İçeriğe geç

Terim:

zenkutsu dachi

Kanji:

前屈立ち

Hiragana:

ÇÇJ ぜんくつだち

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 屈 (kutsu) "eğilme" + 立ち (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Bacakların arasında uzun mesafenin olduğu ve yükün ön bacakta olduğu duruş.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 屈 (kutsu) "bending" + 立ち (tachi[2]) "standing up, stance". A stance with a wide gap between the legs and the body weight on the front foot.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

kōkutsu dachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-