İçeriğe geç

Terim:

wa

Kanji:

Hiragana:

Ç わ

Açıklama:

Barış, ahenk, huzur, sükunet.

Explanation:

Peace, harmony, serenity.

Not:

Çinde eskiden Japonlar için kullanılan kelime wa (倭) idi. Bu kelime "köle, cüce" gibi anlamlara geldiği için Japonlar kendi kullanımlarında bu kelimeyi, eşsesli olan wa (和) "barış, ahenk, huzur, sükunet" kelimesi ile değiştirmiştir. Bu sebeple wa kavramının Japon ulusal kimliğinde önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Bu kanjinin Çince okunuşu wa, Japonca okunuşu ai'dir.

Note:

The oldest attested name the Chinese used for the Japanese is wa (倭). This word means "obedient, dwarf". The Japanese changed this word with a homophone word; wa (和) "peace, harmony, serenity". So, it can be said that the concept of wa is closely related to the Japanese national identity. The Chinese reading of this kanji is wa, the Japanese reading is ai.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

wagō no michi, wakiaiai, heiwa, heiwa no michi, heiwa budō