İçeriğe geç

Terim:

tekubi shindō undō

Kanji:

手首振動運動

Hiragana:

JJÇÇÇÇ てくびしんどううんどう

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 振動 (shindō) "sallama, savurma" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". El bileklerini sallama egzersizi.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 振動 (shindō) "swinging, waving" + 運動 (undō) "physical exercise". Wrist shaking exercise.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-