İçeriğe geç

Terim:

uke

Kanji:

受け

Hiragana:

J うけ

Açıklama:

Alma, kabul etme. Alan kişi, kabul eden kişi, teknik yapılan kişi. Blok.

Explanation:

Receiving, accepting. The one who receives, accepts, the one who the technique is applied on. Block.

Not:

"Almak" anlamındaki 受ける (ukeru) fiilinden. Kılıç kullanımı ve başta karate olmak üzere silahsız tekniklerde uke "blok" anlamında kullanılsa da "alma, kabul etme" anlamı daha baskın olmalıdır. Uke kelimesinin "tekniği alan kişi, teknik uygulanan kişi" anlamındaki kullanımı için -te[2] maddesinin notuna bakınız.

Note:

From the verb 受ける (ukeru) meaning "to receive". Although uke is used in the sense of "block" in sword use and unarmed techniques, especially in karate, the meaning of "taking, accepting" should be more dominant. For the usage of uke to mean "the receiver of the technique, the person the technique is applied on", see the note on -te[2].

İlgili Terim | Related Terms:

nage, seme, tori

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

uke nagashi, ukemi, ukete