İçeriğe geç

Terim:

yonkyō

Kanji:

四教

Hiragana:

JÇ よんきょう

Açıklama:

四 (yon) "dört (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Aikidōda dördüncü temel teknik.

Explanation:

四 (yon) "four (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". Fourth basic technique in aikidō.

Not:

Tekubi osae olarak da bilinir. Yoshikan'da yonkajō (四ヶ条) denir.

Note:

Also known as tekubi osae. Called yonkajō (四ヶ条) in Yoshinkan.

İlgili Terim | Related Terms:

tekubi osae, yonkajō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-