İçeriğe geç

Terim:

zen Nippon aikidō enbu taikai

Kanji:

全日本合気道演武大会

Hiragana:

ÇÇÇJÇÇÇÇÇÇ ぜんにっぽんあいきどうえんぶたいかい

Açıklama:

全日本 (zen Nippon) "tüm Japonya, Japonya geneli" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 演武 (enbu) "savaş sanatları gösterisi" + 大会 (taikai) "toplantı, buluşma". Japonya geneli aikidō gösterileri etkinliği.

Explanation:

全日本 (zen Nippon) "all Japan" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō" + 演武 (enbu) "martial arts demonstration" + 大会 (taikai) "convention, meeting". All Japan aikidō demonstrations event.

Not:

Bu etkinlik serisi 1960 yılında başlamış olup son olarak 2022'de 59'uncusu düzenlenmiştir.

Note:

This series of events started in 1960 and the 59th event was held in 2022.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-