İçeriğe geç

Terim:

uragei

Kanji:

裏芸

Hiragana:

JÇ うらげい

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 芸 (gei) "teknik". Gizli teknikler. Bir sanatta herkese öğretilmeyen, standart dışı teknikler.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 芸 (gei) "technique". Secret techniques. Non-standard techniques that are not taught to everyone in an art.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

omotegei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-