İçeriğe geç

Terim:

ukemi

Kanji:

受け身

Hiragana:

JÇうけみ

Açıklama:

受 (uke) "alma, kabul etme" + 身 (mi[1]) "vücut". Yapılan teknik sonucu güvenli bir şekilde yere düşme, tekniği güvenli bir şekilde karşılama.

Explanation:

受 (uke) "receiving, accepting" + 身 (mi[1]) "body". Falling down safely as the tori applies the attack. Receiving the technique, being in the receiver role in budō.

Not:

Genelde taklalı düşme olarak düşünülse de daha geniş bir kavramdır.

Note:

Usually thought of as a circular tumble, but is a broader concept.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

hiyaku ukemi, mae ukemi, soto ukemi, kaiten ukemi, ushiro ukemi, zenpō hiyaku ukemi, tobi ukemi, zenpō kaiten ukemi, kōhō ukemi, kūten ukemi, mawari ukemi, sokuhō ukemi, ushiro hanten ukemi