İçeriğe geç

Terim:

uraken

Kanji:

裏拳

Hiragana:

JÇ うらけん

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 拳 (ken[2]) "elin yumruk hali, yumruk". Elin üst tarafıyla vurulan yumruk.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 拳 (ken[2]) "fist, punch". Punch with the back of the hand.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-