İçeriğe geç

Terim:

yonkajō

Kanji:

四ヶ条

Hiragana:

JÇÇ よんかじょう

Açıklama:

四 (yon) "dört (sayı)" + ヶ条 (kajō) "madde, konu". Dördüncü madde. Daitō-ryū'da ve bazı aikidō ekollerinde dördüncü tekniğin adı.

Explanation:

四 (yon) "four (number)" + ヶ条 (kajō) "article, item". Fourth item. The name of the fourth technique in Daitō-ryū and in some aikidō schools.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

tekubi osae, yonkyō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-