İçeriğe geç

Terim:

tōrei

Kanji:

刀礼

Hiragana:

ÇÇ とうれい

Açıklama:

刀 ([1]) "kılıç" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Kılıcı selamlama.

Explanation:

刀 ([1]) "sword" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute. Also used in the sense "bow, reverance". Bowing to the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-