İçeriğe geç

Terim:

ude gatame

Kanji:

腕固め

Hiragana:

JJ うでがため

Açıklama:

腕 (ude) "kol" + 固め (katame) "sabitleme, immobilizasyon". Rakibin dirseğine ters yönde baskı uygulayarak yapılan kol sabitlemesi

Explanation:

腕 (ude) "arm" + 固め (katame) "pinning, immobilisation". An arm pinning by applying pressure on the opponent's elbow.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-