İçeriğe geç

Terim:

tekubi jōhō kōsa undō

Kanji:

手首上方交差運動

Hiragana:

JJÇÇÇÇÇÇ てくびじょうほうこうさうんどう

Açıklama:

手首 (tekubi) "el bileği" + 上方 (jōhō) "yukarı doğru" + 交差 (kōsa) "çapraz" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Elleri savurarak yukarıda birleştirme egzersizi.

Explanation:

手首 (tekubi) "wrist" + 上方 (jōhō) "upwards" + 交差 (kōsa) "cross, opposite" + 運動 (undō) "physical exercise". Joining the hands by swinging them upwards.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-