İçeriğe geç

Terim:

ura chikara

Kanji:

裏力

Hiragana:

JJ うらちから

Açıklama:

裏 (ura) "geri, arka, iç, gizli, dışarıya kapalı" + 力 (chikara) "güç, kuvvet". İçsel güç. Ruhsal güç.

Explanation:

裏 (ura) "back, backwards, inside, hidden, confidential" + 力 (chikara) "power, force". Inner power. Spiritual power.

Not:

Bu terim internette Latin harfleriyle sadece Malcolm Tiki Shewan tarafından yazılan bir metinde bulunur.

Note:

This term is only found online in Latin script in a text by Malcolm Tiki Shewan.

İlgili Terim | Related Terms:

omote chikara

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-