İçeriğe geç

Terim | Term:

yagai geiko

Kanji:

野外稽古

Hiragana:

ÇÇÇÇ やがいげいこ

Açıklama:

野外 (yagai) "açık hava, dış mekan" + 稽古 (keiko) "antrenman". Açık hava antrenmanı.

Explanation:

野外 (yagai) "outdoors" + 稽古 (keiko) "training". Outdoors training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yakusoku geiko

Kanji:

約束稽古

Hiragana:

ÇÇÇÇ やくそくげいこ

Açıklama:

約束 (yakusoku) "mutabakat, anlaşma, önceden belirleme" + 稽古 (keiko) "antrenman". Önceden belirlenmiş, anlaşılmış şekilde antrenman yapma. Uke ve nagenin birbirine direnmeden çalıştığı antrenman çeşidi.

Explanation:

約束 (yakusoku) "convention, prearrangement" + 稽古 (keiko) "training". Prearranged training. The type of training in which uke and nage do not resist each other.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yamabiko no michi

Kanji:

山彦の道

Hiragana:

JJJ やまびこのみち

Açıklama:

山彦 (yamabiko) "yankı, eko" + の (no) "tamlama partikeli" + 道 (michi) "yol, dō". Yankı yolu. Kişinin kendi ki'sini arttırması ve buna karşılık olarak, bir yankı gibi, rakibinin de ki'sinin artması.

Explanation:

山彦 (yamabiko) "echo" + の (no) "compound particle" + 道 (michi) "way, path, dō". Path of echo. Increasing one's own ki and in turn increasing one's opponent's ki, like an echo.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Traditional Aikido: Vol 1, sy. 51

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yame

Kanji:

止め

Hiragana:

J やめ

Açıklama:

Durdurma, sonlandırma.

Explanation:

Stopping, terminating.

Not:

Bu kanji karakteri tome olarak da okunabilir. "Durmak" anlamındaki 止 karakteri, budō kelimesinin ilk kanjisi olan 武 kanjisinin oluşturan 2 parçadan biridir ve bundan dolayı bu kelimesinin anlamı "savaşı veya mızrağı durdurmak" olarak yorumlanagelmiştir. Detay için bkz. bu maddesi.

Note:

This kanji can also be read as tome. This kanji is one of the 2 kanji that make up the kanji 武. For this reason, the bu in budō has been interpreted as "to stop the spear or the war". For details, see bu.

İlgili Terim | Related Terms:

hajime, tome

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yameru

Terim | Term:

yameru

Kanji:

止める

Hiragana:

J やめる

Açıklama:

"Durma, bitirme" anlamında fiildir.

Explanation:

A verb that means "to stop, to terminate".

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yari

Kanji:

Hiragana:

J やり

Açıklama:

Bir tür mızrak.

Explanation:

A type of spear.

Not:

Aynı kanjinin Çince okunuşu'dur.

Note:

The Chinese reading of the same kanji is .

İlgili Terim | Related Terms:

[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yarijutsu

Terim | Term:

yawara

Kanji:

柔ら

Hiragana:

J やわら

Açıklama:

Yumuşak, zarif, esnek.

Explanation:

Gentle, soft, flexible.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu'dur.

Note:

The Chinese reading of this kanji is jū.

İlgili Terim | Related Terms:

[2], [3], ko[3]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yawarakai

Terim | Term:

yawarakai

Kanji:

柔らかい

Hiragana:

J やわらかい

Açıklama:

Yumuşak, esnek. Antrenman esnasındaki çalışma tipine atfen kullanılır, akıcı ve esnek çalışmayı ifade eder.

Explanation:

Soft, flexible. It is used to refer to a mode of training in a class, it expresses training fluently and flexibly.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

katai, ki no nagare

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yawarami

Kanji:

柔ら身

Hiragana:

JJ やわらみ

Açıklama:

柔ら (yawara) "yumuşak, zarif, esnek" + 身 (mi[1]) "vücut". Yumuşak, esnek vücut.

Explanation:

柔ら (yawara) "gentle, soft, flexible" + 身 (mi[1]) "body". Soft, flexible body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yō no kamae

Kanji:

陽の構え

Hiragana:

ÇJ ようのかまえ

Açıklama:

陽 () "aydınlık, bariz, pozitif, eril, güneş" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Kılıcı saklamak ister gibi arka sağ tarafa indirip vücudun sol tarafının önde bırakıldığı duruş. Kılıcın ucu tam arkaya bakar.

Explanation:

陽 () "light, open, positive, masculine, the sun" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". Stance in which the sword is lowered to the right back side as if hiding it from the sight of the opponent. The left half of the body in front and the tip of the sword directing backwards.

Not:

Kamae ismine denmesi bu kamaenin açık seçik bir kamae olmasıyla ilgili olabilir. Waki gamae de denir.

Note:

That the name kamae is called may be related to the fact that this kamae is a explicit kamae. Also called waki gamae.

İlgili Terim | Related Terms:

in no kamae, waki gamae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yoko

Kanji:

Hiragana:

J よこ

Açıklama:

Yan.

Explanation:

Side.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yokomen, yoko ukemi, yokomen uchi, yonhon nukite

Terim | Term:

yoko geri

Kanji:

横蹴り

Hiragana:

JJ よこげり

Açıklama:

横 (yoko) "yan" + 蹴り (keri) "tekme". Yan dönerek düz tekme.

Explanation:

横 (yoko) "side" + 蹴り (keri) "kick". Straight kick from the side.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mae geri

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yoko ukemi

Kanji:

横受け身

Hiragana:

JJÇ よこうけみ

Açıklama:

横 (yoko) "yan" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Yan ukemi.

Explanation:

横 (yoko) "side" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Sideways ukemi.

Not:

Sokuhō ukemi de denir.

Note:

Also called sokuhō ukemi.

İlgili Terim | Related Terms:

sokuhō ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yokomen

Kanji:

横面

Hiragana:

JÇ よこめん

Açıklama:

横 (yoko) "yan" + 面 (men) "yüz, bir şeyin yüzü, yüzey". Yan cephe, yüzün yan tarafı.

Explanation:

横 (yoko) "side" + 面 (men) "face, surface". Side surface, side of the face.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shōmen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yokomen uchi

Terim | Term:

yokomen uchi

Kanji:

横面打ち

Hiragana:

JÇJ よこめんうち

Açıklama:

横面 (yokomen) "yüzün yanı" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Yüzün yanına yapılan çapraz vuruş.

Explanation:

横面 (yokomen) "side of the face" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". A diagonal strike to the side of the face.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shōmen uchi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yon

Kanji:

Hiragana:

J よん

Açıklama:

Dört (sayı).

Explanation:

Four (number).

Not:

"Dört" anlamındaki 四 kanjisinin Çince okunuşu shi, Japonca okunuşu yon'dur. "Ölüm" anlamındaki 死 kanjisi de shi diye okunur. Bu sebeple, bazı durumlarda Japonlar 四 kanjisinin yon okuşuyunu tercih ederler. Bu kanjinin bir diğer Japonca okunuşu yo'dur.

Note:

"Death" 死 (shi) and "four" 四 (shi or yon) are homophones in Japanese. So, Japanese prefered to use yon in some namings. Another Japanese reading of this kanji is yo.

İlgili Terim | Related Terms:

shi[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yonkyō, yondan, yonkyū, yonnin gake, yonhon nukite

Terim | Term:

yondan

Kanji:

四段

Hiragana:

ÇÇ よんだん

Açıklama:

四 (yon) "dört (sayı)" + 段 (-dan[2]) "sıralama sayısı belirten sonek". Dördüncü siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

四 (yon) "four (number)" + 段 (-dan[2]) "cardinal number suffix". Fourth black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yonhon nukite

Kanji:

四本貫手

Hiragana:

JÇJJ よんほんぬきて

Açıklama:

四本 (yonhon) "dört parmak" + 貫手 (nukite) "delen el". Başparmağın kapalı, diğer parmakların düz, açık olduğu el.

Explanation:

四本 (yonhon) "four fingers" + 貫手 (nukite) "piercing hand". The hand with the thumb closed and the other four finger straight open.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yonkajō

Kanji:

四ヶ条

Hiragana:

JÇÇ よんかじょう

Açıklama:

四 (yon) "dört (sayı)" + ヶ条 (kajō) "madde, konu". Dördüncü madde. Daitō-ryū'da ve bazı aikidō ekollerinde dördüncü tekniğin adı.

Explanation:

四 (yon) "four (number)" + ヶ条 (kajō) "article, item". Fourth item. The name of the fourth technique in Daitō-ryū and in some aikidō schools.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tekubi osae, yonkyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yonkyō

Kanji:

四教

Hiragana:

JÇ よんきょう

Açıklama:

四 (yon) "dört (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Aikidōda dördüncü temel teknik.

Explanation:

四 (yon) "four (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". Fourth basic technique in aikidō.

Not:

Tekubi osae olarak da bilinir. Yoshikan'da yonkajō (四ヶ条) denir.

Note:

Also known as tekubi osae. Called yonkajō (四ヶ条) in Yoshinkan.

İlgili Terim | Related Terms:

tekubi osae, yonkajō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yonkyū

Kanji:

四級

Hiragana:

ÇÇ よんきゅう

Açıklama:

四 (yon) "dört (sayı)" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". Dördüncü beyaz kuşak derecesi (kyū).

Explanation:

四 (yon) “four (number)” + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Fourth white belt degree (kyū).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yonnin gake

Kanji:

四人掛け

Hiragana:

ÇÇJ よんにんがけ

Açıklama:

四人 (yonnin) "dört kişi" + 掛け (kake) "saldırı, asma, asış". 4 kişinin 1 kişiye saldırması.

Explanation:

四人 (yonnin) "four people" + 掛け (kake) "attack, hanging". 4 people attacking 1 person.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yoyū

Kanji:

余裕

Hiragana:

ÇÇ よゆう

Açıklama:

Fazlalık, marjin, bir şeyden geriye kalan boşluk. Savaş sanatlarında icraat halindeyken kapasitenin kullanılmayan kısmı.

Explanation:

Surplus, margin, the emptiness left over from something. In martial arts, the unused part of ones capacity at the moment of applying a technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

+

Kanji:

Hiragana:

Ç ゆう

Açıklama:

Sahip olma belirten önek.

Explanation:

Prefix for denoting possession.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yūdansha, yūkyūsha

Terim | Term:

yubi

Kanji:

Hiragana:

J ゆび

Açıklama:

Parmak.

Explanation:

Finger.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşu shi olup shiatsu, shidō[2], shidōhojoin, shidōin, shidōsha terimlerinde görülebilir.

Note:

The Chinese reading of this kanji is shi, which can be seen in the terms shiatsu, shidō[2], shidōhojoin, shidōin, shidōsha.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yubi waza, yubi dori, ashi no yubi

Terim | Term:

yubi dori

Kanji:

指取り

Hiragana:

JJ ゆびどり

Açıklama:

指 (yubi) "parmak" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rakibin parmaklarını tutma, bükme.

Explanation:

指 (yubi) "finger" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Holding, twisting the opponent's fingers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yubi waza

Kanji:

指技

Hiragana:

JJ ゆびわざ

Açıklama:

指 (yubi) "parmak" + 技 (waza) "teknik". Parmaklara yapılan teknikler.

Explanation:

指 (yubi) "finger" + 技 (waza) "technique". Applying technique to fingers.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yūdansha

Kanji:

有段者

Hiragana:

ÇÇÇ ゆうだんしゃ

Açıklama:

有 (+) "sahiplik öneki" + 段 (dan[1]) "seviye, aşama, bölüm, siyah kuşak derecesi" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Siyah kuşak derecesi (dan) sahibi kişi.

Explanation:

有 (+) "prefix denoting possession" + 段 (dan[1]) "level, grade, black belt degree" + 者 (-sha) "agent suffix". Person who has a black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mudansha, yūkyūsha, mukyūsha, mukyū

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yūkyūsha

Kanji:

有級者

Hiragana:

ÇÇÇ ゆうきゅうしゃ

Açıklama:

有 (+) "sahiplik öneki" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Beyaz kuşak derecesi (kyū) sahibi kişi.

Explanation:

有 (+) "prefix denoting possession" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree" + 者 (-sha) "agent suffix". Someone who has a white belt degree (kyū).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

yūdansha, mudansha, mukyū, mukyūsha

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

yurusu

Kanji:

許す

Hiragana:

J ゆるす

Açıklama:

Affetmek, bağışlamak, kabul etmek. Shoji Nishio'nun (西尾 昭二, 1927 - 2005) aikidosunda merkezî bir kavram. Nishio'ya göre savaş sanatları yıkıcı bir amaçtan ziyade yapıcı amaçlar için kullanılmalı ve affedici olmalıdır.

Explanation:

To forgive, to pardon, to accept. A key concept in the aikido of Shoji Nishio (西尾 昭二, 1927 - 2005). According to Nishio, martial arts should be used to constructive purposes rather than destructive and should be forgiving.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yurusu budō, yurusu aikidō