İçeriğe geç

Terim:

ura

Kanji:

Hiragana:

J うら

Açıklama:

Geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı. Aikidō tekniklerinde tekniğin dönerek arkaya doğru yapıldığını belirtir.

Explanation:

Back, backwards, inside. hidden, confidential. In aikidō, refers to the techniques which are applied towards to back with a turning motion.

Not:

Bu kelimenin "gizli, dışarıya kapalı" anlamı uragei teriminde görülebilir. Kılıç kullanımında ura taraf, kılıcı tutan kişinin kendisine göre kılıcın sağ tarafıdır, bkz; Kendo and Iaido Concepts: Omote vs. Ura

Note:

The "hidden, confidential" meaning of this word can be seen in the term uragei. In sword usage, ura is the left side of the sword according to the holder, see; Kendo and Iaido Concepts: Omote vs. Ura

İlgili Terim | Related Terms:

omote

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uragei, ura chikara, ura kinniku, ura sankaku, uraken