İçeriğe geç

Terim:

yame

Kanji:

止め

Hiragana:

J やめ

Açıklama:

Durdurma, sonlandırma.

Explanation:

Stopping, terminating.

Not:

Bu kanji karakteri tome olarak da okunabilir. "Durmak" anlamındaki 止 karakteri, budō kelimesinin ilk kanjisi olan 武 kanjisinin oluşturan 2 parçadan biridir ve bundan dolayı bu kelimesinin anlamı "savaşı veya mızrağı durdurmak" olarak yorumlanagelmiştir. Detay için bkz. bu maddesi.

Note:

This kanji can also be read as tome. This kanji is one of the 2 kanji that make up the kanji 武. For this reason, the bu in budō has been interpreted as "to stop the spear or the war". For details, see bu.

İlgili Terim | Related Terms:

hajime, tome

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

yameru