İçeriğe geç

Terim:

Ueshiba Juku

Kanji:

植芝塾

Hiragana:

JJÇ うえしばじゅく

Açıklama:

植芝 (ueshiba) "Ueshiba (özel isim)" + 塾 (juku) "dershane". Morihei Ueshiba'nın 1921'de Kyōto'da açtığı ve 1927'de Tōkyō'ya taşınana kadar çalıştırdığı ilk şahsi dōjōsu.

Explanation:

植芝 (ueshiba) "Ueshiba (proper noun)" + 塾 (juku) "cram school". Morihei Ueshiba's first private dōjō that he opened in Kyōto in 1921 and operated until 1927 when he moved to Tōkyō with his family.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-