İçeriğe geç

Terim:

ura sankaku

Kanji:

裏三角

Hiragana:

JÇÇ うらさんかく

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 三角 (sankaku) "üçgen". Arkadaki ayağın topuğunun öndeki ayaktan daha içeride olduğu ve içeri doğru üçgen yaptığı duruş.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 三角 (sankaku) "triangle". The stance in which the back foot is more inside than the front foot, thus forming an inside triangle shape.

Not:

Hitoemi veya ushiro sankaku da denir.

Note:

Also called hitoemi or ushiro sankaku.

İlgili Terim | Related Terms:

omote sankaku, hitoemi, ushiro sankaku

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-