İçeriğe geç

Terim:

teyari

Kanji:

手鉾

Hiragana:

JJ てやり

Açıklama:

手 (te[1]) "el, metot" + 鉾 (yari) "bir tür mızrak". Bir tür kısa mızrak.

Explanation:

手 (te[1]) "hand, method" + (yari) "a type of spear". A type of short spear.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-