İçeriğe geç

Terim:

zenpō

Kanji:

前方

Hiragana:

ÇÇ ぜんぽう

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 方 ([2]) "yön, taraf". İleri yönde.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 方 ([2]) "direction, side". Forward, ahead.

Not:

Zempō diye de yazılır.

Note:

Also spelled zempō.

İlgili Terim | Related Terms:

kōhō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-