İçeriğe geç

Terim:

tekubi kansetsu jūnan hō

Kanji:

手首関節柔軟法

Hiragana:

JJJJÇÇÇ てくびかんせつじゅうなんほう

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 関節 (kansetsu) "eklem" + 柔軟 (jūnan) "esneklik" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". El bileğini büküp esnetme egzersizi.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 関節 (kansetsu) "joint" + 柔軟 (jūnan) "flexibility" + 法 ([1]) "method, principle". Wrist flexion exercise.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-