İçeriğe geç

Terim:

teishō

Kanji:

ÇÇ 底掌

Hiragana:

ÇÇ ていしょう

Açıklama:

底 (tei) "dip, taban" + 掌 (shō) "avuç". Elin ökçesi, avucun tabanı.

Explanation:

底 (tei) "bottom, base" + 掌 (shō) "palm". The heel of the palm.

Not:

Teishō (底掌) ve shōtei (掌底) terimlerindeki kanjiler, sıraları farklı olmakla birlikte aynıdır.

Note:

The kanji in the terms teishō (底掌) and shōtei (掌底) are the same but in a different order.

İlgili Terim | Related Terms:

shōtei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-