İçeriğe geç

Terim:

zantō kokyū nage

Kanji:

斬刀呼吸投げ

Hiragana:

ÇÇÇÇJ ざんとうこきゅうなげ

Açıklama:

斬 (zan) "kesme, kesiş" + 刀 ([1]) "kılıç" + 呼吸投げ (kokyū nage) "kokyū nage". Kılıçla keser gibi yapılan kokyū nage.

Explanation:

斬 (zan) "cut, cutting" + 刀 ([1]) "sword" + 呼吸投げ (kokyū nage) "kokyū nage". Applying kokyū nage as if cutting with a sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-