İçeriğe geç

Terim:

tateki

Kanji:

多敵

Hiragana:

ÇÇ たてき

Açıklama:

多 (ta) "çok sayıda, birçok" + 敵 (teki) "düşman, rakip". Birden çok rakip.

Explanation:

多 (ta) "many, multiple" + 敵 (teki) "enemy, opponent". Multiple opponents.

Not:

Çoğu yerde kanjiler yanlış olarak 干城 şeklinde verilmiştir.

Note:

The kanjis for this term are usually misspelled as 干城.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

tateki geiko, tateki no kurai, tateki uchi