İçeriğe geç

Terim:

tsuki[1]

Kanji:

突き

Hiragana:

J つき

Açıklama:

Saplama, yumruk.

Explanation:

Thrust, stab, punch.

Not:

"Saplamak, bastırmak" anlamındaki 突く (tsuku) fiilinden. Genellikle yanlış olarak "yumruk" şeklinde düşünülür ve yanlışlıkla suki olarak yazılır. Önüne başka bir kelime gelip bileşik kelime oluşturduğunda baştaki /ts/ sesi /z/ sesine dönüşür ve bu sebeple bazen zuki şeklinde yazılır.

Note:

From the verb 突く (tsuku), which means "to stab, to poke, to push". Generally mistakenly used as "punch" and mistakenly spelled as suki. When in compound words, if tsuki is in a non initial position, the /ts/ sound becomes /z/ and hence the spelling zuki.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

chokusen tsuki, furizuki, oi tsuki, chitsuki, ganmen tsuki, kizami tsuki, men tsuki