İçeriğe geç

Terim:

tekubi kōsa undō

Kanji:

手首交差運動

Hiragana:

JJÇÇÇÇ てくびこうさうんどう

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 交差 (kōsa) "çapraz" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Elleri savurarak vücudun önünde birleştirme egzersizi.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 交差 (kōsa) "cross, opposite" + 運動 (undō) "physical exercise". Joining the hands by swinging them in front of the body.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tekubi jōhō kōsa undo