İçeriğe geç

Terim | Term:

za

Kanji:

Hiragana:

Ç ざ

Açıklama:

Oturuş, oturma yeri.

Explanation:

Sitting, seat.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

anza, fudōza, hanza, kamiza[1], kamiza[2], kiza, saza uki, seiza, shimoza shinza, zafu, zagi, zahō, zarei, zazen

Terim | Term:

zafu

Kanji:

座蒲

Hiragana:

ÇÇ ざふ

Açıklama:

座 (za) "oturuş, oturma yeri" + 蒲 (bu) "hasırotu". Geleneksel olarak hasırotundan yapılan oturma yastığı. Zazende kalçaların altına konur.

Explanation:

座 (za) "sitting, seat" + 蒲 (bu) "cattail". A pillow traditionally made from cattail. Put under the hips in zazen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zagi

Kanji:

座技

Hiragana:

ÇÇ ざぎ

Açıklama:

座 (za) "oturuş, oturma yeri" + 技 (gi[2]) "teknik". Oturarak yapılan teknikler. Suwari waza.

Explanation:

座 (za) "sitting, seat" + 技 (gi[2]) "technique". Techniques done in seated position. Suwari waza.

Not:

座り技 (suwari waza) kanjilerinin Çince okunuşudur. Yaygın olmamakla birlikte "suwari waza" anlamında kullanılır.

Note:

The Chinese reading of the kanji 座り技 (suwari waza). Though not common, used interchangeably with suwari waza.

İlgili Terim | Related Terms:

suwari waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zahō

Kanji:

座法

Hiragana:

ÇÇ ざほう

Açıklama:

座 (za) "oturuş, oturma yeri" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Oturma yöntemi. Oturarak teknik yapma.

Explanation:

座 (za) "sitting, seat" + 法 ([1]) "method, principle". Way of sitting. Practice while seated.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Zaidan Hōjin Aikikai

Kanji:

財団法人合気会

Hiragana:

ÇÇÇÇJÇÇ ざいだんほうじんあいきかい

Açıklama:

財団 (zaidan) "kurum, kuruluş" + 法人 (hōjin) "tüzel kişi" + 合気会 (aikikai) "Aikikai". Aikikai Organizasyonu. Eskiden Zaidan Hōjin Kōbukai olan oluşumun ismi, aikidōnun icra edilmesine dair hükümet yasağının kalktığı 1948'de Zaidan Hōjin Aikikai olarak değiştirilmiştir.

Explanation:

財団 (zaidan) "foundation, organisation" + 法人 (hōjin) "legal entity" + 合気会 (aikikai) "Aikikai". The Aikikai Foundation. Formerly Zaidan Hōjin Kōbukai, the organisation was renamed Zaidan Hōjin Aikikai in 1948, when the government ban on the practice of aikidō was lifted.

Not:

1940'te bakanlığın tescillemesiyle Zaidan Hōjin Kōbukai (財団法人皇武会) olan tam resmî isim 1948'de Zaidan Hōjin Aikikai (財団法人合気会) olarak değiştirildi.

Note:

The full official name, which had been in use with the approval of the ministry since 1940, was changed from Zaidan Hōjin Kōbukai (財団法人皇武会) to Zaidan Hōjin Aikikai (財団法人合気会) in 1948.

İlgili Terim | Related Terms:

Zaidan Hōjin Kōbukai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

Zaidan Hōjin Kōbukai

Kanji:

財団法人皇武会

Hiragana:

ÇÇÇÇJÇÇ ざいだんほうじんこうぶかい

Açıklama:

財団 (zaidan) "kurum, kuruluş" + 法人 (hōjin) "tüzel kişi" + 皇武会 (kōbukai) "Kōbukai". Kōbukai Organizasyonu. Morihei Ueshiba'nın dōjōsu olan Kōbukan Dōjō üzerinden 30 Nisan 1940'ta oluşturulmuş oluşum. Oluşumun ismindeki Kōbukai kelimesi 1948'te Aikikai olarak değiştirilmiştir.

Explanation:

財団 (zaidan) "foundation, organisation" + 法人 (hōjin) "legal entity" + 皇武会 (kōbukai) "Kōbukai". The Kōbukai Foundation. The foundation that was formed centered on the Kōbukan Dōjō the dōjō of Morihei Ueshiba, on April 30, 1940. The word Kōbukai in the name was changed to Aikikai in 1948.

Not:

1940'te bakanlığın tescillemesiyle Zaidan Hōjin Kōbukai (財団法人皇武会) olan tam resmî isim 1948'de Zaidan Hōjin Aikikai (財団法人合気会) olarak değiştirildi.

Note:

The full official name, which had been in use with the approval of the ministry since 1940, was changed from Zaidan Hōjin Kōbukai (財団法人皇武会) to Zaidan Hōjin Aikikai (財団法人合気会) in 1948.

İlgili Terim | Related Terms:

Zaidan Hōjin Aikikai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zanshin

Kanji:

残心

Hiragana:

ÇÇ ざんしん

Açıklama:

残 (zan) "arta kalan, devam eden" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Dağılmayan zihin. Odaklanmış olarak kalan zihin tutumu.

Explanation:

残 (zan) "remainder, remaining" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". Remaining mind. The mental state of alertness, preparedness and focus.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

senshin, mushin, fudōshin, shōshin, heijōshin

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zantō kokyū nage

Kanji:

斬刀呼吸投げ

Hiragana:

ÇÇÇÇJ ざんとうこきゅうなげ

Açıklama:

斬 (zan) "kesme, kesiş" + 刀 ([1]) "kılıç" + 呼吸投げ (kokyū nage) "kokyū nage". Kılıçla keser gibi yapılan kokyū nage.

Explanation:

斬 (zan) "cut, cutting" + 刀 ([1]) "sword" + 呼吸投げ (kokyū nage) "kokyū nage". Applying kokyū nage as if cutting with a sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zarei

Kanji:

座礼

Hiragana:

ÇÇ ざれい

Açıklama:

座 (za) "oturuş, oturma yeri" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Yerde dizüstü oturur vaziyette yapılan selamla; seiza selamlaması.

Explanation:

座 (za) "sitting, seat" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". Bowing when seated on the ground; seiza bow.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

seiza rei, tachi rei, ritsurei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zazen

Kanji:

座禅

Hiragana:

ÇÇ ざぜん

Açıklama:

座 (za) "oturuş, oturma yeri" + 禅 (zen[2]) "zen". Oturur vaziyette zen meditasyonu yapma.

Explanation:

座 (za) "sitting, seat" + 禅 (zen[2]) "zen". Zen meditation in seated position.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ritsuzen

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zen Nippon aikidō enbu taikai

Kanji:

全日本合気道演武大会

Hiragana:

ÇÇÇJÇÇÇÇÇÇ ぜんにっぽんあいきどうえんぶたいかい

Açıklama:

全日本 (zen Nippon) "tüm Japonya, Japonya geneli" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 演武 (enbu) "savaş sanatları gösterisi" + 大会 (taikai) "toplantı, buluşma". Japonya geneli aikidō gösterileri etkinliği.

Explanation:

全日本 (zen Nippon) "all Japan" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 演武 (enbu) "martial arts demonstration" + 大会 (taikai) "convention, meeting". All Japan aikidō demonstrations event.

Not:

Bu etkinlik serisi 1960 yılında başlamış olup son olarak 2022'de 59'uncusu düzenlenmiştir.

Note:

This series of events started in 1960 and the 59th event was held in 2022.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zen[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç ぜん

Açıklama:

İleri, önde, önce.

Explanation:

Forward, ahead, before.

Not:

zen[1] kelimesi 先 (sen[2]) kanjisi ile de yazılabilir ve o durumda okunuşu genelde sen olur. Bu kanjinin Japonca okunuşu saki'dir.

Note:

The word zen[1] can also be written with the kanji 先 (sen[2]), in which case it is usually read sen. The Japanese reading of this kanji is saki.

İlgili Terim | Related Terms:

sen[2], mae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

zengo, zenpō, zenkutsu, zengaku, zenshin

Terim | Term:

zen[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç ぜん

Açıklama:

Zen öğretisi, Budizmin bir ekolü.

Explanation:

Zen teaching. A school of Buddhism.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

zazen, ritsuzen

Terim | Term:

zengaku

Kanji:

前額

Hiragana:

ÇÇ ぜんがく

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 額 (gaku) "alın". Alın.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 額 (gaku) "forehead". Forehead.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hitai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zengo

Kanji:

前後

Hiragana:

ÇÇ ぜんご

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 後 ([5] / go[2]) "geriye, arkaya, sonra". İleri-geri.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 後 ([5] / go[2]) "behind, backwards, after". Front-back.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

zengo giri, zengo undō

Terim | Term:

zengo giri

Kanji:

前後斬り

Hiragana:

ÇÇJ ぜんごぎり

Açıklama:

前後 (zengo) "ileri-geri" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". 180 derece dönerek önü ve arkayı kesme.

Explanation:

前後 (zengo) "front-back" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Front-back cut. Cutting the front and the back with a 180 degree turning motion.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zengo undō

Kanji:

前後運動

Hiragana:

ÇÇÇÇ ぜんごうんどう

Açıklama:

前後 (zengo) "ileri-geri" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". İkkyō undō egzersizinin 180 derece dönerek bir ileri, bir geri yapılması.

Explanation:

前後 (zengo) "front-back" + 運動 (undō) "physical exercise". Performing the ikkyō undō exercise back and forth by turning 180 degrees.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ikkyō undō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zenkutsu dachi

Kanji:

前屈立ち

Hiragana:

ÇÇJ ぜんくつだち

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 屈 (kutsu) "eğilme" + 立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Bacakların arasında uzun mesafenin olduğu ve yükün ön bacakta olduğu duruş.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 屈 (kutsu) "bending" + 立ち (tachi[2]) "standing up, stance". A stance with a wide gap between the legs and the body weight on the front foot.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kōkutsu dachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zenpō

Kanji:

前方

Hiragana:

ÇÇ ぜんぽう

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 方 ([2]) "yön, taraf". İleri yönde.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 方 ([2]) "direction, side". Forward, ahead.

Not:

Zempō diye de yazılır.

Note:

Also spelled zempō.

İlgili Terim | Related Terms:

kōhō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zenpō hiyaku ukemi

Kanji:

前方飛躍受け身

Hiragana:

ÇÇÇÇJÇ ぜんぽうひやくうけみ

Açıklama:

前方 (zenpō) "ileri yönde" + 飛躍 (hiyaku) "ileri zıplama" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Öne zıplayarak ukemi. Öne doğru havadan ukemi.

Explanation:

前方 (zenpō) "forward" + 飛躍 (hiyaku) "leap forward" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Forward jumping ukemi. Airborne forward ukemi.

Not:

Tobi ukemi olarak da bilinir.

Note:

Also called tobi ukemi.

İlgili Terim | Related Terms:

tobi ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zenpō kaiten ukemi

Kanji:

前方回転受け身

Hiragana:

ÇÇÇÇJÇ ぜんぽうかいてんうけみ

Açıklama:

前方 (zenpō) "ileri yönde" + 回転 (kaiten) "yuvarlanma, dönme" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Tam tur takla atarak ukemi.

Explanation:

前方 (zenpō) "forward" + 回転 (kaiten) "turning, revolving, rotation" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Full roll ukemi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

mae ukemi, ushiro ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zenshin

Kanji:

前進

Hiragana:

ÇÇ ぜんしん

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 進 (shin[7]) "ilerleme, girme". İleriye doğru hareket.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 進 (shin[7]) "advancement, entering". Forward movement.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kōshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

zenshin undō

Terim | Term:

zōri

Kanji:

草履

Hiragana:

ÇÇ ぞうり

Açıklama:

Hasırdan yapma geleneksel Japon terliği.

Explanation:

Traditional Japanese slippers made of straws.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-

Terim | Term:

zubon

Kanji:

-

Hiragana:

ズボン

Açıklama:

Pantolon, dōginin alt kısmı.

Explanation:

Pants, the lower piece of the dōgi.

Not:

Bu terim bir alıntı kelime olduğu için katakana ile yazılır, Fransızca jupon kelimesinden gelir.

Note:

Because this term is a loanword, it is written in katakana. Zubon comes from French jupon.

İlgili Terim | Related Terms:

uwagi, shitabaki

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-