İçeriğe geç

Terim:

zenpō hiyaku ukemi

Kanji:

前方飛躍受け身

Hiragana:

ÇÇÇÇJÇ ぜんぽうひやくうけみ

Açıklama:

前方 (zenpō) "ileri yönde" + 飛躍 (hiyaku) "ileri zıplama" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Öne zıplayarak ukemi. Öne doğru havadan ukemi.

Explanation:

前方 (zenpō) "forward" + 飛躍 (hiyaku) "leap forward" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Forward jumping ukemi. Airborne forward ukemi.

Not:

Tobi ukemi olarak da bilinir.

Note:

Also called tobi ukemi.

İlgili Terim | Related Terms:

tobi ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-