İçeriğe geç

Terim | Term:

nafudakake

Kanji:

名札掛け

Hiragana:

JJJJ なふだかけ

Açıklama:

名札 (nafuda) "isim levhası" + 掛け (kake) "saldırı, asma, asış". Dōjō üyelerinin isimlerinin yazılı olduğu ahşap pano.

Explanation:

名札 (nafuda) "name board" + 掛け (kake) "attack, hanging". Wooden plate where the names of the dōjō members are written.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nagare

Kanji:

流れ

Hiragana:

J ながれ

Açıklama:

Akış, sıvı bir şeyin akışı.

Explanation:

Flow, flowing.

Not:

"Akmak" anlamındaki 流す (nagasu) fiilinden.

Note:

Comes from the verb 流す (nagasu), which means "to flow".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ki no nagare

Terim | Term:

nagashi

Kanji:

流し

Hiragana:

J ながし

Açıklama:

Akış, sıvı bir şeyin akışı.

Explanation:

Flow, flowing.

Not:

"Akmak" anlamındaki 流す (nagasu) fiilinden.

Note:

Comes from the verb 流す (nagasu), which means "to flow".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uke nagashi

Terim | Term:

nagayo no den

Kanji:

永世の伝

Hiragana:

JJÇ ながよのでん

Açıklama:

永世 (nagayo) "sonsuz" + の (no) "tamlama partikeli" + 伝 (den) "aktarım, gelenek". Ebedî gelenek. Şintō'da misogi için yapılan bir teneffüs usülü.

Explanation:

永世 (nagayo) "eternal" + の (no) "compound particle" + 伝 (den) "transmission, tradition". Eternal tradition. In Shintō, a method of breathing for misogi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nage

Kanji:

投げ

Hiragana:

J なげ

Açıklama:

Fırlatış. Fırlatan kişi.

Explanation:

Throw. Thrower.

Not:

"Fırlatmak" anlamındaki 投げる (nageru) fiilinden. "Tekniği yapan kişi" anlamında kullanıldığında shite ve tori terimleri ile eşanlamlıdır.

Note:

From the verb 投げる (nageru), which means "to throw". When used in the sense of "the one who applies the technique", it is synonymous with the terms shite and tori.

İlgili Terim | Related Terms:

seme, tori, uke

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hiji nage, irimi nage, jō nage, jūji garami nage, karami nage, kōhō irimi nage, kokyū nage, koshi nage, kubi nage, shihō nage, sokumen irimi nage, sukui nage, tenbin nage, tenchi nage, udekime nage, ushiro nage, zantō kokyū nage

Terim | Term:

nage katame waza

Kanji:

投げ固め技

Hiragana:

JJJ なげかためわざ

Açıklama:

投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi" + 固め (katame) "sabit tutma, immobilizasyon" + 技 (waza) "teknik". Sonu katame ile biten fırlatma teknikleri.

Explanation:

投げ (nage) "throw, thrower" + 固め (katame) "holding firm, immobilisation" + 技 (waza) "technique". Throwing techniques that end with a katame.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

naginata

Kanji:

薙刀

Hiragana:

JJ なぎなた

Açıklama:

薙 (nagi) "kesiş, biçiş" + 刀 (nata) "nacak". Sapı uzun, ucu kavisli mızrakvari kılıç.

Explanation:

薙 (nagi) "cutting, mowing" + 刀 (nata) "halbert, bilhook". A spearlike curved sword with a very long hilt.

Not:

Bu kelimenin okunuşu kuralsızdır. bkz jukujikun.

Note:

The reading of this word is irregular. See jukujikun.

İlgili Terim | Related Terms:

chōtō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

naginatajutsu

Terim | Term:

naginatajutsu

Kanji:

薙刀術

Hiragana:

JJÇ なぎなたじゅつ

Açıklama:

薙刀 (naginata) "naginata" + 術 (jutsu) "teknik, sanat". Naginata sanatı.

Explanation:

薙刀 (naginata) "naginata" + 術 (jutsu) "technique, art". Naginata art.

Not:

長刀術 olarak da yazılabilir.

Note:

It can also be written as 長刀術.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

naike

Kanji:

?

Hiragana:

? ないけ

Açıklama:

Ayak bileğinin iç kısmındaki baskı noktası.

Explanation:

Pressure point on the inside of the ankle.

Not:

Bu terimin kanjisi bulunamamıştır.

Note:

A kanji of this term couldn't be found.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nakago

Kanji:

Hiragana:

J なかご

Açıklama:

Kılıcın namlusunun kabza içinde kalan kısmı, pırazvana.

Explanation:

The part of the blade of the sword that is inside the hilt. The tang of the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nakaima

Kanji:

中今

Hiragana:

JJ なかいま

Açıklama:

中 (naka) "orta" + 今 (ima) "şimdi". İçinde bulunulan ânın, ortasında olduğumuz mevcut ânın değerini ifade eden tabir.

Explanation:

中 (naka) "middle" + 今 (ima) "now". A phrase that emphasizes the value of the moment, of the present that we are in the middle of.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nana

Kanji:

Hiragana:

J なな

Açıklama:

Yedi (sayı).

Explanation:

Seven (number).

Not:

七 kanjisinin Japonca okunuşu nana, Çince okunuşu shichi'dir.

Note:

The Japanese reading of 七 is nana and the Chinese reading is shichi.

İlgili Terim | Related Terms:

shichi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

nanadan, nanakyū, nanakyō, bushidō no nanatsu no bitoku

Terim | Term:

nanadan

Kanji:

七段

Hiragana:

ÇÇ ななだん

Açıklama:

七 (nana) "yedi (sayı)" + 段 (-dan[2]) "sıralama sayısı belirten sonek". Yedinci siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

七 (nana) "seven (number)" + 段 (-dan[2]) "cardinal number suffix". Seventh black belt degree (dan).

Not:

Shichidan (しちだん) da denir.

Note:

Also called shichidan (しちだん).

İlgili Terim | Related Terms:

shichidan

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nanakyū

Kanji:

七級

Hiragana:

ÇÇ ななきゅう

Açıklama:

七 (nana) "yedi (sayı)" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". Yedinci beyaz kuşak derecesi (kyū).

Explanation:

七 (nana) "seven (number)" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Seventh white belt degree (kyū).

Not:

İlk beyaz kuşak sınavı ile 6. kyū'ya geçilen bir dōjōda sınava girmemiş kişiye nanakyū (7. kyū) demektense mukyū (kyūsuz) denmelidir.

Note:

In a dōjō where one becomes 6th kyū after having his/her first kyū degree exam, it would be more appropriate to call very beginners mukyū (kyūless), not nanakyū (7th kyū).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

naname

Kanji:

斜め

Hiragana:

J ななめ

Açıklama:

Devrik, çapraz, yatık.

Explanation:

Oblique, diagonal, leaning.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

naname nage

Terim | Term:

naname kokyū nage

Kanji:

斜め呼吸投げ

Hiragana:

JÇÇJ ななめこきゅうなげ

Açıklama:

斜め (naname) "devrik, çapraz, yatık" + 呼吸 (kokyū) "teneffüs, nefes alıp verme" + 投げ (nage) "fırlatış, fırlatan kişi". Yatık kokyū nage

Explanation:

斜め (naname) "oblique, diagonal, leaning" + 呼吸 (kokyū) "breathing, aspiration" + 投げ (nage) "throw, thrower". Oblique kokyū nage

Not:

Bu tekniğe neden "yatık" (naname, 斜め) dendiği anlaşılamadı.

Note:

Why the technique is called "oblique" (naname, 斜め) is unclear.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nanso no hō

Kanji:

軟酥の法

Hiragana:

ÇÇÇ なんそのほう

Açıklama:

軟酥 (nanso) "bir tür Zen meditasyonu" + の (no) "tamlama partikeli" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Bir tür Zen meditasyonu, kimi dōjōlarda uygulanır.

Explanation:

軟酥 (nanso) "a kind of Zen meditation" + の (no) "compound particle" + 法 ([1]) "method, principle". A type of Zen meditation practiced in some dōjōs.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

naohi / naobi

Kanji:

直霊

Hiragana:

JJ なおひ / なおび

Açıklama:

Düzgün zihin, düzgün ruh. Şintō'da bir kişinin ruhunun iyi, düzgün vehçesi.

Explanation:

Right mind, straight soul. The good, proper aspect of a person's soul in Shintō.

Not:

Bu kelime Çince okunuş ile chokurei olarak da kullanılır.

Note:

This word is also used with its Chinese reading chokurei.

İlgili Terim | Related Terms:

chokurei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

neko ashi dachi

Kanji:

猫足立ち

Hiragana:

JJJ ねこあしだち

Açıklama:

猫 (neko) "kedi" + 足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama" + 立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Kedi adımı duruşu. Öndeki ayağın dizden büküldüğü duruş.

Explanation:

猫 (neko) "cat" + 足 (ashi) "foot, leg, step, stepping" + 立ち (tachi[2]) "standing up, stance". Cat foot stance. Stance with the knee of the front leg bent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

neribō

Kanji:

練り棒

Hiragana:

JÇ ねりぼう

Açıklama:

練り (neri) "uğraşma, çalışma, geliştirme" + 棒 () "bō". Hiroshi Tada (多田 宏, 1929 - ) Sensei'nin bireysel çalışmalar için kullandığı 40 cm civarı uzunlukta ve 5 cm kalınlıktaki ahşap. Bu sopa ile tutma, kavrama, bükme egzersizleri yapılabilir.

Explanation:

練り (neri) "dealing with, practicing, polishing" + 棒 () "bō". 40 cm long and 5 cm thick wood used by Hiroshi Tada (多田 宏, 1929 - ) Sensei for individual works. With this stick, one can do holding, grasping, bending exercises.

Not:

"Uğraşmak, çalışmak, geliştirmek" anlamındaki 練る (neru) fiilinden.

Note:

From the verb 練る (neru), which means "to deal with, to practice, to polish".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ni rei, ni hakushu, ichi rei

Kanji:

二礼二拍手一礼

Hiragana:

ÇÇÇÇÇÇ にれいにはくしゅいちれい

Açıklama:

二礼 (ni rei) "iki selam" + 二拍 (ni hakushu) "iki alkış" + 手一礼 (ichi rei) "bir selam". Dōjōda ders başlangıcında yapılan Şintō ritüeli.

Explanation:

二礼 (ni rei) "two bows" + 二拍 (ni hakushu) "two claps" + 手一礼 (ichi rei) "one bow". A Shintō practice, applied at the beginning of the class in front of the kamiza in dōjō.

Not:

Ni hai ni hakushu ichi hai (二拝二拍手一拝) kullanımı da yaygındır. Selamların ve alkışların sırası ve sayısı ekolden ekole farklılık gösterebilir.

Note:

Ni hai ni hakushu ichi hai (二拝二拍手一拝) is also commonly used. The order and the number of bows and clappings may change from school to school.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ni[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç に

Açıklama:

İki (sayı).

Explanation:

Two (number).

Not:

二 kanjisinin Japonca okunuşu futa, Çince okunuşu ni'dir. Sertifika ve diploma gibi hukuki, ticari ve resmî belgelerde 二 kanjisi yerine 貳 veya 贰 kanjileri kullanılabilmektedir. Bunun sebebi, çizgi eklemek suretiyle sayı belirten kanjinin ve sayı değerinin değiştirilmesini önlemek ve evrakta sahteciliğin önüne geçmektir. Bu husus özellikle 一 ("bir"), 二 ("iki"), 三 ("üç") ve 五 ("beş") kanjileri için geçerlidir.

Note:

The Japanese reading of 二 is futa, the Chinese reading is ni. In legal, commercial and official documents such as certificates and diplomas, the kanjis 貳 or 贰 can be used instead of the kanji 二. The reason for this is to prevent changing the kanji and the number value by adding a dash and to prevent forgery in documents. This is especially critical for the kanjis 一 ("one"), 二 ("two"), 三 ("three"), and 五 ("five").

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ninin dori, nikajō, nikyō, nikyū, nidan, ichigan nisoku santan shiriki, ninin gake

Terim | Term:

ni[2]

Kanji:

-

Hiragana:

J に

Açıklama:

Yönelme belirten edat.

Explanation:

Preposition of direction.

Not:

Bu partikelin kanjisi yoktur.

Note:

This particle has no kanji.

İlgili Terim | Related Terms:

no, o[3] / wo

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kamiza ni rei, sensei ni rei, shōmen ni rei, shinzen ni rei, otagai ni rei

Terim | Term:

nidan

Kanji:

二段

Hiragana:

ÇÇ にだん

Açıklama:

二 (ni[1]) "iki (sayı)" + 段 (-dan[2]) "sıralama sayısı belirten sonek". İkinci siyah kuşak derecesi (dan).

Explanation:

二 (ni[1]) "two (number)" + 段 (-dan[2]) "cardinal number suffix". Second black belt degree (dan).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nigi mitama

Kanji:

和御霊

Hiragana:

JJJ にぎみたま

Açıklama:

和 (nigi) "sükunet, huzur" + 御霊 (mitama) "mitama". Huzur ile ilgili mitama.

Explanation:

和 (nigi) "peace, serenity" + 御霊 (mitama) "mitama". Mitama of serenity.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kushi mitama, ara mitama, sachi mitama

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nihontō

Kanji:

日本刀

Hiragana:

ÇÇÇ にほんとう

Açıklama:

日本 (Nihon / Nippon) "Japonya" + 刀 ([1]) "kılıç". Japon kılıcı. Genel bir terimdir, herhangi belli bir tipi ifade etmez.

Explanation:

日本 (Nihon / Nippon) "Japan" + 刀 ([1]) "sword". Japanese sword. It is a general term, it does not refer to any specific type.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nikajō

Kanji:

二ヶ条

Hiragana:

ÇÇÇ にかじょう

Açıklama:

二 (ni) "iki (sayı)" + ヶ条 (kajō) "madde, konu". İkinci madde. Daitō-ryū'da ve bazı aikidō ekollerinde ikinci tekniğin adı.

Explanation:

二 (ni) "two (number)" + ヶ条 (kajō) "article, item". Second item. The name of the second technique in Daitō-ryū and in some aikidō schools.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kote mawashi, kote kudaki, nikyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nikyō

Kanji:

二教

Hiragana:

ÇÇ にきょう

Açıklama:

二 (ni[1]) "iki (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Aikidōnun ikinci temel tekniğidir.

Explanation:

二 (ni[1]) "two (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". The second basic technique in aikidō.

Not:

Kote mawashi olarak da bilinir. Yoshinkan'da nikajō denir.

Note:

Also known as kote mawashi. Called nikajō in Yoshinkan.

İlgili Terim | Related Terms:

nikajō, kote mawashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nikyū

Kanji:

二級

Hiragana:

ÇÇ にきゅう

Açıklama:

二 (ni[1]) "iki (sayı)" + 級 (kyū[2]) "seviye, derece, sınıf, beyaz kuşak derecesi". İkinci beyaz kuşak derecesi (kyū).

Explanation:

二 (ni[1]) "two (number)" + 級 (kyū[2]) "level, grade, class, white belt degree". Second white belt degree (kyū).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nin

Kanji:

Hiragana:

Ç にん

Açıklama:

Kişi, insan.

Explanation:

Person, human.

Not:

Bu kanjinin Japonca okunuşu hito'dur.

Note:

The Chinese reading of this kanji is hito.

İlgili Terim | Related Terms:

jin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

gonin gake, ningen keisei no michi, ninin dori, ninin gake, rōnin, sannin gake, satsunintō, taninzu gake, yonnin gake

Terim | Term:

ningen keisei no michi

Kanji:

人間形成の道

Hiragana:

ÇÇÇÇJにんげんけいせいのみち

Açıklama:

人間 (ningen) "insan, kişi" + 形成 (keisei) "oluşma, teşekkül" + の (no) "tamlama partikeli" + 道 (michi) "yol, dō". Kişisel gelişim yolu.

Explanation:

人間 (ningen) "human, person" + 形成 (keisei) "formation" + の (no) "compound particle" + 道 (michi) "way, path, dō". Way of self-betterment.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ninin dori

Kanji:

二人取り

Hiragana:

ÇÇJ ににんどり

Açıklama:

二人 (ninin) "iki kişi" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". 2 kişinin 1 kişiye saldırması.

Explanation:

二人 (ninin) "two people" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". 2 people attacking 1 person.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

futari dori, futari gake, ninin gake

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ninin gake

Kanji:

二人掛け

Hiragana:

ÇÇJ ににんがけ

Açıklama:

二人 (ninin) "iki kişi" + 掛け (kake) "saldırı, asma, asış". 2 kişinin 1 kişiye saldırması.

Explanation:

二人 (ninin) "two people" + 掛け (kake) "attack, hanging'". 2 people attacking 1 person.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ninin dori, futari dori, futari gake

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

ninja

Kanji:

忍者

Hiragana:

ÇÇ にんじゃ

Açıklama:

Shinobi, casus, gizlenen kimse.

Explanation:

Shinobi, spy, disguiser.

Not:

Shinobi kelimesinin yerine Batı'da yaygınlaşmış kelimedir. 忍者 kelimesinin Çince okunuşu ninja, Japonca okunuşu shinobi'dir.

Note:

Ninja became the popular word instead of shinobi in the West. Ninja is the Chinese and shinobi is the Japanese reading of 忍者.

İlgili Terim | Related Terms:

shinobi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Nishi Shiki

Kanji:

西式

Hiragana:

JÇ にししき

Açıklama:

西 (Nishi) "Nishi Katsuzō özel isminden" + 式 (shiki) "stil". Nishi stili sağlık yöntemleri. Honbu dōjōdaki eğitmenlerden biri olan Nishi Katsuzō'nun (西 勝造, 1884 - 1959) beden sağlığı için geliştirdiği ve aikidōya dahil ettiği egzersizler.

Explanation:

西 (Nishi) "from the proper name Nishi Katsuzō" + 式 (shiki) "style". Nishi style health methods. Exercises for bodily health, developed and incorporated to aikidō by Nishi Katsuzō (西 勝造, 1884 - 1959), one of the early instructors at honbu dōjō.

Not:

Tam adı 西式健康法 (Nishi Shiki Henkō Hō), yani "Nishi Stili Sağlık Yöntemi" olarak geçer.

Note:

The full name of this method is 西式健康法 (Nishi Shiki Henkō Hō), meaning "Nishi Style Health Method".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

no

Kanji:

Hiragana:

J の

Açıklama:

Japoncada iyelik belirten bir partikeldir, tamlamalarda tamlayan ve tamlananın arasına girer. Türkçeye benzer şekilde Japoncada tamlayan başta, tamlanan sondadır.

Explanation:

A particle for denoting posession in Japanese. The word order of the compounds in Japanese are unlike those in English and similar to those in Turkish.

Not:

Bu partikel 之 kanjisinden ziyade の hiraganası ile gösterilir.

Note:

This particle is spelled with the hiragana の rather than the kanji 之.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

aiki no kurai, Aikidō Maki No Ichi, jūsan no jō kata, roku no jō kata, sanjūichi no jō kata, tateki no kurai

Terim | Term:

nodachi

Kanji:

野太刀

Hiragana:

JÇÇ のだち

Açıklama:

野 (no) "arazi" + 太刀 (tachi[1]) "kılıç". Bir tür büyük Japon kılıcı.

Explanation:

野 (no) "field" + 太刀 (tachi[1]) "sword". A big type of Japanese sword.

Not:

Aynı kılıca ōdachi de denir.

Note:

The same sword is also called ōdachi.

İlgili Terim | Related Terms:

ōdachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

norito

Kanji:

祝詞

Hiragana:

JJ のりと

Açıklama:

祝 (norito) "kutsama, kutlama" + 詞 (Ø) "Ø". Şintō duası.

Explanation:

祝 (norito) "blessing, celebrating" + 詞 (Ø) "Ø". Shintō prayer.

Not:

Bu kelimenin alternatif kanji yazımları vardır. Kelime iki kanjiyle yazılsa da ikinci kanji okunmaz.

Note:

This word has alternative kanji spellings. Although the word is spelled with 2 kanjis, the second kanji is not read.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nōtō

Kanji:

納刀

Hiragana:

ÇÇ のうとう

Açıklama:

納 () "getirme, alma" + 刀 ([1]) "kılıç". Kılıcı kına geri sokma. İai ve battō sanatlarında katanın unsurlarından biri.

Explanation:

納 () "bringing, receiving" + 刀 ([1]) "sword". Returning the sword to the scabbard. An element of the kata in iai and battō arts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nuboko

Kanji:

沼矛

Hiragana:

JJ ぬぼこ

Açıklama:

沼 (nu) "bataklık" + 矛 (hoko) "bir tür mızrak". Morihei Ueshiba'nın, ucu sivrice yontulmuş ahlap mızrağa atfettiği isim.

Explanation:

沼 (nu) "" + 矛 (hoko) "a type of spear". A term used by Morihei Ueshiba to refer to the wooden pointy spear.

Not:

Mızrağın ismi, Kojiki'de geçen Ame no Nuboko (天の沼矛) ifadesinden gelir. Kojiki'de ilk tanrılar, İzanagi ve İzanami'ye bir gaz/su küresi olan dünyada karaları yaratma görevini ve bunun için mücevherli bir mızrak verirler. İzanagi ve İzanami sallanan köprüye (ame no ukihashi) gelir ve köprüdeyken mızrağın ucuyla denizi karıştırırlar. Mızrağı kaldırdıklarında birkaç damla tuzlu su mızrağın ucundan aşağı damlar ve bu damlalar ilk kara parçası olan Onogoroshima (淤能碁呂島) Adası'nı teşkil eder.

Note:

The spear's name comes from a Kojiki phrase, Ame no Nuboko (天の沼矛). In Kojiki, the first gods give Izanagi and Izanami the task of creating lands on the earth, which is a gas/water sphere, and a jeweled spear for this task. Izanagi and Izanami come to the floating bridge (ame no ukihashi) and stir the sea with the tip of the spear while on the bridge. When they lift the spear, a few drops of salty water drip down from the tip of the spear, forming the first landmass, Onogoroshima (淤能碁呂島) Island.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nuki uchi

Kanji:

抜き打ち

Hiragana:

JJ ぬきうち

Açıklama:

抜き (nuki[1]) "dışarı açma, çıkarma" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Kılıcı kından çekerken kesiş yapma. Kından çıkarış ve kesişin aynı hamle olması.

Explanation:

抜き (nuki[1]) "extracting, taking out" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". Drawing the sword out from the scabbard out cutting at the same time. The drawing and the cutting being one.

Not:

İai ve battō sanatlarının temel prensiplerindendir. Nuki kelimesi "çıkarmak, dışarı açmak" anlamındaki 抜く (nuku) fiilinden.

Note:

One of the key principles of iai and battō arts. The word nuki comes from the verb 抜く (nuku), which means "to extract, to take out".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nuki[1]

Kanji:

抜き

Hiragana:

J ぬき

Açıklama:

Kılıç sanatlarında kılıcı kından çıkarıp kesiş yapma.

Explanation:

In sword arts, extracting the sword from the scabbard and cutting.

Not:

Nuki kelimesi "çıkarmak, dışarı açmak" anlamındaki 抜く (nuku) fiilinden.

Note:

The word nuki comes from the verb 抜く (nuku), which means "to extract, to take out".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

nuki uchi, nukitsuke

Terim | Term:

nuki[2]

Kanji:

Hiragana:

J ぬき

Açıklama:

İşleme, delme, saplama.

Explanation:

Sticking, piercing, penetrating.

Not:

"Delme, içine girme" anlamındaki 貫く (nuku) fiilinden.

Note:

From the verb 貫く (nuku), which means "to pierce, to penetrate".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

menuki, nukite

Terim | Term:

nukite

Kanji:

貫手

Hiragana:

JJ ぬきて

Açıklama:

貫 (nuki[2]) ""işleme, delme, saplama"" + 手 (te[1]) "el, metot". Delen el, mızrakmışçasına kullanılan el.

Explanation:

貫 (nuki[2]) "sticking, piercing, penetrating" + 手 (te[1]) "hand, method". Piercing hand. Using the hand as if it is a spear.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yonhon nukite

Terim | Term:

nukitsuke

Kanji:

抜付

Hiragana:

JJ ぬきつけ

Açıklama:

抜 (nuki[1]) "kılıcı kından çıkarıp kesiş yapma" + 付 (tsuke) "ilişme, ekleme, bağlı olma". Rakip atağını gerçekleştiremeden önce kılıcı kından çekerek kesiş yapma.

Explanation:

抜 (nuki[1]) "extracting the sword from the scabbard and cutting" + 付 (tsuke) "attaching, sticking, adding". Drawing the sword from the scabbard and cutting before the opponent lands his/her strike.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nusumi ashi

Kanji:

盗み足

Hiragana:

JJ ぬすみすり

Açıklama:

盗み (nusumi) "çalma, hırsızlık" + 足 (ashi) "ayak, bacak, adım, adımlama". Vücudu yaklaştırmadan önce, rakibe belli etmeden adım atma veya ayağı hazırlama ve böylece bir sonraki hamle için avantaj kazanma.

Explanation:

盗み (nusumi) "stealing, stealing" + 足 (ashi) "foot, leg, step, stepping". Taking a step or preparing the foot before bringing the body close to the opponent and thus gaining advantage for the next move.

Not:

"Çalmak" anlamındaki 盗む (nusumu) fiilinden.

Note:

From the verb 盗む (nusumu), which means "to steal".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

nyūnanshin

Kanji:

柔軟心

Hiragana:

ÇÇÇ にゅうなんしん

Açıklama:

柔軟 (nyūnan) "esnek" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Esnek zihin, yeni başlayan zihni. Önyargıları olmayan ve değişime açık zihin.

Explanation:

柔軟 (nyūnan) "flexible" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". Flexible mind, beginner's mind. Mind without prejudices and open to change.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shoshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-