İçeriğe geç

Terim:

waka sensei

Kanji:

若先生

Hiragana:

JÇÇ わかせんせい

Açıklama:

若 (waka) "genç" + 先生 (sensei) "sensei". Dōshu'dan sonra onun yerine geçecek olan kişi, genelde dōshunun oğlu. Aikidōda ilk waka sensei Kisshomaru Ueshiba'ydı (植芝 吉祥丸, 1921 - 1999). Mevcut waka sensei ise dōshu Moriteru Ueshiba'nın (植芝 守央, 1951 - ) oğlu Mitsuteru Ueshiba'dır (植芝 充央, 1981 - ).

Explanation:

若 (waka) "young" + 先生 (sensei) "sensei". The successor after the dōshu, which is usually the son of the then dōshu. The first waka sensei in aikidō was Kisshomaru Ueshiba (植芝 吉祥丸, 1921 - 1999). The current waka sensei is Mitsuteru Ueshiba (植芝 充央, 1981 - ), son of dōshu Moriteru Ueshiba (植芝 守央, 1951 - ).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

dōshu, ō-sensei[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-