İçeriğe geç

Terim | Term:

ha

Kanji:

Hiragana:

J は

Açıklama:

Kabza içinde kalan sap da dahil olmak üzere kılıcın balçak ve kabza harici kısmı.

Explanation:

The blade of the sword including the part that is inside the hilt of the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hasuji

Terim | Term:

habaki

Kanji:

Hiragana:

J はばき

Açıklama:

Tantō ve kılıçta kabzayı namluya monte etmek için kabza ve namlunun birleştiği kısma takılan kemer.

Explanation:

The metal collar for fixing the blade of the sword or the tantō to the handle.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hachi

Kanji:

Hiragana:

Ç はち

Açıklama:

Sekiz (sayı).

Explanation:

Eight (number).

Not:

Bu kanjinin bir diğer Çince okunuşu hatsu'dur.

Note:

Another Chinese reading of this kanji is hatsu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

happō, hakkyū / hachikyū, hachidan, hachiriki, ichirei shikon sangen hachirikihassō no kamae

Terim | Term:

hachi no ji gaeshi

Kanji:

八の字返し

Hiragana:

ÇÇJ はちのじがえし

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + の (no) "tamlama partikeli" + 字 (ji) "karakter, şekil" + 返し(kaeshi) "döndürme, çevirme". Jōyu "sekiz" şeklinde savurma. Jōyu vücudun önünde dairesel bir şekilde sağa ve sola savurma.

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + の (no) "compound particle" + 字 (ji) "character, figure" + 返し(kaeshi) "returning, turning". Swinging the jō like the figure of "eight". Swinging the jō in front of the body left and rigth in a circular motion.

Not:

Jōnun havada izlediği yolun hem Arap rakamı olan "8"e, hem de Çin kanjisi olan "八"ye benzemesi dikkat çekicidir. Bu husustaki bir tartışma için referanstaki linke bakınız.

Note:

The path the jō follows in the air resembles both the Arabic digit "8" and the Chinese kanji "八". For a discussion on this topic, see the referenced link.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hachidan

Kanji:

八段

Hiragana:

ÇÇ はちだん

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 段 (-dan[2]) "sıralama sayısı belirten sonek". Sekizinci siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 段 (-dan[2]) "cardinal number suffix". Eighth black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hachiriki

Kanji:

八力

Hiragana:

ÇÇ はちりき

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 力 (riki) "güç, kuvvet". Aikidō ile bağdaştırılan 8 güç.

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 力 (riki) "power, force". 8 forces associated with aikidō.

Not:

Bu sekiz güç 4 adet 2'li zıt grup halinde şunlardır; [3] (動) "hareket", sei (静) "durma", kai (解) "erime", gyō (凝) "donma, katılaşma", in (引) "çekme", shi (弛) "salma", (合) "birleşme", bun (分) "ayrılma, ayrım".

Note:

These eight powers are in 4 opposite groups; [3] (動) "movement", sei (静) "rest", kai (解) "melting", gyō (凝) "freezing", in (引) "pull", shi (弛) "release", (合) "merge", bun (分) "separation".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ichirei shikon sangen hachiriki

Terim | Term:

hadaka jime

Kanji:

裸絞

Hiragana:

JJ はだかじめ

Açıklama:

裸 (hadaka) "çıplak, yalın" + 絞 (shime) "boğuş, boğma". İki kol ile rakibin boynunu arkadan sıkma.

Explanation:

裸 (hadaka) "bare, naked" + 絞 (shime) "strangling, choking". Choking the opponent's neck from behind with two arms around the neck.

Not:

"Çıplak, yalın" denmesinin sebebi kıyafet yakasına gerek olmadan yapılan bir boğuş olmasıdır. İngilizcedeki naked choke ifadesi hadaka jime'nin çevirisidir.

Note:

Called "naked" as it doesn't require a garment to choke the opponent. Naked choke is the translation of hadaka jime.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hagaijime

Kanji:

羽交絞

Hiragana:

JJJ はがいじめ

Açıklama:

羽交 (hagai) "kanatlarını bağlama, sarma" + 絞 (shime) "sıkıştırma, boğma". Rakibe arkadan sarılıp dirseklerini sıkıştırma.

Explanation:

羽交 (hagai) "binding, wrapping the wings" + 絞 (shime) "strangling, constriction". Hugging the opponent from behind and constraining his/her elbows.

Not:

Yanlış olarak hagai shime şeklinde de yazılır.

Note:

Sometimes incorrectly spelled as hagai shime.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hai[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç はい

Açıklama:

Sırt, arka.

Explanation:

Back, stature.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

haishin undō, haifuku undō, haitō uchi

Terim | Term:

hai[2]

Kanji:

-

Hiragana:

はい

Açıklama:

"Evet".

Explanation:

"Yes".

Not:

Bu kelimenin kanjisi yoktur.

Note:

This word doesn't have a kanji.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hai[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç はい

Açıklama:

Nesil, grup.

Explanation:

Generation, group.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kōhai, senpai, dōhai

Terim | Term:

haifuku undō

Kanji:

背腹運動

Hiragana:

ÇÇÇÇ はいふくうんどう

Açıklama:

背腹 (haifuku) "sırt - karın" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Karnın alt bölgesini güçlendirmek için egzersiz.

Explanation:

背腹 (haifuku) "back - belly" + 運動 (undō) "physical exercise". Exercise for strenghtening the lower abdomen.

Not:

Hifuku undō olarak yazılması yanlıştır. Hai (背) Japoncada "sırt" demektir.

Note:

It is incorrect to write it as hifuku undō. Hai (背) means "back" in Japanese.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

haishin undō

Kanji:

背伸運動

Hiragana:

ÇÇÇÇ はいしんうんどう

Açıklama:

背 (hai[1]) "sırt, arka" + 伸 (shin[6]) "uzatma" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Genelde antrenman sonunda, sırt sırta vererek yapılan gerdirme hareketi.

Explanation:

背 (hai[1]) "back, stature" + 伸 (shin[6]) "lenghtening" + 運動 (undō) "physical exercise". Stretching exercise for one's back, usually done at the end of the class.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

haitō uchi

Kanji:

背刀打ち

Hiragana:

ÇÇJ はいとううち

Açıklama:

背 (hai[1]) "sırt, arka" + 刀 ([1]) "kılıç" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Elin sırt kısmının baş parmak tarafındaki kenar ile vuruş.

Explanation:

背 (hai[1]) "back, stature" + 刀 ([1]) "sword" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". A hit with the ridge of the hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hajime

Kanji:

始め

Hiragana:

J はじめ

Açıklama:

Başlanma, başlayış.

Explanation:

Beginning, starting.

Not:

"Başlamak" anlamındaki 始める (hajimeru) fiilinden.

Note:

From the verb 始める (hajimeru), which means "to start".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hakama

Kanji:

Hiragana:

J はかま

Açıklama:

Geniş paçalı, pileli etekvari geleneksel Japon pantolonu. Genelde lacivert ve siyah olmak üzere birçok farklı renk ve şekilde hakama kullanılmaktadır. Hakamanın önünde 5, arkasında 2 olmak üzere toplam 7 pilesi vardır ve bu 7 pile budōnun 7 erdemi ile ilişkilendirilmiştir.

Explanation:

Skirt-like traditional Japanese pants with pleats and wide legs. Hakama in aikidō is mostly black or navy blue, but other colors exist. Hakama has a total of 7 pleats, 5 in front and 2 in the back, and they are associated with the 7 virtues of budō.

Not:

Birçok hakama türü vardır. Budōda genel olarak kullanılan hakama türü umanori'dir (馬乗り).

Note:

There are many types of hakama. The one common to budō is the umanori (馬乗り) type.

İlgili Terim | Related Terms:

bushidō no nanatsu no bitoku, shichitoku

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hakama biki, hakama sabaki, hakama dome

Terim | Term:

hakama biki

Kanji:

袴引き

Hiragana:

JJ はかまびき

Açıklama:

袴 (hakama) "hakama" + 引き (hiki) "çekme, çekiş". Otururken hakamayı düzeltme.

Explanation:

袴 (hakama) "hakama" + 引き (hiki) "pulling". Folding, fixing the hakama when sitting.

Not:

"Çekmek" anlamındaki 引く (hiku) fiilinden.

Note:

From the verb 引く (hiku), which means "to pull".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hakama dome

Kanji:

袴止め

Hiragana:

JJ はかまどめ

Açıklama:

袴 (hakama) "hakama" + 止め (tome) "durdurma, sonlandırma". Hakamanın bel kısmında olup hakamayı sabit tutması için kemerin içine yerleştirilen küçük plastik parça.

Explanation:

袴 (hakama) "hakama" + 止め (tome) "stopping, terminating". The small plastic piece on the back of the hakama that is put under the belt to fix the hakama when tied.

Not:

Hera () da denir.

Note:

Also called hera ().

İlgili Terim | Related Terms:

hera

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hakama sabaki

Kanji:

袴捌き

Hiragana:

JJ はかまさばき

Açıklama:

袴 (hakama) "hakama" + 捌き (sabaki) "idare etme, başa çıkma, kullanma". Hakama kullanımı, hakama ile yapılan hareketler.

Explanation:

袴 (hakama) "hakama" + 捌き (sabaki) "dealing, handling, manipulation". Handling, using the hakama.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hakkei

Kanji:

発勁

Hiragana:

ÇÇ はっけい

Açıklama:

発 (hatsu) "salma, açığa çıkarma" + 勁 (kei) "güç". Gücü dışarı yansıtma, güç sanılımı.

Explanation:

発 (hatsu) "unleash, reveal" + 勁 (kei) "power". Discharging power explosively.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hakkyū / hachikyū

Kanji:

八級

Hiragana:

ÇÇ はっきゅう / はちきゅう

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". Sekizinci beyaz kuşak derecesi (kyū).

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Eighth white belt degree (kyū).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hakushu

Kanji:

拍手

Hiragana:

ÇÇ はくしゅ

Açıklama:

拍 (haku) "müzikte vuruş" + 手 (shu[1]) "el". El çırpma. Şintō'da kamilerin dikkatini çekme amaçlı olup bazı dōjōlarda antrenman başı ve sonundaki selamlamada yapılan alkış.

Explanation:

拍 (haku) "beat in music" + 手 (shu[1]) "hand". Hand clap. The Shintō practice of clapping the hands in front of the kamidana to call out the kami. This is practiced in some dōjōs at the beginning and the end of classes.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kashiwade

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ni rei, ni nakushu, ichi rei

Terim | Term:

han[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç はん

Açıklama:

Yarım.

Explanation:

Half.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hanmi, hanmi handachi, hanbō, hanmi no kamae, hanza, ushiro hanten ukemi

Terim | Term:

han[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç はん

Açıklama:

Örnek, model.

Explanation:

Example, model.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shihan, hanshi

Terim | Term:

hanashi waza

Kanji:

離し技

Hiragana:

JJ はなしわざ

Açıklama:

離し (hanashi) "ayırma, bağlantıyı kesme" + 技 (waza) "teknik". Kurtarma teknikleri, rakibin tutuşundan kurtulma teknikleri.

Explanation:

離し (hanashi) "disconnecting, separating" + 技 (waza) "technique". Freeing from the opponent's grip. Unfastening techniques.

Not:

Hazushi waza olarak da bilinir.

Note:

Also known as hazushi waza.

İlgili Terim | Related Terms:

hazushi waza, ridatsu hō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hanbō

Kanji:

半棒

Hiragana:

ÇÇ はんぼう

Açıklama:

半 (han) "yarım" 棒 () "bō". Yarım bō. Aikidō çalışmalarında kullanılan 90 cm uzunluğunda sopa.

Explanation:

半 (han) "half" 棒 () "bō". Half bō. A 90 cm long stick used in aikidō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

, tanbō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

handachi

Kanji:

半立ち

Hiragana:

ÇJ はんだち

Açıklama:

半 (han[1]) "yarım" + 立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Dizler yere değer vaziyette dik durma.

Explanation:

半 (han[1]) "half" + 立ち (tachi[2]) "standing up, stance". Standing on the knees.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hanmi handachi

Terim | Term:

hanmi

Kanji:

半身

Hiragana:

ÇJ はんみ

Açıklama:

半 (han[1]) "yarım" + 身 (mi[1]) "vücut". Yarım vücut. Vücudun dikey eksende yarısının önde olduğu duruş. Aikidōda standart duruş.

Explanation:

半 (han[1]) "half" + 身 (mi[1]) "body". Half body. The stance in which half of the body is in front. The standart aikidō stance.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hanmi handachi, ai hanmi, gyaku hanmi

Terim | Term:

hanmi handachi

Kanji:

半身半立ち

Hiragana:

ÇÇÇJ はんみはんだち

Açıklama:

半身 (hanmi) "yarım vücut" + 半立ち (handachi) "yarım ayakta durma". Saldıran kişinin ayakta, savunan kişinin diz üstünde olduğu çalışma modu.

Explanation:

半身 (hanmi) "half body" + 半立ち (handachi) "half on foot". The practice mode where the attacker is on foot and the defender is on the knees.

Not:

Aynı anlamda hanza handachi (半座半立ち) terimi de kullanılır.

Note:

Hanza handachi (半座半立ち) is also used in the same sense.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hanmi no kamae

Kanji:

半身の構え

Hiragana:

ÇJJ はんみのかまえ

Açıklama:

半身 (hanmi) "yarım vücut" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Hanmi kamaesi, vücudun dikey eksende bir yarısının önde olduğu kamae. Aikidōda standart gard.

Explanation:

半身 (hanmi) "half body" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". The hanmi kamae. Kamae in which half of the body is in front on the vertical axis. The standard guard in aikidō.

Not:

Hanmi kamae de denir.

Note:

Also called hanmi kamae.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hansha

Kanji:

反射

Hiragana:

ÇÇ はんしゃ

Açıklama:

Yansıma. Sağ elle rakibin sol elini tutma veya tam tersi.

Explanation:

Reflection. Holding the opponent's left hand with the right hand or vice versa.

Not:

Gyaku hanmi ve junte dori ile eşanlamlıdır.

Note:

Synonymous with gyaku hanmi and junte dori.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hanshi

Kanji:

範士

Hiragana:

ÇÇ はんし

Açıklama:

範 (han[2]) "model, örnek" + 士 (shi[3]) "savaşçı, samuray". Özellikle kılıçlı sanatlarda en üst düzey hoca.

Explanation:

範 (han[2]) "model, pattern" + 士 (shi[3]) "warrior, samurai". The top level teacher, especially in sword arts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hantai

Kanji:

反対

Hiragana:

ÇÇ はんたい

Açıklama:

反 (han+) "zıtlık öneki" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift". Zıt, karşıt.

Explanation:

反 (han+) "prefix of opposition" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair". Opposite.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hanza

Kanji:

半座

Hiragana:

ÇÇ はんざ

Açıklama:

半 (han[1]) "yarım" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Yarım oturuş. Bir dizin yere değdiği, diğer ayağın yere değdiği oturuş.

Explanation:

半 (han[1]) "half" + 座 (za) "sitting, seat". Half sitting. A type of sitting with one knee on the ground and one foot stepping on the ground.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hanza handachi

Terim | Term:

haori

Kanji:

羽織

Hiragana:

JJ はおり

Açıklama:

Kimono üstüne giyilen bir çeşit geleneksel Japon ceketi.

Explanation:

A type of traditional Japanese jacket, worn over kimono.

Not:

Bu sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır.

Note:

The etymology of this term is disputed.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

happō

Kanji:

八方

Hiragana:

ÇÇ はっぽう

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 方 ([2]) "yön, taraf". Sekiz yön, tüm yönler.

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 方 ([2]) "direction, side". Eight direction, all the sides.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

happō giri

Terim | Term:

happō giri

Kanji:

八方斬り

Hiragana:

ÇÇJ はっぽうぎり

Açıklama:

八方 (happō) "sekiz yön" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". 4 ana yön ve 4 ara yön olmak üzere 8 yöne kesiş.

Explanation:

八方 (happō) "eight direction" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Cutting in 8 directions, 4 cardinal and 4 intercardinal.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hara

Kanji:

Hiragana:

J はら

Açıklama:

Karın bölgesi, karının altı. Uzak Doğu geleneğinde vücudun enerji merkezi olduğu düşünülen 3 tanden'den en aşağıda olanı.

Explanation:

Abdomen, belly. Below the belly. The lowest of the 3 tandens in Far Eastern tradition, which are thought to be the energy centers on the body.

Not:

Seika tandenkafuku tanden veya kikai tanden denir. Bu kanjinin Japonca okunuşu hara, Çince okunuşu fuku'dur.

Note:

Also called seika tanden, kafuku tanden or kikai tanden. The Japanese reading of this kanji is hara and the Chinese reading is fuku.

İlgili Terim | Related Terms:

seika tanden, kikai tanden, kafuku tanden, fuku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

haragei, harakiri

Terim | Term:

haragei

Kanji:

腹芸

Hiragana:

JÇ はらげい

Açıklama:

腹 (hara) "hara, karın" + 芸 (gei) "teknik". Harayı kullanma becerisi. Savaş sanatlarındaki anlamıyla hara ile hissetme veya yapma. İçten, samimi bir şekilde hissetme veya yapma.

Explanation:

腹 (hara) "hara, abdomen" + 芸 (gei) "technique". The skill of using the hara. In martial arts, feeling or doing with hara. Feeling or doing genuinely.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

harakiri

Kanji:

腹切り

Hiragana:

JJ はらきり

Açıklama:

腹 (hara) "hara, karın" + 切り (kiri[1]) "kesme, kesiş". Karnı keserek intihar etme. Seppuku'ya kıyasla daha kaba bir ifade olarak görülür. Seppuku genelde bir seremoni şeklindedir.

Explanation:

腹 (hara) "hara, abdomen" + 切り (kiri[1]) "cut, cutting". Commiting suicide by cutting the belly. Considered a more vulgar term for the act. Compared to harakiri, seppuku is more like a ceremony.

Not:

Harakiri (腹切り) kelimesindeki kanjilerin okunuşu Japoncadır. Kanjilerin Çince okunması ve yer değiştirmesiyle seppuku (切腹) kelimesi elde edilir.

Note:

The kanjis in the word harakiri (腹切り) are read in Japanese. The word seppuku (切腹) is the Chinese reading of the same kanjis with their places switched.

İlgili Terim | Related Terms:

seppuku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hassō

Kanji:

八相

Hiragana:

ÇÇ はっそう

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 相 ([1]) "karşılıklı, birbirine, görünüş". Sekiz (sayı) şekli.

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 相 ([1]) "mutual, to each other, aspect". The shape of eight (number).

Not:

Japoncada sekiz sayısının kanjisi şudur; 八.

Note:

The kanji for the number eight in Japanese is 八.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hassō gaeshi, hassō no kamae

Terim | Term:

hassō

Kanji:

八相

Hiragana:

ÇÇ はっそう

Açıklama:

八 (hachi) "sekiz (sayı)" + 相 ([1]) "karşılıklı, birbirine, görünüş". Sekiz (sayı) şekli.

Explanation:

八 (hachi) "eight (number)" + 相 ([1]) "mutual, to each other, aspect". The shape of eight (number).

Not:

Japoncada sekiz sayısının kanjisi şudur; 八.

Note:

The kanji for the number eight in Japanese is 八.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hassō gaeshi, hassō no kamae

Terim | Term:

hassō gaeshi

Kanji:

八相返し

Hiragana:

ÇÇJ はっそうがえし

Açıklama:

八相 (hassō) "sekiz (sayı) şekli" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Silahı (genelde jō) sekiz şeklinde sallama.

Explanation:

八相 (hassō) "shape of eight (number)" + 返し (kaeshi) "returning, turning". Swinging the weapon (mostly the jō) in the shape of eight.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hassō gaeshi

Kanji:

八相返し

Hiragana:

ÇÇJ はっそうがえし

Açıklama:

八相 (hassō) "sekiz (sayı) şekli" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Silahı (genelde jō) sekiz şeklinde sallama.

Explanation:

八相 (hassō) "shape of eight (number)" + 返し (kaeshi) "returning, turning". Swinging the weapon (mostly the jō) in the shape of eight.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hassō no kamae

Kanji:

八相の構え

Hiragana:

ÇÇJ はっそうのかまえ

Açıklama:

八相 (hassō) "sekiz (sayı) şekli" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Kılıcın omuz üstündeyken göğü gösterdiği duruş.

Explanation:

八相 (hassō) "shape of eight (number)" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". The sword stance in which the sword is held near the head, in front of the shoulder and heading the sky.

Not:

Duruşun isminin kaynağı konusunda farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre bu duruşta önkollar 八 (sekiz) kanjisine benzediği içindir. İn no kamae olarak da bilinir. Bu konudaki bir tartışma için referansa bakınız.

Note:

There are different opinions about the origin of the name of the posture. One view is that the forearms in this stance are similar to the kanji 八 (eight). Also called in no kamae. For a discussion on this topic, see the reference.

İlgili Terim | Related Terms:

in no kamae

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hasuji

Kanji:

刃筋

Hiragana:

JJ はすじ

Açıklama:

刃 (ha) "ha" + 筋 (suji) "izlenen yol, silsile, soy, damar, kas, tendon". Kılıcın ağız kısmının baktığı açı.

Explanation:

刃 (ha) "ha" + 筋 (suji) "track, lineage, line, vein, muscle, tendon". The angle of the blade of the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tachisuji

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hatsu geiko

Kanji:

初稽古

Hiragana:

JÇÇ はつげいこ

Açıklama:

初 (hatsu) "başlangıç, ilk" + 稽古 (keiko) "antrenman". Yılın ilk antrenmanı. Bu ilk antrenman, kagami biraki etkinliği bünyesinde de gerçekleşebilir.

Explanation:

初 (hatsu) "beginning, first" + 稽古 (keiko) "training". The first training of the year. This training can be a part of the kagami biraki event, as well.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kagami biraki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

haya gaeshi

Kanji:

早返し

Hiragana:

JJ はやがえし

Açıklama:

早 (haya) "hızlı" + 返し (kaeshi) "döndürme, çevirme". Hızlı çevirme. Genelde jō ve bokken silahlarını kullanırken silahı kafaya yükseltip kamae değiştirme.

Explanation:

早 (haya) "fast" + 返し (kaeshi) "returning, turning". Fast turning. Changing the kamae with the weapon, usually a jō or a bokken, over the head.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

haya suburi

Kanji:

早素振り

Hiragana:

JJJ はや すぶり

Açıklama:

早素 (haya) "hızlı" + 振り (suburi) "suburi". Hızlı suburi. Öne arkaya hızlı adım atarak yapılan hızlı suburi.

Explanation:

早素 (haya) "quick" + 振り (suburi) "suburi". Fast suburi. A fast suburi with fast steps back and forth.

Not:

Kanjiyle 速素振り olarak yazıldığı da görülebilir. Chōyaku suburi de denir.

Note:

Can also be seen spelled in kanji as 速素振り. Also called chōyaku suburi.

İlgili Terim | Related Terms:

chōyaku suburi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hazushi waza

Kanji:

外し技

Hiragana:

JJ はずしわざ

Açıklama:

外し (hazushi) "sökme, salma, kurtarma" + 技 (waza) "teknik". Kurtarma teknikleri, rakibin tutuşundan kurtulma teknikleri.

Explanation:

外し (hazushi) "removing, unfastening" + 技 (waza) "technique". Freeing from the opponent's grip. Unfastening techniques.

Not:

Hanashi waza olarak da bilinir.

Note:

Also known as hanashi waza.

İlgili Terim | Related Terms:

hanashi waza, ridatsu hō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hei

Kanji:

Hiragana:

Ç へい

Açıklama:

Düz, sakin, normal.

Explanation:

Flat, calm, usual.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu hei, Japonca okunuşu hira'dır. Japonca okunuş hiraken (平拳) teriminde görülebilir.

Note:

The Chinese reading of the kanji is hei, the Japanese reading is hira. The Japanese reading can be seen in the term hiraken (平拳).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

heijōshin, heikō dachi, heiwa, heiwa budō, heiwa no michi, suihei, suihei uchi

Terim | Term:

heijōshin

Kanji:

平常心

Hiragana:

ÇÇÇ へいじょうしん

Açıklama:

平常 (heijō) "sakin, normal" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Sakin zihin, budōdaki temel zihin durumlarından biri olarak görülür.

Explanation:

平常 (heijō) "calm, normal" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". An unbroken mind. Considered among the main mental states in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mushin, zanshin, fudōshin, senshin, shoshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

heikō dachi

Kanji:

平行立ち

Hiragana:

ÇÇJ へいこうたち

Açıklama:

平行 (heikō) "paralel" + 立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Paralel duruş. Ayakların birbirine yakın ve paralel olduğu duruş.

Explanation:

平行 (heikō) "parallel" + 立ち (tachi[2]) "standing up, stance". Parallel stance. A posture in which the feet are close and parallel to each other.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

heisoku

Kanji:

閉塞

Hiragana:

ÇÇ へいそく

Açıklama:

Bloklama, engelleme.

Explanation:

Blockage, obstruction.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

heiwa

Kanji:

平和

Hiragana:

ÇÇ へいわ

Açıklama:

平 (hei) "düz, sakin, normal" + 和 (wa) "barış, ahenk, huzur, sükunet". Barış, ahenk.

Explanation:

平 (hei) "flat, calm, usual" + 和 (wa) "peace, harmony, serenity". Peace, harmony.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

heiwa budō, heiwa no michi

Terim | Term:

heiwa budō

Kanji:

平和武道

Hiragana:

ÇÇÇÇ へいわぶどう

Açıklama:

平和 (heiwa) "barış, ahenk" + 武道 (budō) "budō". Barışın, huzurun budōsu. Morihei Ueshiba'nın Japon savaş sanatları ve özellikle de aikidō için kullandığı isimlerden biri.

Explanation:

平和 (heiwa) "peace, harmony" + 武道 (budō) "budō". The budō of peace. One of the names that Morihei Ueshiba applied to Japanese budō arts, especially aikidō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

heiwa no michi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

heiwa no michi

Kanji:

平和の道

Hiragana:

ÇÇJ へいわのみち

Açıklama:

平和 (heiwa) "barış, ahenk" + の (no) "tamlama partikeli" + 道 (michi) "yol, dō". Barışın, huzurun yolu, sanatı. Morihei Ueshiba'nın aikidō için kullandığı isimlerden biri.

Explanation:

平和 (heiwa) "peace, harmony" + の (no) "compound particle" + 道 (michi) "way, path, dō". The art or way of peace. One of the names that Morihei Ueshiba applied to aikidō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

heiwa budō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

henka

Kanji:

変化

Hiragana:

ÇÇ へんか

Açıklama:

Değişim, değiştirme, transformasyon.

Explanation:

Change, alteration, transformation.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

henkō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

henka waza

Terim | Term:

henka waza

Kanji:

変化技

Hiragana:

ÇÇJ へんかわざ

Açıklama:

変化 (henka) "Değişim, değiştirme, transformasyon" + 技 (waza) "teknik". Tekniği değiştirme. Bir teknik yaparken başka bir tekniğe geçip devam etme.

Explanation:

変化 (henka) "change, alteration, transformation" + 技 (waza) "technique". Changing the technique. Moving on to another technique in mid-execution of a technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

henkō

Kanji:

変更

Hiragana:

ÇÇ へんこう

Açıklama:

Dönme. dönüş

Explanation:

Turning, pivot.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

henka

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tai no henkō

Terim | Term:

hera

Kanji:

Hiragana:

J へら

Açıklama:

Hakamanın bel kısmında olup hakamayı sabit tutması için kemerin içine yerleştirilen küçük plastik parça.

Explanation:

The small plastic piece on the back of the hakama that is put under the belt to fix the hakama when tied.

Not:

Hera'nın asıl anlamı "spatula"dır. Şeklen spatulaya benzediği için hakamanın ilgili parçasına hera denir. Ayrıca hakama dome de denir.

Note:

The basic meaning of hera is "spatula". The plastic piece is called hera because of the physical resemblance to a spatula. Also called hakama dome.

İlgili Terim | Related Terms:

hakama dome

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hidari

Kanji:

Hiragana:

J ひだり

Açıklama:

Sol (taraf).

Explanation:

Left (side).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

migi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hidari hanmi

Terim | Term:

hiden mokuroku

Kanji:

秘伝目録

Hiragana:

ÇÇÇÇ ひでんもくろく

Açıklama:

秘伝 (hiden) "gizli, saklı öğreti" + 目録 (mokuroku) "katalog, repertuvar". Daitō-ryū'da ilk 118 teknikten oluşan grup.

Explanation:

秘伝 (hiden) "secret, confidential transmission" + 目録 (mokuroku) "catalogue, repertoire". The group of first 118 techniques in Daitō-ryū.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiji

Kanji:

Hiragana:

J ひじ

Açıklama:

Dirsek.

Explanation:

Elbow.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hiji ate, hiji dori, hiji kujiki, hiji nage, hiji osae, hiji shime, hijikime osae

Terim | Term:

hiji ate

Kanji:

肘当

Hiragana:

JJ ひじあて

Açıklama:

肘 (hiji) "dirsek" + 当 (ate) "vuruş". Dirseğe arkadan vurarak, iterek yapılan baskı.

Explanation:

肘 (hiji) "elbow" + 当 (ate) "hit, blow". Applying pressure to the opponent's elbow.

Not:

Fırlatma ile birlikte yapıldığında hiji ate kokyū nage de denir

Note:

Also called hiji ate kokyū nage when applied with a throw.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiji dori

Kanji:

肘抑え

Hiragana:

JJ ひじどり

Açıklama:

肘 (hiji) "dirsek" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Dirsek tutuşu.

Explanation:

肘 (hiji) "elbow" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Elbow grip.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiji kujiki

Kanji:

肘挫き

Hiragana:

JJ ひじくじき

Açıklama:

肘 (hiji) "dirsek" + 挫き (kujiki) "kırma, burkma". Dirsek kırma.

Explanation:

肘 (hiji) "elbow" + 挫き (kujiki) "breaking, spraining". Elbow breaking.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiji nage

Kanji:

肘投げ

Hiragana:

JJ ひじなげ

Açıklama:

肘 (hiji) "dirsek" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Dirsek fırlatışı. Rakibi, dirseğe baskı yaparak veya dirseği yönlendirerek yapılan fırlatış.

Explanation:

肘 (hiji) "elbow" + 投げ (nage) "throw, thrower". Elbow throw. Throwing the opponents by applying pressure to the elbow or directing the elbow.

Not:

Udekime nage veya tenbin nage de denir.

Note:

Also called udekime nage or tenbin nage.

İlgili Terim | Related Terms:

tenbin nage, udekime nage

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiji osae

Kanji:

肘押さえ

Hiragana:

JJ ひじおさえ

Açıklama:

肘 (hiji) "dirsek" + 抑え (osae) "sabitleme, zapt etme". Dirseğe bastırarak yapılan zapt etme tekniği.

Explanation:

肘 (hiji) "elbow" + 抑え (osae) "suppression, seizing". A technique in which pressure is applied to the elbow to hold the opponent down.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiji shime

Kanji:

肘締め

Hiragana:

JJ ひじしめ

Açıklama:

肘 (hiji) "dirsek" + 締め (shime) "sıkıştırma, boğma". Kolun düz olduğu halde yapılan dirsek baskısı, kilidi.

Explanation:

肘 (hiji) "elbow" + 絞め (shime) "strangling, constriction". Elbow lock with the arm straight.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hijikime osae

Kanji:

肘極め押さえ

Hiragana:

JJJ ひじきめおさえ

Açıklama:

肘 (hiji) "dirsek" + 極め (kime[2]) "uzatma, uzatış" + 抑え (osae) "sabitleme, zapt etme". Rakibin kolunu uzatıp dirseğine baskı uygulayarak zapt etme tekniği.

Explanation:

肘 (hiji) "elbow" + 極め (kime[2]) "extension, pulling away" + 抑え (osae) "suppression, seizing". The technique of suppressing the opponent by extending his/her arm and applying pressure on the elbow.

Not:

Rokkyō da denir.

Note:

Also called rokkyō.

İlgili Terim | Related Terms:

rokkyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiki

Kanji:

引き

Hiragana:

J ひき

Açıklama:

Çekme, çekiş.

Explanation:

Pull, pulling.

Not:

"Çekmek" anlamındaki 引く (hiku) fiilinden. Rendaku ile biki (びき) olur.

Note:

From the verb 引く (hiku), which means "to pull". Becomes biki (びき) with rendaku.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hiki taoshi, hikitate keiko, hakama biki, michibiki, saya biki

Terim | Term:

hiki age

Kanji:

引き上げ

Hiragana:

JJ ひきあげ

Açıklama:

引き (hiki) "çekme, çekiş" + 上げ (age) "yukarı kaldırma, kaldırış". Kesişe hazır olmak için elleri kafanın üstüne kaldırma.

Explanation:

引き (hiki) "pulling" + 上げ (age) "lifting, raising". Raising the sword to be prepared for the cut.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

furi kaburi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiki taoshi

Kanji:

引き倒し

Hiragana:

JJ ひきたおし

Açıklama:

引き (hiki) "çekme, çekiş" + 倒し (taoshi) "devirme, çevirme, düşürüş". Çekerek düşürüş.

Explanation:

引き (hiki) "pull, pulling" + 倒し (taoshi) "overthrowing, turning, dropping". Dropping by pulling.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hikitate keiko

Kanji:

引き立て稽古

Hiragana:

JJÇÇ ひきたてけいこ

Açıklama:

引き立て (hikitate) "kolaylık sağlama, destek çıkma, ayağa kaldırma" + 稽古 (keiko) "antrenman". Senpainin kohaiye açık verdiği ve kōhainin kendisini geliştirmesine imkan vererek ona destek olduğu çalışma tarzı.

Explanation:

引き立て (hikitate) "facilitate, support, raise" + 稽古 (keiko) "training". A style of working where the senpai gives the kohai a deficit and supports the kōhai by allowing him to develop himself.

Not:

"Kolaylık sağlamak, destek çıkmak, ayağa kaldırmak" anlamındaki 引き立てる (hikitateru) fiilinden.

Note:

From the verb 引き立てる (hikitateru), which means "to give advantege to, to favor".

İlgili Terim | Related Terms:

kakari geiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

himitsu waza

Kanji:

秘密技

Hiragana:

ÇÇJ ひみつわざ

Açıklama:

秘密 (himitsu) "gizli, saklı" + 技 (waza) "teknik". Gizli teknik.

Explanation:

秘密 (himitsu) "secret" + 技 (waza) "technique". Secret technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uragei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

himo

Kanji:

Hiragana:

J ひも

Açıklama:

Hakamanın 2 önde, 2 de arkada bulunan şeritleri, bağcıkları.

Explanation:

The strings of the hakama, 2 in the front and 2 at the back.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hineri

Kanji:

捻り

Hiragana:

J ひねり

Açıklama:

Bükme, kıvırma.

Explanation:

Twist, bend.

Not:

"Bükmek, çevirmek" anlamındaki 捻る (hineru) fiilinden.

Note:

From the verb 捻る (hineru), which means "to turn, to twist".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kote hineri, ude hineri

Terim | Term:

hiraken

Kanji:

平拳

Hiragana:

JÇ ひらけん

Açıklama:

平 (hira) "düz" + 拳 (ken[2]) "elin yumruk hali, yumruk". 4 parmağın orta boğumlarının düz ve yanyana olduğu yumruk.

Explanation:

平 (hira) "flat" + 拳 (ken[2]) "fist, punch". A punch with the middle knuckles of the 4 fingers are aligned.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiraki ashi

Kanji:

開き足

Hiragana:

JJ ひらきあし

Açıklama:

開き (hiraki) "açma, açış" + 足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama". Budōda bir tür adımlama, açık adım. Açılarak çıkma adımı.

Explanation:

開き (hiraki) "opening" + 足 (ashi) "foot, leg, step, stepping". A type of stepping in budō, open step. Opening step.

Not:

"Açmak" anlamındaki 開く (hiraku) fiilinden.

Note:

From the verb 開く (hiraku), which means "to open".

İlgili Terim | Related Terms:

okuri ashi, kaiten ashi, roppo ashi, ayumi ashi, tsugi ashi, suri ashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiriki no yōsei

Kanji:

臂力の養成

Hiragana:

ÇÇÇÇ ひりきのようせい

Açıklama:

臂力 (hiriki) "kol gücü" + の (no) "tamlama partikeli" + 養成 (yosei) "çalışma". Kol gücü çalışması. Rakibin tuttuğu kolu kaldırma egzersizi.

Explanation:

臂力 (hiriki) "arm strength" + の (no) "compound particle" + 養成 (yosei) "training". Arm strength training. The exercise for lifting the arms when grabbed.

Not:

Yoshinkan Aikidō'nun bir terimidir.

Note:

A term from Yoshinkan Aikidō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hishigi

Kanji:

拉ぎ

Hiragana:

J ひしぎ

Açıklama:

Kırma, ezme.

Explanation:

Crushing, breaking.

Not:

"Kırmak, ezmek" anlamındaki 拉ぐ (hishigu) fiilinden.

Note:

From the verb 拉ぐ (hishigu), which means "to crush, to break".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ude hishigi

Terim | Term:

hishiryō

Kanji:

非思量

Hiragana:

ÇÇÇ ひしりょう

Açıklama:

非 (hi+) "olumsuzluk öneki" + 思量 (shiryō) "düşünme, tefekkür". Düşünmeme. Bir Zen kavramı.

Explanation:

非 (hi+) "negation prefix" + 思量 (shiryō) "reckoning, thinking". Nonthinking. A Zen concept.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mushin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hitai

Kanji:

Hiragana:

J ひたい

Açıklama:

Alın.

Explanation:

Forehead.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu hitai, Çince okunuşu gaku'dur. Çince okunuş zengaku (前額) teriminde görülebilir.

Note:

The Japanese reading of this kanji is hitai and the Chinese reading is gaku. The Chinese reading can be seen in the term zengaku (前額).

İlgili Terim | Related Terms:

zengaku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hito e mi

Kanji:

一重身

Hiragana:

JJJ ひとえみ

Açıklama:

一 (hito) "bir (sayı)" + 重 (-e) "çizgi, hat, kat" + 身 (mi[1]) "vücut". Tek çizgideki vücut. Ayakların arka arkaya olduğu kamae.

Explanation:

一 (hito) "one (number)" + 重 (-e) "division, line" + 身 (mi[1]) "body". The stance with both feet on the same line.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hitori geiko

Kanji:

独り稽古

Hiragana:

JÇÇ ひとりげいこ

Açıklama:

独り (hitori) "tek başına" + 稽古 (keiko) "antrenman". Tek başına yapılan antrenman. Kendi kendine çalışma.

Explanation:

独り (hitori) "alone, by oneself" + 稽古 (keiko) "training". Solo workout. Self study.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tandoku renshū, sōtai renshū

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hiyaku

Kanji:

飛躍

Hiragana:

ÇÇ ひやく

Açıklama:

İleri zıplama.

Explanation:

Leap forward.

Not:

Genelde hyaku diye yanlış yazılır.

Note:

Generally misspelled as hyaku.

İlgili Terim | Related Terms:

tobi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

zenpō hiyaku ukemi

Terim | Term:

hiza

Kanji:

Hiragana:

J ひざ

Açıklama:

Diz.

Explanation:

Knee.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu shitsu'dur.

Note:

The Chinese reading of this kanji is shitsu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tate hiza, kata hiza dachi

Terim | Term:

[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç ほう

Açıklama:

Yöntem, metot, ilke.

Explanation:

Method, principle.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kokyū hō, zahō, unsoku hō, jū-hō, gō-hō, junan hō, kenpō, kiatsu hō, kōgeki hō, kokyū tanden hō, makkō hō, misogi no kokyu hō, misogi shuhō, nanso no hō, reigi sahō, reihō, ridatsu hō, rippō, sahō, seigo hō, shintai hō, shōbu gohō, tekubi kansetsu junan hō, tenkan hō, toshu hō, chinkon sahō, chinkon kishin no hō, bukihō, Zaidan Hōjin Aikikai, Zaidan Hōjin Kōbukai, zahō, toshu hō

Terim | Term:

[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç ほう

Açıklama:

Yön, taraf.

Explanation:

Direction, side.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu kata olup arukikata (歩き方) teriminde karşımıza çıkmaktadır.

Note:

The Japanese reading of this kanji is kata, which appears in the term arukikata (歩き方).

İlgili Terim | Related Terms:

kata[3]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kōhō, kōhō irimi nage, kōhō tentō undō, kōhō ukemi, sanpō, shihō nage, sokuhō ukemi, tekubi jōhō kōsa undō, zenpō, zenpō hiyaku ukemi, zenpō kaiten ukemi, happō, happō giri

Terim | Term:

hobo kore dōjō

Kanji:

歩々是道場

Hiragana:

ÇÇJÇÇ ほほこれどうじょう

Açıklama:

歩々 (hobo) "adım adım" + 是 (kore) "bu" + 道場 (dōjō) "dōjō". "Her adım dōjōdur, günlük hayatımız dōjōmuzdur" anlamında Zen'den gelme bir deyiş.

Explanation:

歩々 (hobo) "step by step" + 是 (kore) "this" + 道場 (dōjō) "dōjō". A saying from Zen meaning "Every step is our dōjō, our daily life is our dōjō".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Aikido'nun Yapısı (2011, İstanbul), s. 130

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hodoki

Kanji:

解き

Hiragana:

J ほどき

Açıklama:

Kurtarma, serbest bırakma, açma.

Explanation:

Freeing, releasing, opening.

Not:

"Açmak, çözmek, salmak" anlamındaki 解く (hodoku) fiilinden.

Note:

From the verb 解く (hodoku), which means "to untie, to release, to free".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

te hodoki

Terim | Term:

hodoki waza

Kanji:

解き技

Hiragana:

J ほどきわざ

Açıklama:

解き (hodoki) "kurtarma, serbest bırakma, açma" + 技 (waza) "teknik". Tutuş, boğuş, kilit gibi kısıtlayıcı şeylerden kurtulma yöntem veya teknikleri.

Explanation:

解き (hodoki) "freeing, releasing, opening" + 技 (waza) "technique". Methods or techniques of freeing oneself from grips, chokes or locks.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

hojo dōsa

Kanji:

補助動作

Hiragana:

ÇÇÇÇ ほじょどうさ

Açıklama:

補助 (hojo) "yardım, takviye" + 動作 (dōsa) "vücut hareketi". Takviye hareketler, destekleyici hareketler.

Explanation: