İçeriğe geç

Terim:

zengo

Kanji:

前後

Hiragana:

ÇÇ ぜんご

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 後 ([5] / go[2]) "geriye, arkaya, sonra". İleri-geri.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 後 ([5] / go[2]) "behind, backwards, after". Front-back.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

zengo giri, zengo undō