenkan) "tenkan" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Tenkan yöntemi, tenkan kullanımı.

Explanation:

転換 (tenkan) "tenkan" + 法 ([1]) "method, principle". Tenkan method, tenkan usage.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Tenshin-ryū Aikibudō

Kanji:

天眞流合気武道

Hiragana:

ÇÇÇJÇÇÇ てんしんりゅうあいきぶどう

Açıklama:

天眞流 (Tenshin-ryū) "Tenshin-ryū" + 合気武道 (aikibudō) "aikibudō". Morihei Ueshiba'nın Mart 1942'de Shin Budō (新武道) adlı savaş sanatları dergisinde yayımlanan makalesinde kendi sanatını tanıttığı isim.

Explanation:

天眞流 (Tenshin-ryū) "Tenshin-ryū" + 合気武道 (aikibudō) "aikibudō". The name by which Morihei Ueshiba introduced his art in an article published in the martial arts journal Shin Budō (新武道) in March 1942.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tentai

Kanji:

転体

Hiragana:

ÇÇ てんたい

Açıklama:

転 (ten[2]) "dönme, hareket etme" + 体 (tai[1]) "vücut". Vücudu döndürme, hanmi değiştirme.

Explanation:

転 (ten[2]) "shift, turning, moving" + 体 (tai[1]) "body". Turning the body, changing hanmi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tentei

Kanji:

?

Hiragana:

?

Açıklama:

Üçüncü göz.

Explanation:

The third eye.

Not:

Koichi Tohei'nin Ki Enerjisi (2000, İstanbul), s. 17'de "üçüncü göz" anlamında kullandığı kelimedir fakat kanjisi bulunamamıştır. Japoncada "üçüncü göz" anlamında yaygın kullanılan kelime san dai no me'dir (第三の目).

Note:

Koichi Tohei uses tentei in Book of Ki (1976) in the meaning of "third eye" but no kanji could be found for such word. The common word for the "third eye" is san dai no me (第三の目).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tentō

Kanji:

転倒

Hiragana:

ÇÇ てんとう

Açıklama:

転 (ten[2]) "dönme, hareket etme" + 倒 () "düşme, düşürme, devrilme". Düşme, düşüş.

Explanation:

転 (ten[2]) "shift, turning, moving" + 倒 () "falling, dropping, overturning". Falling, fall.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kōhō tentō

Terim | Term:

tetsu no wakka

Kanji:

鉄の輪

Hiragana:

ÇJ てつのわっか

Açıklama:

鉄 (tetsu) "demir" + の (no) "tamlama partikeli" + 輪 (wakka) "halka". Demir halka. 2 kolu güçlü bir şekilde ve dirsekler dışarı bakacak şekilde ileri uzatınca kolların oluşturduğu daire.

Explanation:

鉄 (tetsu) "iron" + の (no) "compound particle" + 輪 (wakka) "ring, round". Iron ring. The imaginary circle that 2 arms form when they are extended forward strongly with the elbows facing outside.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

tettsui uchi

Kanji:

鉄槌打ち

Hiragana:

ÇÇJ てっついうち

Açıklama:

鉄槌 (tettsui) "demir çekiç" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Çekiç yumruk.

Explanation:

鉄槌 (tettsui) "iron hammer" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". Hammer fist.

Not:

-