İçeriğe geç

Terim:

zengaku

Kanji:

前額

Hiragana:

ÇÇ ぜんがく

Açıklama:

前 (zen[1]) "ileri, önde, önce" + 額 (gaku) "alın". Alın.

Explanation:

前 (zen[1]) "forward, ahead, before" + 額 (gaku) "forehead". Forehead.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hitai

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-