İçeriğe geç

Terim:

toshu hō

Kanji:

徒手法

Hiragana:

ÇÇÇ としゅほう

Açıklama:

徒手 (toshu) "yalın el" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Boş el yöntemi.

Explanation:

徒手 (toshu) "bare hand" + 法 ([1]) "method, principle". Empty hand method.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-