İçeriğe geç

Terim:

zen[2]

Kanji:

Hiragana:

Ç ぜん

Açıklama:

Zen öğretisi, Budizmin bir ekolü.

Explanation:

Zen teaching. A school of Buddhism.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

zazen, ritsuzen