İçeriğe geç

Terim:

tohokami emitame

Kanji:

-

Hiragana:

とほかみえみため

Açıklama:

Misogi ayinlerinde resitasyon için kullanılan kelime öbeği. Önce hecelerine ayrılarak to - ho - ka - mi - e - mi - ta - me şeklinde söylenir, sonra heceler giderek birleştirilir.

Explanation:

Phrase used for recitation in misogi rituals. It is first divided into syllables and pronounced as to - ho - ka - mi - e - mi - ta - me, then the syllables are gradually combined.

Not:

Bu ifadenin birkaç farklı kanji ile yazıldığı ve kelimelere birkaç farklı mana verildiği görülmüştür. Konu hakkındaki bir tartışma için referansa bakınız.

Note:

It has been seen that this expression is written in several different kanji and the words are given several different meanings. See the reference for a discussion on the topic.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-