İçeriğe geç

Terim:

ude nobashi

Kanji:

腕伸ばし

Hiragana:

JJ うでのばし

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 伸ばし (nobashi) "uzatma, gerdirme". Kol uzatması, kol gerdirme. 5. temel tekniğin bir diğer ismidir.

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 伸ばし (nobashi) "extend, stretch". Arm extension, arm stretch. It is another name for the 5th basic technique.

Not:

Nobashi kelimesi "uzatmak, gerdirmek" anlamındaki 伸ばす (nobasu) fiilinden.

Note:

The word nobashi comes from the verb 伸ばす (nobasu), which means "to extend, to stretch".

İlgili Terim | Related Terms:

gokyō, gokajō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-