İçeriğe geç

Terim | Term:

shaku

Kanji:

Hiragana:

Ç しゃく

Açıklama:

Önkol uzunluğundaki ölçü birimi. Yaklaşık 30 cm.

Explanation:

The unit of measurement. Length of a forearm.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shakutaku

Terim | Term:

shakutaku

Kanji:

尺沢

Hiragana:

ÇÇ しゃくたく

Açıklama:

尺 (shaku) "önkol uzunluğu (yak. 30 cm)" + 沢 (taku) "bataklık". Dirseğin iç tarafındaki baskı noktası.

Explanation:

尺 (shaku) "length of a forearm (approx. 30 cm)" + 沢 (taku) "swamp". The pressure point inside the elbow.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shareiroku

Kanji:

謝礼録

Hiragana:

ÇÇÇ しゃれいろく

Açıklama:

謝礼 (sharei) "hizmet ücreti" + 録 (roku) "kayıt, belge". Sōkaku Takeda'nın ve Morihei Ueshiba'nın tuttuğu ücret kayıt defterleri.

Explanation:

謝礼 (sharei) "honorarium" + 録 (roku) "record, document". Records kept by Sōkaku Takeda and Morihei Ueshiba for the honorariums paid to them by the students.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

eimeiroku, monjin roku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shi waza

Kanji:

死技

Hiragana:

ÇJ しわざ

Açıklama:

死 (shi[2]) "ölüm, ölü" + 技 (waza) "teknik". Ölüm tekniği, karşı teknik.

Explanation:

死 (shi[2]) "death, dead" + 技 (waza) "technique". Death technique, counter technique.

Not:

Bu terim sadece birkaç terimce listesinde geçmektedir.

Note:

This was encountered only in some glossaries.

İlgili Terim | Related Terms:

kaeshi waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shi[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Dört (sayı).

Explanation:

Four (number).

Not:

"Ölüm" anlamındaki 死 (shi) kelimesi ile "dört" anlamındaki 四 (shi veya yon) kelimeleri eşseslidir. Bu sebeple Japonlar bazı terimlerde shi yerine yon demeyi tercih etmiştir. Bu kanjinin bir diğer Japonca okunuşu yo'dur.

Note:

"Death" 死 (shi) and "four" 四 (shi or yon) are homophones in Japanese. So, Japanese prefered to use yon in some namings. Another Japanese reading of this kanji is yo.

İlgili Terim | Related Terms:

yon

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shihō nage, shihan, shikaku[1], shihōgiri, budō shikai, ichigan nisoku santan shiriki, ichirei shikon sangen hachiriki, shiko dachi

Terim | Term:

shi[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Ölüm, ölü.

Explanation:

Death, dead.

Not:

"Dört" anlamındaki 四 kanjisi yon ve shi okunabilir, fakat "ölüm" anlamındaki kelime de shi olduğu için Japoncada bazen yon tercih edilir.

Note:

The kanji 四 for "four" can be read yon and shi, but the word for "death" is also shi, so yon is sometimes preferred in Japanese.

İlgili Terim | Related Terms:

yon

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shikaku[2], shi waza, budō to ha shi ni anshin wo eru, kishi

Terim | Term:

shi[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Savaşçı, samuray.

Explanation:

Warrior, samurai.

Not:

Bu kanjinin bir sonek olarak kullanımı için -shi[4] maddesine bakınız.

Note:

See -shi[4] for the usage of this kanji as a suffix.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shidō[1]

Terim | Term:

shi[5]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Alma, alış, kabul etme.

Explanation:

Receiving, accepting.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu uke'dir.

Note:

The Japanese reading of this kanji is uke.

İlgili Terim | Related Terms:

uke

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shidachi

Terim | Term:

shi[6]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Öğretmen, usta.

Explanation:

Teacher, master.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kyōshi, shihan, shihandai, shishō

Terim | Term:

shi[7]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Zaman.

Explanation:

Time.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hyoshi

Terim | Term:

shi[8]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Parmak, parmakla gösterme, işaret etme.

Explanation:

Finger, pointing, out.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu shi, Japonca okunuşu ise yubi'dir.

Note:

The Chinese reading of this kanji is shi, the Japanese reading is yubi.

İlgili Terim | Related Terms:

yubi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shiatsu, shidō[2], shidōhojoin, shidōin, shidōsha

Terim | Term:

shi[9]

Kanji:

Hiragana:

Ç し

Açıklama:

Deneme, sınama.

Explanation:

Trial, experiment.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu tameshi olup tameshi giri teriminde görülebilir.

Note:

The Japanese reading of this kanji is tameshi, which can be seen in the term tameshi giri.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shiai, taryū shiai

Terim | Term:

shiai

Kanji:

試合

Hiragana:

ÇJ しあい

Açıklama:

試 (shi) "deneme, sınama" + 合 (ai[1]) "ai". Maç, müsabaka.

Explanation:

試 (shi) "trial, experiment" + 合 (ai[1]) "ai". Match, sports game.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shiatsu

Kanji:

指圧

Hiragana:

ÇÇ しあつ

Açıklama:

指 (shi[8]) "parmak, parmakla gösterme, işaret etme" + 圧 (atsu) "baskı". Parmak baskısı. Parmak baskısı ile yapılan bir tür geleneksel Çin tedavisi.

Explanation:

指 (shi[8]) "finger, pointing, out" + 圧 (atsu) "pressure". Finger pressure. A kind of traditional Chinese treatment of applying pressure with the fingers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kiatsu hō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shibireru

Kanji:

痺れる

Hiragana:

J しびれる

Açıklama:

Bir organın uyuşması, seizada bacakların uyuşması.

Explanation:

Going to sleep of limbs, the becoming numb of legs in seiza.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shibori

Kanji:

絞り

Hiragana:

J しぼり

Açıklama:

Sıkma, bükme (bir bezin suyunu sıkar gibi).

Explanation:

Wringing out, twisting (for example, a wet towel).

Not:

"Sıkmak, bükmek" anlamındaki 絞る (shiboru) fiilinden.

Note:

From the verb 絞る (shiboru), which means "to twist".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

karami shibori, shibori kime

Terim | Term:

shibumi

Kanji:

渋味

Hiragana:

JJ しぶみ

Açıklama:

渋い (shibui) "zarif, rafine" + 味 (mi) "zevk, lezzet". Çabasız sadelik, mükemmellik.

Explanation:

渋い (shibui) "refined, elegant" + 味 (mi) "savor, taste". Effortless beauty.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shichi

Kanji:

Hiragana:

Ç しち

Açıklama:

Yedi (sayı).

Explanation:

Seven (number).

Not:

Çince okunuşu shichi olan bu kanjinin Japonca okunuşu nana'dır.

Note:

The Chinese reading of this kanji is shichi, the Japanese reading is nana.

İlgili Terim | Related Terms:

nana

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shichitoku, shichidan

Terim | Term:

shichitoku

Kanji:

七徳

Hiragana:

ÇÇ しちとく

Açıklama:

七 (shichi) "yedi (sayı)" + 徳 (toku) "erdem". Bushidōnun yedi erdemi; adalet (gi, 義), cesaret (yū, 勇), saygı (rei, 禮), himmet (jin, 仁), dürüstlük (makoto, 誠), şeref (meiyo, 名誉), sadakat (chūgi, 忠義).

Explanation:

七 (shichi) "seven (number)" + 徳 (toku) "virtue". The seven virtues of the bushidō; justice (gi, 義), bravery (yū, 勇), respect (rei, 禮), benevolence (jin, 仁), honesty (makoto, 誠), honour (meiyo, 名誉), loyalty (chūgi, 忠義).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

bushidō no nanatsu no bitoku, butoku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shidachi

Kanji:

受太刀

Hiragana:

ÇÇÇ したち

Açıklama:

受 (shi[5]) "alma, kabul etme" + 太刀 (tachi[1]) "kılıç". Alan kılıç. Savaş sanatlarında, kılıçlı çalışmalarda, uchidachi'den (eğitim amaçlı olarak saldırı yapan kişi) daha az kıdemli olup onun atağıyla teknik çalışan kişi. Kıdemli olan (uchidachi) öğretmen rolünde, atağı karşılayan (shidachi) ise öğrenci rolündedir.

Explanation:

受 (shi[5]) "receiving, accepting" + 太刀 (tachi[1]) "sword". The receiving sword. In swordsmanship, the person who is being attacked by a senior for educational purposes during paired practices. The senior (uchidachi) takes the role of teacher and the receiver of the attack (shidachi) is the student.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uchidachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shidō[1]

Kanji:

士道

Hiragana:

ÇÇ しどう

Açıklama:

士 (shi[3]) "savaşçı, samuray" + 道 ([1]) "yol, dō". Samuray töresi.

Explanation:

士 (shi[3]) "warrior, samurai" + 道 ([1]) "way, path, dō". Samurai code.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bushidō

Terim | Term:

shidō[2]

Kanji:

指導

Hiragana:

ÇÇ しどう

Açıklama:

指 (shi[8]) "parmak, parmakla gösterme, işaret etme" + 導 ([4]) "yönlendirme, yöneltme". Rehberlik, liderlik.

Explanation:

指 (shi[8]) "finger, pointing, out" + 導 ([4]) "leading, directing". Guidance, leadership.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shidōhojoin, shidōin, shidōsha

Terim | Term:

shidōhojoin

Kanji:

指導補助員

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ しどうほじょいん

Açıklama:

指導 (shidō) "rehberlik, liderlik" + 補助 (hojo) "yardım, takviye" + 員 (-in) "mensup olma belirten sonek". Yardımcı shidōin, yardımcı eğitmen.

Explanation:

指導 (shidō) "guidance, leadership" + 補助 (hojo) "help, assistance" + 員 (-in) "suffix that denotes being a member". Assistant shidōin, assistant instructor.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jokyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shidōin

Kanji:

指導員

Hiragana:

ÇÇÇ しどういん

Açıklama:

指導 (shidō) "rehberlik, liderlik" + 員 (-in) "mensup olma belirten sonek". Eğitmen, kılavuz. Orta seviye hocalar için kullanılan ünvandır.

Explanation:

指導 (shidō) "guidance, leadership" + 員 (-in) "suffix that denotes being a member". Instructor, coach. Applied to middle level teachers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shidōhojoin

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

fuku shidōin

Terim | Term:

shidōsha

Kanji:

指導者

Hiragana:

ÇÇÇ しどうしゃ

Açıklama:

指導 (shidō) "rehberlik, liderlik" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Eğitmenlik yapan kişi.

Explanation:

指導 (shidō) "guidance, leadership" + 者 (-sha) "agent suffix". Instructor.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shihan

Kanji:

師範

Hiragana:

ÇÇ しはん

Açıklama:

師 (shi[6]) "öğretmen, usta" + 師範 (han[2]) "model, örnek". Örnek usta, model hoca. Aikidō camiasında üst seviye hocalar için kullanılan ünvan.

Explanation:

師 (shi[6]) "teacher, master" + 師範 (han[2]) "model, pattern". Model teacher, role model. In aikidō, applied to high level teachers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shihandai

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shihandai

Terim | Term:

shihandai

Kanji:

師範代

Hiragana:

ÇÇÇ しはんだい

Açıklama:

師範 (shihan) "shihan" + 代 (dai) "yedek". Asistan öğretmen, yardımcı shihan.

Explanation:

師範 (shihan) "shihan" + 代 (dai) "substitute". Assistant teacher, assistant shihan.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shihan

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shihō giri

Kanji:

四方斬り

Hiragana:

ÇÇJ しほうぎり

Açıklama:

四方 (shihō) "dört yön" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". Dört yönde kesiş yapma.

Explanation:

四方 (shihō) "four direction" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Cutting in four directions.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shihō nage

Kanji:

四方投げ

Hiragana:

ÇÇJ しほうなげ

Açıklama:

四 (shi[1]) "dört (sayı)" + 方 ([2]) "yön, taraf" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Dört yöne fırlatışı. Rakibi kolundan çekip yere düşürerek yapılan bir temel teknik.

Explanation:

四 (shi[1]) "four (number)" + 方 ([2]) "direction, side" + 投げ (nage) "throw, thrower". Four-direction throw. One of the fundamental techniques in which the opponent is pulled down by the arm.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shikaku[1]

Kanji:

四角

Hiragana:

ÇÇ しかく

Açıklama:

四 (shi[1]) "dört (sayı)" + 角 (kaku) "köşe". Dört köşe, kare. Üçgen ve daire ile birlikte aikidōnun 3 temel sembolünden biri.

Explanation:

四 (shi[1]) "four (number)" + 角 (kaku) "corner". Square. With circle and triangle, one of the main symbols of aikidō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shikaku[2]

Kanji:

死角

Hiragana:

ÇÇ しかく

Açıklama:

死 (shi[2]) "ölüm, ölü" + 角 (kaku) "köşe". Ölü nokta. Budōda denge, konum ve benzeri açılardan elverişsiz yer.

Explanation:

死 (shi[2]) "death, dead" + 角 (kaku) "corner". Dead spot. In budō, points on which the opponent can't maintain his/her balance.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shikkō

Kanji:

膝行

Hiragana:

Ç しっこう

Açıklama:

膝 (shitsu) "diz" + 行 ([7] / gyō) "yürüme, icra etme, egzersiz". Diz üstünde yürüyüş.

Explanation:

膝 (shitsu) "knee" + 行 ([7] / gyō) "walking, executing, exercise". Walking on knees.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shiko dachi

Kanji:

四股立

Hiragana:

ÇÇJ しこだち

Açıklama:

四股 (shiko) "kare" + 立 (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Bacakların genişçe açıldığı ve dizlerin kırıldığı kiba dachi benzeri duruş.

Explanation:

四股 (shiko) "square" + 立 (tachi[2]) "standing up, stance". Kiba dachi-like stance in which the legs are spread wide and the knees bent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kiba dachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shime

Kanji:

Hiragana:

J しめ

Açıklama:

Boğuş, boğma.

Explanation:

Strangling, choking.

Not:

"Boğmak" anlamındaki 絞る (shimeru) fiilinden.

Note:

From the verb 絞る (shimeru), which means "to choke".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hadaka jime, hagaijime, kubishime, shime waza

Terim | Term:

shime waza

Kanji:

絞技

Hiragana:

JJ しめわざ

Açıklama:

絞 (shime) "sıkıştırma, boğma" + 技 (waza) "teknik". Boğma teknikleri.

Explanation:

絞 (shime) "strangling, choking" + 技 (waza) "technique". Choking or constriction techniques.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shimoseki

Kanji:

下席

Hiragana:

JÇ しもせき

Açıklama:

下 (shimo) "alt, aşağı" + 席 (seki) "oturuş, oturma yeri". Dōjōda kamizayı karşıya alınca solda kalan taraf.

Explanation:

下 (shimo) "low, underneath" + 席 (seki) "siting, seat". The left side of the dōjō when facing the kamiza.

Not:

下 kanjisinin Japonca okunuşu ka, shimo veya sage, Çince okunuşu ise ge'dir.

Note:

The Japanese reading of 下 is shimo, sage or ka and the Chinese reading is ge.

İlgili Terim | Related Terms:

jōseki, kamiza[1], shimoza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shimoza

Kanji:

下座

Hiragana:

JÇ しもざ

Açıklama:

下 (shimo) "alt, aşağı" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Dōjōda kamizayı karşıya alınca dōjōnun arkada kalan tarafı. Giriş tarafı.

Explanation:

下 (shimo) "low, underneath" + 座 (za) "sitting, seat". The back side of the dōjō when facing the kamiza. The entrance side.

Not:

下 kanjisinin Japonca okunuşu ka, shimo veya sage, Çince okunuşu ise ge'dir.

Note:

The Japanese reading of 下 is shimo, sage or ka and the Chinese reading is ge.

İlgili Terim | Related Terms:

jōseki, kamiza[1], shimoseki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shin gi tai itchi

Kanji:

心技体一致

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ しんぎたいいっち

Açıklama:

心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin" + 技 (gi[2]) "teknik" + 体 (tai[1]) "vücut" + 一致 (itchi) "birlik, bir aradalık". Zihnin, tekniğin ve bedenin bir arada olması, uyum içinde olması.

Explanation:

心 (shin[1]) "heart, spirit, mind" + 技 (gi[2]) "technique" + 体 (tai[1]) "body" + 一致 (itchi) "unity, togetherness". The togetherness, the harmony of the mind, technique and the body

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ki ken tai itchi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shin ki ryoku itchi

Kanji:

心気力ー致

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ しんたりょくいっち

Açıklama:

心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin" + 気 (ki[1]) "ki" + 力 (ryoku) "güç, kuvvet" + ー致 (itchi) "birlik, bir aradalık". Zihin, ruh ve kuvvetin bir arada olması. Bunların uyumlu ve etkili bir şekilde kullanılması.

Explanation:

心 (shin[1]) "heart, spirit, mind" + 気 (ki[1]) "ki" + 力 (ryoku) "power, force" + ー致 (itchi) "unity, togetherness". A combination of mind, spirit and strength. Their harmonious and effective use.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shin shin tōitsu

Kanji:

心身統一

Hiragana:

ÇÇÇÇ しんしんとういつ

Açıklama:

心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin" + 身 (shin[4]) "vücut" + 統一 (tōitsu) "birleşme, bir arada olma, koordinasyon". Zihin ve vücudun birleşmesi. Koichi Tohei'nin (藤平光一, 1920 - 2011) kurduğu Ki Aikidō ekolünün bir diğer adı.

Explanation:

心 (shin[1]) "heart, spirit, mind" + 身 (shin[4]) "body" + 統一 (tōitsu) "unification, togetherness, coordination". The union of mind and body. Another name for the Ki Aikidō school founded by Koichi Tohei (藤平光一, 1920 - 2011).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shin[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç しん

Açıklama:

Kalp, ruh, zihin.

Explanation:

Heart, spirit, mind.

Not:

Japon okuyuşu ile kokoro'dur.

Note:

The Japanese reading for this kanji is kokoro.

İlgili Terim | Related Terms:

kokoro

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

budō to ha shi ni anshin wo eru, bushin, chōshin[2], chūshin kinō, chūshin ryoku, chūshinsen, enshin, fudōshin, genshin, heijōshin, ishin denshin, kyūshin, mushin, nyūnanshin, senshin, shoshin, shoshinsha, shin gi tai itchi, shin ki ryoku itchi, shin shin tōitsu, zanshin

Terim | Term:

shin[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç しん

Açıklama:

Yeni.

Explanation:

New.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ko[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shinbudō, Tenshin-ryū Aikibudō

Terim | Term:

shin[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç しん

Açıklama:

Gerçek, hakiki. Hakikat.

Explanation:

Real, true. Truth.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shinken, shinken shōbu, shinmu fusatsu

Terim | Term:

shin[4]

Kanji:

Hiragana:

Ç しん

Açıklama:

Vücut.

Explanation:

Body.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu mi'dir.

Note:

The Japanese reading of this kanji is mi.

İlgili Terim | Related Terms:

karada, tai[1], mi[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chōshin[1], seichūshin, shin shin tōitsu, goshin’yō no te 

Terim | Term:

shin[5]

Kanji:

Hiragana:

Ç しん

Açıklama:

Sallama, savurma.

Explanation:

Swinging, waving.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shindō, tekubi shindō undō

Terim | Term:

shin[6]

Kanji:

Hiragana:

Ç しん

Açıklama:

Uzatma.

Explanation:

Lengthening.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

haishin undō, shinchō, kusshin

Terim | Term:

shin[7]

Kanji:

Hiragana:

Ç しん

Açıklama:

İlerleme, girme.

Explanation:

Advancement, entering.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kōshin, zenshin, shintai hō

Terim | Term:

shin[8]

Kanji:

Hiragana:

Ç しんざ

Açıklama:

Ruh, tanrı, kami. Şintō inancında doğadaki her şeyde bulunan ibadet edilen ruhlar.

Explanation:

Spirit, deity, god, kami. Spirits that are in everything and that are the main subject of worship of Shintō.

Not:

Bu kanjinin Çince okunıuşları shin ve jin'dir, Japonca okunuşu kami'dir. Jin okunuşu Aiki Jinja (合気神社) teriminde görülebilir.

Note:

The Chinese readings of this kanji are shin and jin and the Japanese reading is kami. The reading jin can be seen in the term Aiki Jinja (合気神社).

İlgili Terim | Related Terms:

kami[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chinkon kishin no hō, shinza, shinzen

Terim | Term:

shinai

Kanji:

竹刀

Hiragana:

J しない

Açıklama:

竹 (shinai) "bükme, eğme" + 刀 (Ø) "Ø". Bambu kılıç.

Explanation:

竹 (shinai) "bending" + 刀 (Ø) "Ø". Bamboo sword.

Not:

"Eğmek, bükmek" anlamındaki 撓う (shinau) fiilinden. Bu kelimenin ikinci kanjisi yazılsa da okunmaz. bkz jukujikun. Shinai kelimesi shinaidake (shinai + take) kelimesinin kısaltmasıdır. Bkz. https://en.wiktionary.org/wiki/竹刀#Etymology_1

Note:

From the verb 撓う (shinau), which means "to bend". The second kanji in this word is not pronunced even though spelled. see jukujikun. Shinai is a clipping of shinaidake (shinai + take). See https://en.wiktionary.org/wiki/竹刀#Etymology_1

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

fukuro shinai

Terim | Term:

shinbudō

Kanji:

新武道

Hiragana:

ÇÇÇ しんぶどう

Açıklama:

新 (shin[2]) "yeni" + 武道 (budō) "budō". Yeni budō. 1861 Meiji Restorasyonu sonrasında ortaya çıkan savaş sanatlarına verilen isim.

Explanation:

新 (shin[2]) "new" + 武道 (budō) "budō". New budō. Denotes the budō branches that are created after 1861 Meiji Restoration.

Not:

Gendai budō ile eşanlamlıdır.

Note:

Synonymous with gendai budō.

İlgili Terim | Related Terms:

gendai budō, kobudō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinchō

Kanji:

伸張

Hiragana:

ÇÇ しんちょう

Açıklama:

伸 (shin[6]) "uzatma" + 張 (chō) "gerdirme". Gerdirerek uzatma.

Explanation:

伸 (shin[6]) "lenghtening" + 張 (chō) "extending". Extending and pulling.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shindō

Kanji:

振動

Hiragana:

ÇÇ しんどう

Açıklama:

振 (shin[5]) "sallama, savurma" + 動 ([3]) "hareket". Sallayarak hareket ettirme.

Explanation:

振 (shin[5]) "swinging, waving" + 動 ([3]) "movement". Moving with a swing.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tekubi shindō

Terim | Term:

shinken

Kanji:

真剣

Hiragana:

ÇÇ しんけん

Açıklama:

真 (shin[3]) "gerçek, hakiki" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Gerçek metal kılıç.

Explanation:

真 (shin[3]) "real, true" + 剣 (ken[1]) "sword". Real metal sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mogitō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinken shōbu

Kanji:

真剣勝負

Hiragana:

ÇÇÇÇ しんけんしょうぶ

Açıklama:

真剣 (shinken) "gerçek kılıç" + 勝負 (shōbu) "müsabaka". Gerçek kılıçla müsabaka.

Explanation:

真剣 (shinken) "real sword" + 勝負 (shōbu) "competition". Competition with real sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinmu fusatsu

Kanji:

真武不殺

Hiragana:

ÇÇÇÇ しんむふさつ

Açıklama:

真武 (shinmu) "gerçek savaşçı" + 不殺 (fusatsu) "öldürmeme, şiddetsizlik". "Gerçek savaşçı öldürmez". Kökeni Budizme dayanan bir ideal.

Explanation:

真武 (shinmu) "true warrior" + 不殺 (fusatsu) "non-kill, nonviolence". "True warrior does not kill". An ideal, originally from Buddhism.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinobi

Kanji:

忍者

Hiragana:

JJ しのび

Açıklama:

忍 (shinobi) "gizlenme, (bir yere) sızma" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Ninja, casus, gizlenen kimse.

Explanation:

忍 (shinobi) "concealing, doing something secretly" + 者 (-sha) "agent suffix". Ninja, spy, disguiser.

Not:

"Dayanmak, gizle(n)mek" anlamındaki 忍ぶ (shinobu) fiilinden. Bu kelimede ikinci kanji yazılsa da okunmaz. 忍びの者 (shinobi no mono) "gizlenen kişi" sözünün kısaltmasıdır.

Note:

From the verb 忍ぶ (shinobu), which means "to bear, to hide, to conceal". The word is a clipping of 忍びの者 (shinobi no mono) "stealhty one".

İlgili Terim | Related Terms:

ninja

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinobukai

Kanji:

偲ぶ会

Hiragana:

JÇ しのぶかい

Açıklama:

偲ぶ (shinobu) "anma, yâd etme" + 会 (kai[2]) "kurum, dernek, toplantı". Anma toplantısı. Aikidō bağlamında, her yıl 26 Nisan akşamı kurucunun ölüm yıldönümünü anmak için Aikikai honbu dōjō'da yapılan toplantı.

Explanation:

偲ぶ (shinobu) "recall, memorial" + 会 (kai[2]) "foundation, association, meeting". Memorial meeting. In the context of aikidō, the annual meeting held every April 26th at Aikikai honbu dōjō to commemorate the passing of Morihei Ueshiba.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

Aiki Jinja reitaisai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinogi

Kanji:

Hiragana:

J しのぎ

Açıklama:

Kılıcın yanak kısmı. Bıçağın ağzı ve sırtı arasındaki geniş ve çıkıntılı yüzey.

Explanation:

The bevel of the blade. The wide and protruding part between the two edges of the blade.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kaburi shinogi

Terim | Term:

shinpan

Kanji:

審判

Hiragana:

ÇÇ しんぱん

Açıklama:

Hakem. Hüküm.

Explanation:

Referee. Judgement.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinsa

Kanji:

審査

Hiragana:

ÇÇ しんさ

Açıklama:

Sınav, imtihan.

Explanation:

Exam.

Not:

Yanlış olarak shinza yazıldığı görülmüştür.

Note:

Sometimes mistakenly spelled as shinza.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shinsain, shōdan shinsa, shōkyū shinsa

Terim | Term:

shinsain

Kanji:

審査員

Hiragana:

ÇÇÇ しんさいん

Açıklama:

審査 (shinsa) "sınav, imtihan" + 員 (-in) "üye olma belirten kişi sonek". Sınav komitesi, sınav yapan kişi.

Explanation:

審査 (shinsa) "exam" + 員 (-in) "suffix that denots being a member". Exam commitee, one who examines.

Not:

.

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shintai hō

Kanji:

進退法

Hiragana:

ÇÇÇ しんたいほう

Açıklama:

進退 (shintai) "yaklaşma-uzaklaşma, girme-çıkma" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Rakibe yaklaşma ve uzaklaşma yöntemi.

Explanation:

進退 (shintai) "approach-going away, enter-exit" + 法 ([1]) "method, principle". The method of approaching and moving away from the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinza

Kanji:

神座

Hiragana:

ÇÇ しんざ

Açıklama:

神 (shin[8]) "ruh, tanrı, kami" + 座 (za) "oturuş, oturma yeri". Bazı dojolarda bulunan ve kamilerin oturduğu yer olarak düşünülen Şintō mihrabı.

Explanation:

神 (shin[8]) "spirit, deity, god, kami" + 座 (za) "sitting, seat". A Shintō shrine in some dojos where kami are thought to sit.

Not:

Kamiza olarak da okunabilir.

Note:

Can also be read as kamiza.

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinzen

Kanji:

神前

Hiragana:

ÇÇ しんぜん

Açıklama:

神 (shin[8]) "ruh, tanrı, kami" + 前 (zen[1]) "ileri, önde, önce". Kamilerin önü, dōjōnun ön tarafı, baş taraf, kamiza.

Explanation:

神 (shin[8]) "spirit, deity, god, kami" + 前 (zen[1]) "forward, ahead, before". Before the kami. The front of the dōjō, kamiza.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shinzen ni rei

Kanji:

神前に礼

Hiragana:

ÇÇÇ しんぜんにれい

Açıklama:

神前 (shinzen) "dōjōnun ön tarafı" + に (ni[2]) "dolaylı nesne partikeli" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Shinzene selam verme komutu.

Explanation:

神前 (shinzen) "front of the dōjō" + に (ni[2]) "particle for indirect objects" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". Command for bowing to the shinzen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza ni rei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shiro kashi

Kanji:

白樫

Hiragana:

JJ しろかし

Açıklama:

白 (shiro) "beyaz (renk)" + 樫 (kashi) "meşe". Beyaz meşe. Aikidō silahlarının yapımında tercih edilen bir ağaç türü.

Explanation:

白 (shiro) "white (color)" + 樫 (kashi) "oak". White oak. A wood species preferred in the making of aikidō weapons.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shisei

Kanji:

姿勢

Hiragana:

ÇÇ しせい

Açıklama:

姿 (shi) "şekil, form" + 勢 (sei) "enerji, etki". Vücudun etkili bir duruşu, iyi postür.

Explanation:

姿 (shi) "shape, figure" + 勢 (sei) "energy, effect". An effective shape, an energetic posture.

Not:

"Zihinsel tutum" anlamı da vardır.

Note:

Also means "mental attitude".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shisei o tadashite

Terim | Term:

shisei o tadashite

Kanji:

姿勢を正して

Hiragana:

ÇÇJ しせいおただして

Açıklama:

姿勢 (shisei) "iyi postür" + を (o) "bir partikel" + 正して (tadashite) "düzeltme". Postürü düzeltme.

Explanation:

姿勢 (shisei) "good posture" + を (o) "a particle" + 正して (tadashite) "correcting". Correcting the posture.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shishō

Kanji:

師匠

Hiragana:

ÇÇ ししょう

Açıklama:

師 (shi[6]) "öğretmen, usta" + 匠 (shō) "zanaatkar, usta". Usta, savaş sanatı ustası.

Explanation:

師 (shi[6]) "teacher, master" + 匠 (shō) "artistan, master". Craftsman, martial arts master.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shiso

Kanji:

始祖

Hiragana:

ÇÇ しそ

Açıklama:

始 (shi) "başlama" + 祖 (so[3]) "ata, cet". Kurucu.

Explanation:

始 (shi) "start" + 祖 (so[3]) "forefather, ancestor". Founder.

Not:

İlk kanjinin Çince okunuşu shi, Japonca okunuşu hajime'dir.

Note:

The Chinese reading of the first kanji is shi and the Japanese reading is hajime.

İlgili Terim | Related Terms:

kaiso

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shitabaki

Kanji:

下穿き

Hiragana:

JJ したばき

Açıklama:

下 (shita) "alt, aşağı" + 穿き (haki) "giysi". Pantolon, keikoginin alt parçası.

Explanation:

下 (shita) "low, underneath" + 穿き (haki) "clothing". Pants. The lower piece of a keikogi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

uwagi, zubon

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shite

Kanji:

仕手

Hiragana:

ÇJ して

Açıklama:

仕 (shi) "uygulama, icra etme" + 手 (-te[2]) "kişi belirten sonek". Teknik yapan kişi, uygulayıcı.

Explanation:

仕 (shi) "practice, performing" + 手 (-te[2]) "suffix denoting person who does something". Practitioner, performer.

Not:

Shi kelimesi "uygulamak" anlamındaki 為る (suru) fiilinden gelir.

Note:

The word shi comes from the verb 為る (suru), which means "to apply".

İlgili Terim | Related Terms:

aite, kakete, semete, torite, ukete

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shitsui taizen

Kanji:

失意泰然

Hiragana:

ÇÇÇÇ しついたいぜん

Açıklama:

失意 (shitsui) "olumsuzluk kaynaklı ümitsizlik" + 泰然 (taizen) "sakin, soğukkanlı, kendine hakim". Zorluklar ve rakip karşısında kendine hakim olma, sağlam duruşu bozmama.

Explanation:

失意 (shitsui) "despondency from failure" + 泰然 (taizen) "calm, cold-blooded, composed". Keeping calm in the face of adversary or hardship.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shitsuke

Kanji:

Hiragana:

J しつけ

Açıklama:

Yetiştirme, eğitme, öğretme.

Explanation:

Upbringing, disciplining, teaching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shizentai

Kanji:

自然体

Hiragana:

ÇÇÇ しぜんたい

Açıklama:

自然 (shizen) "doğal" + 体 (tai[1]) "vücut". Doğal vücut, vücudun doğal hali. Düzgün ve doğal duruş.

Explanation:

自然 (shizen) "natural" + 体 (tai[1]) "body". Natural body, the natural state of the body. Straight and natural posture.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shō[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç しょう

Açıklama:

Küçük.

Explanation:

Small.

Not:

Bu kanji kote[1], kodachi gibi terimlerde Japonca okunuşu ile ko olarak karşımıza çıkar.

Note:

This kanji appears with its Japanese reading ko in words such as kote[1], kodachi.

İlgili Terim | Related Terms:

dai[2], ō[1], ko[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shōtō, daishō

Terim | Term:

sho[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç しょ

Açıklama:

Başlangıç, ilk.

Explanation:

Beginning, first.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shodō o sei, shodan, shoden, shogaku shugyō, shoshinshoshinsha

Terim | Term:

shō[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç しょう

Açıklama:

Düz, direkt, doğru, düzgün.

Explanation:

Straight, direct, right, proper.

Not:

Aikidō terminolojisinde bu kanjinin 2 farklı Çince okunuşu bulunmaktadır; Go okunuşu shō (しょう), Kan okunuşu ise sei'dir (せい). Kan okunuşu için sei[1] maddesine bakınız. Bu kanjinin Japonca okunuş masa'dır ve masakatsu ifadesinde karşımıza çıkar.

Note:

There are 2 different Chinese readings for the kanji 正 in the aikidō terminology ; The Go reading is shō (しょう) and the Kan reading is sei (せい). For the Kan reading, see sei[1]. The Japanese reading of this kanji is masa, which can be seen in masakatsu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shōmen, shōmen ni rei, shōmen uchi

Terim | Term:

shōbu

Kanji:

勝負

Hiragana:

ÇÇ しょうぶ

Açıklama:

Müsabaka, karşılaşma.

Explanation:

Competition, match.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shinken shōbu, shōbu gohō

Terim | Term:

shōbu aiki

Kanji:

聖武合気

Hiragana:

ÇÇJÇ しょうぶあいき

Açıklama:

聖 (shō) "kutsal" + 武 (bu) "savaş, bu" + 合気 (aiki) "aiki". Kutsal savaş aiki. Ueshiba'nın aiki prensibi için kullandığı isimlerden biri. Aikinin en üstün, en ideal savaş prensibi olduğuna atıf yapar.

Explanation:

聖 (shō) "holy, sacred" + 武 (bu) "war, bu" + 合気 (aiki) "aiki". Holy war aiki. One of the names that Ueshiba applied to the principle of aiki. He refers to aiki as the supreme, most ideal martial principle.

Not:

Mitsugi Saotome'nin (五月女 貢, 1937 - ) yorumu şöyledir (referansa bkz.); "O-sensei'nin öğretileri Aikijutsu ile başladı; bundan Aikido ve sonra Takemusu Aiki türedi. Shobu Aiki bilgeliği bu evrimin son aşamsı ve onun [Morihei Ueshiba'nın] nihai mesajıydı." (O Sensei's teachings began with Aikijutsu; from this it became Aikido and then Takemusu Aiki. Shobu Aiki wisdom, was its final evolution, and his last message.) Morihei Ueshiba ölümünden kısa bir süre önce öğrencilerinden kendi sanatına shōbu aiki isminin verilmesini istemiştir. (The Spiritual Foundations of Aikido, 1995, Destiny Books, s. 5)

Note:

Mitsugi Saotome (五月女 貢, 1937 - ) tells of Morihei Ueshiba as follows (see the reference): "O Sensei's teachings began with Aikijutsu; from this it became Aikido and then Takemusu Aiki. Shobu Aiki wisdom, was its final evolution, and his last message." Shortly before his death, Morihei Ueshiba wanted his students to change the name of the art to shōbu aiki. (The Spiritual Foundations of Aikido, 1995, Destiny Books, p. 5)

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shōbu gohō

Kanji:

勝負

Hiragana:

ÇÇÇÇ しょうぶごほう

Açıklama:

勝負 (shōbu) "müsabaka" + 法 (gohō) "beş ilke". Aikidō çalışmanın 5 ilkesi.

Explanation:

勝負 (shōbu) "competition" + 法 (gohō) "five principles". 5 principles of aikidō practice.

Not:

Bu 5 ilke; shin[3] (真, "hakikat"), zen (善, "iyilik"), bi (美, "güzellik"), ai[1] (合, "uyum") ve chi (知, "bilgelik").

Note:

These 5 principles are shin[3] (真, "truth"), zen (善, "goodness"), bi (美, "beauty"), ai[1] (合, "harmony") and chi (知, "wisdom").

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shōchikubai

Kanji:

松竹梅

Hiragana:

ÇÇÇ しょうちくばい

Açıklama:

松 (shō) "çam" + 竹 (chiku) "bambu" + 梅 (bai) "erik ağacı". Japonya'da çam, bambu ve erik ağaçları kış boyu yeşil kalırlar ve bu sebeple "kışın dostları" (歳寒三友, saikan san'yū) olarak da anılırlar. Bu ağaçlar sırasıyla sağlamlığı, dayanıklılığı, ümitli olmayı sembolize eder.

Explanation:

松 (shō) "pine" + 竹 (chiku) "bamboo" + 梅 (bai) "plum tree". In Japan, pine, bamboo, and plum trees stay green throughout the winter, and are therefore also known as the "three friends of winter" (歳寒三友, saikan san'yū). These trees symbolize strength, endurance, and optimisim, respectively.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shōchikubai no kenpō

Kanji:

松竹梅の剣法

Hiragana:

ÇÇÇÇÇ しょうちくばいのけんぽう

Açıklama:

松竹梅 (shōchikubai) "shōchikubai" + の (no) "tamlama partikeli" + 剣法 (ken[1]) "kılıç". Bu terimin Morihei Ueshiba'nın aikidōsunda neye tekabül ettiği muğlaktır. Yakın öğrencilerinden bazıları (Rinjirō Shirata, Hikitsuchi Michio, Morihiro Saitō vs.), kendi eğitimlerinde shōchikubai no kenpō'ya atıf yapmaya devam etmiştir.

Explanation:

松竹梅 (shōchikubai) "shōchikubai" + の (no) "compound particle" + 剣法 (ken[1]) "sword". What this term refers to in Morihei Ueshiba's aikidō is unclear. Some of his close students (Rinjirō Shirata, Hikitsuchi Michio, Morihiro Saitō etc.) continued to refer to shōchikubai no kenpō in their own education.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shochūgeiko

Kanji:

暑中稽古

Hiragana:

ÇÇÇÇ しょちゅうげいこ

Açıklama:

暑 (sho) "yaz, sıcak hava" + 中 (chū) "orta" + 稽古 (keiko) "antrenman". Yaz ortası antrenmanı. Konfor alanının dışına çıkmak ve doğal iklim şartlarında çalışmış olmak için yaz ortasında, çoğunlukla açık havada yapılan özel antrenman.

Explanation:

暑 (sho) "summer, hot weather" + 中 (chū) "middle" + 稽古 (keiko) "training". Midsummer training. A special training done in the middle of summer, usually outdoors, to get out of the comfort zone and to practice under natural weather conditions.

Not:

Yanlış olarak sochugeiko, suchogeiko vs. olarak da yazılır.

Note:

Sometimes mispelled as sochugeiko, suchogeiko etc.

İlgili Terim | Related Terms:

kangeiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shodan

Kanji:

初段

Hiragana:

ÇÇ しょだん

Açıklama:

初 (sho[2]) "başlangıç, ilk" + 段 (dan[1]) "seviye, aşama, bölüm, siyah kuşak derecesi". Başlangıç siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

初 (sho[2]) "beginning, first" + 段 (dan[1]) "level, grade, black belt degree". Beginning black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shōdan shinsa

Kanji:

昇段審査

Hiragana:

ÇÇÇÇ しょうだんしんさ

Açıklama:

昇段 (shōdan) "dan yükselme, dan atlama" + 審査 (shinsa) "sınav, imtihan".

Explanation:

昇段 (shōdan) "dan grading, dan promotion" + 審査 (shinsa) "exam".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shōkyū shinsa

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shoden

Kanji:

初伝

Hiragana:

ÇÇ しょでん

Açıklama:

初 (sho[2]) "başlangıç, ilk" + 伝 (den) "aktarım, gelenek". Başlangıç aktarımı, başlangıç öğretisi.

Explanation:

初 (sho[2]) "beginning, first" + 伝 (den) "transmission, tradition". Beginning transmission, the first teaching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

okuden, chūden

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shodō o sei

Kanji:

初動を制

Hiragana:

ÇÇÇ しょどうおせい

Açıklama:

初動 (shodō) "ilk hareket" + を (o) "bir partikel" + 制 (sei) "kontrol, hakimiyet". İlk hareketi kontrol etme. Rakibin atağını karşılarken yapılan denge bozma, yer değiştirme, şaşırtma, pozisyon alma vb. eylemlerle avantaj yaratma ve kontrolü ele geçirme.

Explanation:

初動 (shodō) "first movement" + を (o) "a particle" + 制 (sei) "control, regulation, ruling". Controling the first movement. Gaining advantage and gaining control by unbalancing, relocating, staggering, positioning while countering the opponent's attack.

Not:

İnternetteki hemen hemen tüm Latin harfli kullanımlar yanlış olarak shodōo o seisu şeklinde yazılmıştır. Bu yanlışlığın kaynağı, shodo o sei ifadesine eklenen "yapmak, etmek" anlamındaki suru (する) yardımcı fiili olmalıdır. Doğru kullanımlar şunlardır; shodō o sei (初動を制 "ilk hareket kontrolü"), shodō o sei suru (初動を制する "ilk hareketi kontrol etmek"). Türkçede birkaç yerde tespit edilen terim, yanlış olarak shoda o seizu şeklinde yazılmıştır.

Note:

Almost all the usages in Latin script on the Internet are incorrectly spelled shodo o seisu. The source of this error seems to be the auxiliary verb suru (する), meaning "to do, to make" added to the phrase shodu o sei. Correct usages are: shodō o sei (初動を制 "first move control"), shodō o sei suru (初動を制する "to control the first move"). The term, which is attested very few in Turkish, is incorrectly spelled as shoda o seizu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shogaku shugyō

Kanji:

初学修行

Hiragana:

ÇÇÇÇ しょがくしゅぎょう

Açıklama:

諸学 (shogaku) "eğitime başlama, eğitimin başı" + 修行 (shugyō[1]) "yoğun antrenman". Bir misogi pratiği olarak icra edilen birkaç günlük yoğun eğitim ve diyet süreci.

Explanation:

諸学 (shogaku) "starting to learn, the early stage of learning" + 修行 (shugyō[1]) "intensive training". A few days of intense training and dieting performed as a misogi practice.

Not:

Shogaku kelimesi farklı kanjilerle de yazılmıştır.

Note:

The word shogaku is also spelled with different kanjis.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shōkyū shinsa

Kanji:

昇級審査

Hiragana:

ÇÇÇÇ しょうきゅうしんさ

Açıklama:

昇級 (shōkyū) "kyū yükselme, kyū atlama" + 審査 (shinsa) "sınav, imtihan". Beyaz kuşak derecesi (kyū) sınavı.

Explanation:

昇級 (shōkyū) "kyū grading, kyū promotion" + 審査 (shinsa) "exam". White belt grade (kyū) exam.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shōdan shinsa

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shōmen

Kanji:

正面

Hiragana:

ÇÇ しょうめん

Açıklama:

正 (shō[3]) "düz, direkt, doğru, düzgün" + 面 (men) "yüz, bir şeyin yüzü, yüzey". BBir şeyin ön tarafı, ön cephe. Dōjōnun ön tarafı, yani kamiza.

Explanation:

正 (shō[3]) "straight, direct, right, proper" + 面 (men) "face, surface". Front side, facade. The main wall of the dōjō, hence kamiza.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza[1], yokomen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

shōmen ni rei, shōmen uchi

Terim | Term:

shōmen ate

Kanji:

正面当

Hiragana:

ÇÇ しょうめんあて

Açıklama:

正面 (shōmen) "shōmen" + 当 (ate) "vuruş". Rakibin yüzüne karşıdan ve doğrudan yapılan vuruş. Aikidōda genelde avucun içiyle çeneye veya boyna yapılır.

Explanation:

正面 (shōmen) "" + 当 (ate) "hit, blow". A direct hit to the face from the front. In aikidō, usually done with the palm to the chin or neck.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

shōmen ni rei

Kanji:

正面に礼

Hiragana:

ÇÇÇ しょうめんにれい

Açıklama:

正面 (shōmen) "shōmen" + に (ni[2]) "dolaylı nesne partikeli" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Shōmen'e (dōjōun esas tarafı) selam verme komutu.

Explanat