İçeriğe geç

Terim:

zen[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç ぜん

Açıklama:

İleri, önde, önce.

Explanation:

Forward, ahead, before.

Not:

zen[1] kelimesi 先 (sen[2]) kanjisi ile de yazılabilir ve o durumda okunuşu genelde sen olur. Bu kanjinin Japonca okunuşu saki'dir.

Note:

The word zen[1] can also be written with the kanji 先 (sen[2]), in which case it is usually read sen. The Japanese reading of this kanji is saki.

İlgili Terim | Related Terms:

sen[2], mae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

zengo, zenpō, zenkutsu, zengaku, zenshin