İçeriğe geç

Terim:

taru musubi

Kanji:

足産霊

Hiragana:

JJJ たるむすび

Açıklama:

足 (taru) "bereket, kanaat" + 産霊 (musubi[2]) "doğuran ruh, yaratıcı". Şintō inancında evrendeki şeylere zenginlik katan kuvvet. Daire (丸 maru) ile sembolize edilir. Sangen denen üçlemede göğe (天, ten[1]) tekabül eder.

Explanation:

足 (taru) "prosperity, sufficiency" + 産霊 (musubi[2]) "birth-giver, creator". The force in Shintō belief that enriches things in the universe. It is symbolized by the circle (丸 maru). It corresponds to the sky (天, ten[1]) in the trinity called Sangen.

Not:

足 kanjisinin birçok Japonca okunuşundan biri taru, biri de ashi'dir. Bereket ve ayak arasındaki anlamsal ilişki için şuraya bakınız; https://en.wiktionary.org/wiki/足#Definitions

Note:

Taru and ashi are two of the many Japanese readings of the kanji 足. For the semantic relationship between prosperitiy and feet, see here; https://en.wiktionary.org/wiki/足#Definitions

İlgili Terim | Related Terms:

ten[1], ashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-