İçeriğe geç

Terim:

tenkan hō

Kanji:

転換法

Hiragana:

ÇÇÇ てんかんほう

Açıklama:

転換 (tenkan) "tenkan" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Tenkan yöntemi, tenkan kullanımı.

Explanation:

転換 (tenkan) "tenkan" + 法 ([1]) "method, principle". Tenkan method, tenkan usage.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-