İçeriğe geç

Terim | Term:

jikiden

Kanji:

直伝

Hiragana:

ÇÇ じきでん

Açıklama:

直 (jiki) "düz, doğrudan" + 伝 (den) "aktarım, gelenek". Doğrudan aktarım. Hocadan öğrenciye doğrudan aktarım.

Explanation:

直 (jiki) "straight, direct" + 伝 (den) "transmission, tradition". Direct transmission from teacher to student.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ishin denshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jikyō jutsu

Kanji:

自彊術

Hiragana:

ÇÇÇ じきょうじゅつ

Açıklama:

自彊 (jikyō) "kendi başına çalışma, deneme" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". 31 egzersizden oluşan ve 1916'de Nakai Fusagorō (中井房五郎, 1878 - 1931) tarafından sistematize edilmiş şifa yöntemi. Nobuyoshi Tamura, aikidō ısınma egzersizleri arasına birçok jikyō jutsu unsuru eklemiştir.

Explanation:

自彊 (jikyō) "experimenting, working on self" + 術 (jutsu) "technique, art". A healing method consisting of 31 exercises and systematized by Nakai Fusagorō (中井房五郎, 1878 - 1931) in 1916. Nobuyoshi Tamura integrated many jikyō jutsu movements into his aikidō warm up exercises.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jin

Kanji:

Hiragana:

Ç じん

Açıklama:

İnsan. Sangen'de üçgen (△) ile temsil edilir.

Explanation:

Man, person. It is represented by the triangle (△) in Sangen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

nin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

katsujinken, monjin roku, satsujinken, Zaidan Hōjin Aikikai, Zaidan Hōjin Kōbukai, bujin

Terim | Term:

jinzō

Kanji:

腎臓

Hiragana:

ÇÇ じんぞう

Açıklama:

Böbrek.

Explanation:

Kidney.

Not:

Türkçe terimcelerde genelde yanlış olarak juizo yazar.

Note:

Mistakenly spelled juizo in many Turkish glossaries.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jissen

Kanji:

実戦

Hiragana:

ÇÇ じっせん

Açıklama:

実 (jitsu) "gerçek, hakiki" + 戦 (sen) "çatışma, savaş". Gerçek çatışma, gerçek savaş.

Explanation:

実 (jitsu) "true, genuine" + 戦 (sen) "conflict, war". Real conflict, actual combat.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jita kyoei

Kanji:

自他共栄

Hiragana:

ÇÇÇÇ じたきょうえい

Açıklama:

自他 (jita) "karşılıklı" + 共栄 (kyoei) "refaha ulaşma, gelişme". Karşılıklı gelişme, Jigorō Kanō'nun jūdō ile yaygınlaştırdığı fikirlerden biri.

Explanation:

自他 (jita) "mutual" + 共栄 (kyoei) "co-prosperity". Mutual prosperity and benefit. One of the ideas that Jigorō Kanō popularized with jūdō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

seiryoku zenyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jitte

Kanji:

十手

Hiragana:

ÇJ じって

Açıklama:

十 (ji') "on (sayı)" + 手 (te[1]) "el, metot". Bir tür Japon hançeri.

Explanation:

十 (ji') "ten (number)" + 手 (te[1]) "hand, method". A type of Japanese dagger.

Not:

Jutte olarak yazılması yanlıştır. Silahın isminin 10 sayısı ile ilişkisi tam anlaşılamadı, muhtemelen şekil benzerliğinden dolayı.

Note:

Sometimes mistakenly spelled as jutte. The relation between the weapon's name and number 10 is not clear, it is probably the physical resemblance.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jittejutsu

Terim | Term:

jiyū

Kanji:

自由

Hiragana:

ÇÇ じゆ​う

Açıklama:

Özgür, serbest.

Explanation:

Free.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jiyū waza, jiyu geiko

Terim | Term:

jiyū geiko

Kanji:

自由稽古

Hiragana:

ÇÇÇÇ じゆ​うげいこ

Açıklama:

自由 (jiyū) "serbest" + 稽古 (keiko) "antrenman". Serbest antrenman.

Explanation:

自由 (jiyū) "free" + 稽古 (keiko) "training". Free practice. Training freestyle.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jiyū waza

Kanji:

自由技

Hiragana:

ÇÇJ じゆ​うわざ

Açıklama:

自由 (jiyū) "serbest" + 技 (waza) "teknik". Serbest teknik. Aikidōda belli bir tekniği hedeflemeden, durumun getirdiği tekniği çalışma.

Explanation:

自由 (jiyū) "free" + 技 (waza) "technique". Free technique. In aikidō, training the technique that the attack calls for, training without aiming for a certain technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jō dori

Kanji:

杖取り

Hiragana:

ÇJ じょうどり

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Ukenin elinden jō alınarak yapılan teknik.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Technique of seizing the jō from uke.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jō nage

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jō nage

Kanji:

杖投げ

Hiragana:

ÇJ じょうなげ

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Jō'yu kullanarak rakibi fırlatma.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + 投げ (nage) "throw, thrower". Technique of throwing the opponent using the jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jō dori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jō no kamae

Kanji:

杖の構え

Hiragana:

ÇJ のかまえ

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Jō kamaesi, jō duruşu. Jōnun vücudun önünde yere dik olduğu ve alt ucunun yere değdiği duruş.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". Jō kamae, jō stance. The kamae with the jō vertical in front of the body and the lower end on the ground.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jō no tebiki

Kanji:

杖の手引

Hiragana:

ÇJJ じょうのてびき

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + の (no) "tamlama partikeli" + 手引 (tebiki) "yönlendirme". Rakibi jō ile yönlendirmek rakibe jō ile teknik yapmak.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + の (no) "compound particle" + 手引 (tebiki) "leaning, guiding". Leading the opponent with the jō, applying technique with the jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ken no tebiki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jō tai jō

Kanji:

杖対杖

Hiragana:

ÇÇÇ じょうたいじょう

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + 対 (tai[2]) "-e karşı, karşıt, zıt, çift" + 杖 ([1]) "jō". Jō ile jō'nun karşılıklı çalışması. Jō ile jō atağına karşı teknik yapma.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + 対 (tai[2]) "against, versus, opposed, pair" + 杖 ([1]) "jō". Jō and jō's mutual practice. Defending against a jō attack with a jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jo-ha-kyū

Kanji:

序破急

Hiragana:

ÇÇÇ じょはきゅう

Açıklama:

序 (jo) "giriş, mukkadime" + 破 (ha) "dağıtma, saçma, serimleme" + 急 (kyū) "sona doğru ilerleme, sıkıştırma, baskı yapma". Giriş yaptıktan sonra hızlanma ve finale doğru iyice hızlanıp bitiriş yapma. Aslen bir tiyatro tabiridir, budōda tekniklerin nasıl yapılması gerektiğini tarifte kullanılan deyimlerden biridir.

Explanation:

序 (jo) "introduction" + 破 (ha) "scattering" + 急 (kyū) "hurrying to the end, pushing, making pressure". Scattering and developing the scene after the introduction and rushing to the finale at the end. Originally a idiom from traditional theatre. One of the phrases used to denote how a technique should be done in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç じょう

Açıklama:

Ortalama 120 cm uzunluğunda ve 2-3 cm kalınlığındaki ahşap sopa.

Explanation:

Nearly 120 cm tall and 2-3 cm wide wooden stick.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tanjō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aikijō, jō dori, jō nage, jō no tebiki, jō tai jō, jōdō, jōgi, jōjutsu, keijōjutsu, ken tai jō, kumijō

Terim | Term:

[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç じょう

Açıklama:

Üst, yukarı.

Explanation:

Up, high.

Not:

上 kanjisinin Çince okunuşu , Japonca okunuşları, age, kami ve uwa'dır.

Note:

The Chinese reading of 上 is and the Japanese readings are age, kami and uwa.

İlgili Terim | Related Terms:

age, kami[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jōdan, jōseki, tekubi jōhō kōsa undō

Terim | Term:

[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç じょう

Açıklama:

Yer, mekan.

Explanation:

Place.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

dōjō, dōjōchō, sekai dōjō, budōjō

Terim | Term:

jōdan

Kanji:

上段

Hiragana:

ÇÇ じょうだん

Açıklama:

上 ([2]) "üst, yukarı" + 段 (dan[1]) "seviye, aşama, bölüm, siyah kuşak derecesi". Üst seviye, üst kısım. Vücudun göğüsten üstte kalan kısmı.

Explanation:

上 ([2]) "up, high" + 段 (dan[1]) "grade, level, black belt degree". Upper level. The upper part of the body, above the chest.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

gedan, chūdan

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jōdan hassō no kamae, jōdan tsuki, jōdan gaeshi

Terim | Term:

jōdan no kamae

Kanji:

上段の構え

Hiragana:

ÇÇJ かまえじょうだん

Açıklama:

上段 (jōdan) "üst seviye" + の (no) "tamlama partikeli" + 構え (kamae) "duruş, postür, hazır duruş". Orta seviye kamae. Ellerin vücudun önünde olduğu orta yükseklikteki gard. Silah kullanımında eller kafanın üstünde de olabilir.

Explanation:

上段 (jōdan) "upper level" + の (no) "compound particle" + 構え (kamae) "stance, posture, a ready stance". Upper level kamae. Guard in which the hands are in front of the body at a high level. The hands are over the head if wielding a weapon.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

chūdan no kamae, gedan no kamae

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jōdō

Kanji:

杖道

Hiragana:

ÇÇ じょうどう

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + 道 ([1]) "yol, dō". Jō yolu.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + 道 ([1]) "way, path, dō". The way of jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jōjutsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jōgi

Kanji:

杖技

Hiragana:

ÇÇ じょうぎ

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + 技 (gi[2]) "teknik". Jō tekniği.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + 技 (gi[2]) "technique". Jō technique.

Not:

Jō waza ile aynı anlamdadır. 技 kanjisinin Japonca okunuşu waza, Çince okunuşu gi'dir.

Note:

Synonymous with jō waza. The Chinese reading of the kanji 技 is gi and the Japanese reading is waza.

İlgili Terim | Related Terms:

jō waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jōhō giri

Kanji:

上方切り

Hiragana:

ÇÇJ じょうほうぎり

Açıklama:

上方 (jōhō[2]) "yukarı yönde" + 切り (kiri) "kesiş". Yukarı yönde kesiş.

Explanation:

上方 (jōhō[2]) "upwards" + 切り (kiri) "cutting, cut". Upwards cut.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kiri age

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jōhō[1]

Kanji:

杖法

Hiragana:

ÇÇ じょうほう

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Jō kullanımı metodu ve prensipleri.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + 法 ([1]) "method, priniciple". The methods and principles of jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kenpō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jōjutsu

Kanji:

杖術

Hiragana:

ÇJ じょうじゅつ

Açıklama:

杖 ([1]) "jō" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Jō sanatı.

Explanation:

杖 ([1]) "jō" + 術 (jutsu) "technique, art". The art of jō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jōdō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jokyō

Kanji:

助教

Hiragana:

ÇÇ じょきょう

Açıklama:

助 (jo) "yardım" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Yardımcı eğitmen.

Explanation:

助 (jo) "help, assistance" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". Assistant instructor.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shidōhojoin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jōriki

Kanji:

定力

Hiragana:

ÇÇ じょう りき

Açıklama:

定 () "belirleme, sabitleme" + 力 (riki) "güç, kuvvet". Gücü tek noktaya odaklama.

Explanation:

定 () "determining, fixing" + 力 (riki) "power, force". Concentrating the power to one point.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shūchū ryoku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jōseki

Kanji:

上席

Hiragana:

ÇÇ じょうせき

Açıklama:

上 ([2]) "üst, yukarı" + 席 (seki) "oturuş, oturma yeri". Dōjōda kamizayı karşıya alınca solda kalan taraf.

Explanation:

上 ([2]) "up, high" + 席 (seki) "sitting, seat". The left side of the dōjō when facing the kamiza.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kamiza[1], shimoseki, shimoza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jōteiken

Kanji:

常定剣

Hiragana:

ÇÇÇ じょうていけん

Açıklama:

常 () "standart, normal" + 定剣 (teiken) "kılıç ölçüsü". Standart silah kullanımı. Budōda, belli silahları belli şekilde kullanma. Ranteiken'den, yani herhangi bir şeyi bir silah olarak kullanabilme becerisinden önceki evre.

Explanation:

常 () "standard, regular" + 定剣 (teiken) "sword measure". Standard weapon use. In budō, using certain weapons in a certain way. The stage before ranteiken, that is, the ability to wield anything as a weapon.

Not:

Aslen bir ninjutsu terimidir.

Note:

Originally a ninjutsu term.

İlgili Terim | Related Terms:

ranteiken

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jū no keiko

Kanji:

柔の稽古

Hiragana:

ÇÇÇ じゅうのけいこ

Açıklama:

柔 ([2]) "yumuşak, zarif, esnek" + の (no) "tamlama partikeli" + 稽古 (keiko) "antrenman". Yumuşak, akıcı antrenman. Akıcılığın, uyumun ve esnekliğin ön planda olduğu antrenman modu.

Explanation:

柔 ([2]) "gentle, soft, flexible" + の (no) "compound particle" + 稽古 (keiko) "training". Soft, fluid training. The training mode in which the focus is on harmony, fluidity and flexibility.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

gō no keiko

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jū yoku gō o seisu

Kanji:

柔よく剛を制す

Hiragana:

ÇÇÇJ じゅうよくごうをせいす

Açıklama:

柔 ([2]) "yumuşak, zarif, esnek" + よく (yoku) "bir partikel" + 剛 ([3]) "sert, katı" + を (o) "bir partikel" + 制す (seisu) "üstün gelme". Yumuşak serti alt eder. Jū prensibinin önemini vurgulayan bir deyim.

Explanation:

柔 ([2]) "gentle, soft, flexible" + よく (yoku) "a particle" + 剛 ([3]) "hard, solid" + を (o) "a particle" + 制す (seisu) "subdue". The soft subdues the solid. An idiom that stresses the importance of the principle of jū.

Not:

Jūdōnun temel prensiplerinden biridir.

Note:

One of the core principles of jūdō.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jū-hō

Kanji:

柔法

Hiragana:

ÇÇ じゅうほう

Açıklama:

柔 ([2]) "yumuşak, zarif, esnek" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Katı kuvvetten ziyade jū prensibine dayanan sanatlar ve(ya) yöntemler.

Explanation:

柔 ([2]) "gentle, soft, flexible" + 法 ([1]) "method, principle". Arts and (or) methods based on the jū principle rather than rigid force.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

gō-hō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç じゅう

Açıklama:

On (sayı).

Explanation:

Ten (number).

Not:

Bu kanjinin bir diğer Çince okunuşu ji' olup jitte (十手) teriminde görülmektedir.

Note:

Another Chinese reading of this kanji is ji', which can be seen in the term jitte (十手).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jūkyū, jūdan, aikijū, jūjidō, bugei jūhappan, jitte, jūji garami nage

Terim | Term:

[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç じゅう

Açıklama:

Yumuşak, zarif, esnek.

Explanation:

Gentle, soft, flexible.

Not:

Bu kelime juijitsu, jiujutsu, jyujutsu gibi imlalarda ilk iki hecede "i, y" harfleri görülebilir, fakat bu tür imlalar yaygın olarak kullanılsa da yanlıştır. Bu kanjinin diğer bir Çince okunuşu nyū olup nyūnanshin teriminde görülebilir. Kanjinin Japonca okunuşu yawara'dır.

Note:

This word can be seen with the letters "i, y" in the first two syllables such as jiujutsu, jiujitsu, jyujutsu but these spellings are incorrect. Another Chinese reading of this kanji is nyū, which can be seen in the term nyūnanshin. The Japanese reading of the kanji is yawara.

İlgili Terim | Related Terms:

yawara, [3], ko[3]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki-jūjutsu, Aioi-ryū Jūjutsu, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, jū no keiko, jū yoku gō o seisu, jū-hō, jūdō, jūjutsu, jūnan hō, jūnan kenkō taisō, jūtai, tekubi kansetsu jūnan hō

Terim | Term:

[3]

Kanji:

Hiragana:

Ç じゅう

Açıklama:

Tüfek, tabanca.

Explanation:

Rifle, gun.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jūken, jūkendō, mokujū

Terim | Term:

juban

Kanji:

襦袢

Hiragana:

ÇÇ じゅばん

Açıklama:

Kimononun, dōginin içine giyilen ince beyaz içlik.

Explanation:

A lightweight under-robe worn under kimono or dōgi.

Not:

Aslı Portekizce gibão ("yelek") kelimesidir. Kanjiler ateji'dir.

Note:

Originally from Portuguese gibão ("jerkin"). The kanji are ateji.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūdan

Kanji:

十段

Hiragana:

ÇÇ じゅうだん

Açıklama:

十 ([1]) "on (sayı)" + 段 (-dan[2]) "sıralama sayısı belirten sonek". Onuncu siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

十 ([1]) "ten (number)" + 段 (-dan[2]) "cardinal number suffix". Tenth black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūdō

Kanji:

柔道

Hiragana:

ÇÇ じゅうどう

Açıklama:

柔 ([2]) "yumuşak, zarif, esnek" + 道 ([1]) "yol, dō". Jigorō Kanō'nun jūjutsudan geliştirdiği modern, müsabık savaş sanatı. Jigorō Kanō Şubat 1882'de Tōkyō'da Eishō-ji (永昌寺) adlı Budist tapınağında kendi dōjōsunu açmıştır ve bu tarih jūdōnun kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

Explanation:

柔 ([2]) "gentle, soft, flexible" + 道 ([1]) "way, path, dō". Modern, competitive art which Jigorō Kanō developed from jūjutsu. Jigorō Kanō opened his own dōjō in February 1882 in Eishō-ji (永昌寺), a Buddhist temple in Tōkyō, and this is accepted as the date of creation of jūdō.

Not:

Stephen Vlastos'un (1998, s. 169) aktardığına göre Jigorō Kanō, kendi öğrendiği branşlardan biri olan Kitō-ryū'ya (起倒流) Kitō jūdō da deniyordu ve Jigorō Kanō, geleneğe olan hürmeti sebebiyle yeni oluşturduğu sanatına geleneği yansıtan bir isim olarak jūdō ismini verdi. Jutsu kelimesine başvurmamasının sebebi ise o kelimenin sahip olduğu militarist çağrışımlardır.

Note:

According to Stephen Vlastos (1998, p. 169), Kitō-ryū (起倒流), one of the branches that Jigorō Kanō learned, was also called Kitō jūdō, and Jigorō Kanō named his new art jūdō with the aim to respect and reflect the tradition in modern times. The reason why he didn't refer to the word jutsu is the militaristic connotations of that word.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūji garami nage

Kanji:

十字絡み投げ

Hiragana:

ÇÇJJ じゅうじがらみなげ

Açıklama:

十字 (jūji) "artı işareti" + 絡み (karami) "dolama" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan". Rakibin kollarının bir artı şeklinde birbirine dolandırıldığı fırlatma tekniği.

Explanation:

十字 (jūji) "plus shape" + 絡み (karami) "entangling" + 投げ (nage) "throw, thrower". Throwing technique in which the opponent's arms are intertwined like a plus sign.

Not:

Japoncada 10 rakamı bir artı işareti (十) ile gösterilir. Tekniğin ismi, rakibin bükülmüş kollarının 十 (10) rakamına benzemesinden gelir. Kısaca jūji garami veya jūji nage de denir.

Note:

In Japanese, the number 10 is represented by a plus sign (十). The name of the technique comes from the fact that the bent arms of the opponent resemble the number 十 (10). Also called jūji garami or jūji nage for short.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūjidō

Kanji:

十字道

Hiragana:

ÇÇÇ じゅうじどう

Açıklama:

十字 (jūji) "artı işareti" + 道 ([1]) "yol, dō". Artı işareti yolu. Morihei Ueshiba'nın aikidō sanatı için kullandığı isimlerden biri.

Explanation:

十字 (jūji) "plus shape" + 道 ([1]) "way, path, dō". Plus sign way. One of names Morihei Ueshiba applied to the art of aikidō.

Not:

Morihei Ueshiba'ya göre artı işaretinde dikey çubuk göğü ve yeri, yatay çubuk ise ateşi ve suyu temsil etmektedir.

Note:

According to Morihei Ueshiba, the vertical stroke of the plus sign symbolizes the heaven and the earth, while the horizontal stroke symbolizes fire and water.

İlgili Terim | Related Terms:

aikijū

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūjutsu

Kanji:

柔術

Hiragana:

ÇÇ じゅうじゅつ

Açıklama:

柔 ([2]) "yumuşak, zarif, esnek" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Jū prensibine dayanan ve ağırlıklı olarak silahsız tekniklere dayanan bir kobudō.

Explanation:

柔 ([2]) "gentle, soft, flexible" + 術 (jutsu) "technique, art". A kobudō which depends more on unarmed techniques.

Not:

Jijutsu, jiujutsu, jijitsu gibi yazımlar yaygın olsa da en isabetli imla jūjutsu'dur.

Note:

Although spellings such as jujutsu, jiujitsu, jujitsu are common, the most accurate spelling is jūjutsu.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, Aioi-ryū Jūjutsu, aiki-jūjutsu

Terim | Term:

jūken

Kanji:

銃剣

Hiragana:

ÇÇ じゅうけん

Açıklama:

銃 ([3]) "tüfek, tabanca" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Süngü. Tüfeğe takılan bıçak.

Explanation:

銃 ([3]) "rifle, gun" + 剣 (ken[1]) "sword". Bayonet. The blade attached to the rifle.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

jūkendō

Terim | Term:

jūkendō

Kanji:

銃剣道

Hiragana:

ÇÇÇ じゅうけんどう

Açıklama:

銃 ([3]) "tüfek, tabanca" + 剣 (ken[1]) "kılıç" + 道 ([1]) "yol, dō". Süngülü tüfek sanatı. Süngülü tüfek uzunluğunda ahşap bir silah ve koruyucu ekipmanla yapılan Japon savaş sanatı.

Explanation:

銃 ([3]) "rifle, gun" + 剣 (ken[1]) "sword" + 道 ([1]) "way, path, dō". Way of bayonet. A Japanese martial art of fighting with wooden bayonet and protective equipments.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jūkenjutsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūkenjutsu

Kanji:

銃剣術

Hiragana:

ÇÇÇ じゅうけんじゅつ

Açıklama:

銃剣 (jūken) "süngü" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Süngü sanatı.

Explanation:

銃剣 (jūken) "bayonet" + 術 (jutsu) "technique, art". The art of bayonet.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

jūkendō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūkyū

Kanji:

十級

Hiragana:

ÇÇ じゅうきゅう

Açıklama:

十 ([1]) "on (sayı)" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". Onuncu beyaz kuşak derecesi (kyū).

Explanation:

十 ([1]) "ten (number)" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Tenth white belt degree (kyū).

Not:

İnternet ortamında birkaç yerde görülen jikkyū kullanımı yanlıştır.

Note:

Can be seen mistakenly spelled as jikkyū on the internet.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūnan hō

Kanji:

柔軟法

Hiragana:

ÇÇÇ じゅうなんほぅ

Açıklama:

柔軟 (jūnan) "esneklik" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Esnetme tekniği, yöntemi.

Explanation:

柔軟 (jūnan) "flexibility" + 法 ([1]) "method, principle". Flexiblility method. Techniques for stretching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tekubi kansetsu jūnan hō

Terim | Term:

jūnan kenkō taisō

Kanji:

柔軟健康体操

Hiragana:

ÇÇÇÇÇÇ じゅうなんけんこうたいそう

Açıklama:

柔軟 (jūnan) "esneklik" + 健康 (kenkō) "sağlık" + 体操 (taisō) "beden eğitimi". Sağlık için yapılan esneme egzersizleri.

Explanation:

柔軟 (jūnan) "flexibility" + 健康 (kenkō) "health" + 体操 (taisō) "physical education". Stretching exercises for health.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

junbi dōsa

Kanji:

準備動作

Hiragana:

ÇÇÇÇ じゅんびどうさ

Açıklama:

準備 (junbi) "hazırlık" + 動作 (dōsa) "vücut hareketi". Hazırlık egzersizleri.

Explanation:

準備 (junbi) "preparation" + 動作 (dōsa) "body movement". Preparation exercises.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

junbi taisō

Kanji:

準備体操

Hiragana:

ÇÇÇÇ じゅんびたいそう

Açıklama:

準備 (junbi) "hazırlık" + 体操 (taisō) "beden eğitimi". Antrenmana hazırlık amaçlı beden hareketleri.

Explanation:

準備 (junbi) "preparation" + 体操 (taisō) "physical education". Body movements for preparing for the training

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

junbi undō

Kanji:

準備運動

Hiragana:

ÇÇÇÇ じゅんびうんどう

Açıklama:

準備 (junbi) "hazırlık" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Hazırlık egzersizleri.

Explanation:

準備 (junbi) "preparation" + 運動 (undō) "physical exercise". Preparation exercises.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

junte dori

Kanji:

順手取り

Hiragana:

ÇJJ じゅんてどり

Açıklama:

順 (jun) "kolay, zahmetsiz" + 手 (te[1]) "el, metot" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Kolay, sorunsuz tutuş. Rakibin bileğini tutarken baş parmağın üstte, diğer 4 parmağın altta olduğu tutuş.

Explanation:

順 (jun) "easy, smooth" + 手 (te[1]) "hand, method" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Easy, hassle-free grip. A grip where the thumb is on top and the other 4 fingers are on the bottom while holding the opponent's wrist.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kōsa dori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūryoku

Kanji:

重力

Hiragana:

ÇÇ じゅうりょく

Açıklama:

重 () "yerçekimi" + 力 (ryoku) "güç, kuvvet". Yerçekimi kuvveti.

Explanation:

重 () "gravity" + 力 (ryoku) "power, force". Gravity force.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūsan no jō kata

Kanji:

十三之杖型

Hiragana:

ÇÇÇJ じゅうさんめじょうかた

Açıklama:

十三 (jūsan) "on üç (sayı)" + 之 (no) "tamlama partikeli" + 杖 ([1]) "jō" + 形 (kata[3]) "model, form, şekil". Morihiro Saitō tarafından oluşturulan 13 hamlelik bir jō katası. Aikijō'nun temel katalarından biridir.

Explanation:

十三 (jūsan) "thirteen (number)" + 之 (no) "compound particle" + 杖 ([1]) "jō" + 形 (kata[3]) "model, form, shape". A 13-move jō kata created by Morihiro Saitō. It is one of the basic kata of aikijō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

roku no jō kata, sanjūichi no jō kata

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jūtai

Kanji:

柔体

Hiragana:

ÇÇ じゅうたい

Açıklama:

柔 ([2]) "yumuşak, zarif, esnek" + 体 (tai[1]) "vücut". Yumuşak, zarif bir vücut ile çalışma. Budōda çalışma modlarından biri.

Explanation:

柔 ([2]) "gentle, soft, flexible" + 体 (tai[1]) "body". Practicing with a soft, gentle body. One of the modes of training in budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kotai, kitai, ekitai, ryūtai

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

jutsu

Kanji:

Hiragana:

Ç じゅつ

Açıklama:

Teknik, sanat, zanat.

Explanation:

Technique, art, craft.

Not:

術 kanjisinin Japonca okunuşu waza, Çince okunuşu jutsu'dur.

Note:

The Japanese reading of the kanji 術 is waza, and the Chinese reading is jutsu.

İlgili Terim | Related Terms:

waza, gi[2], gei

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

Aiki Bujutsu, aiki no jutsu, aiki-jūjutsu, aikijutsu, Aioi-ryū Jūjutsu, bujutsu, Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, iaijutsu, jikyō jutsu, jōjutsu, jūjutsu, jūkenjutsu, keijōjutsu, kobujutsu, naginatajutsu, shugijutsu, sōjutsu, taijutsu, tanbōjutsu