İçeriğe geç

Terim:

tai no henkō

Kanji:

体の変更

Hiragana:

ÇÇÇ たいのへんこう

Açıklama:

体 (tai[1]) "vücut" + の (no) "tamlama partikeli" + 変更 (henko) "dönme. dönüş". Rakip kolu tuttuğunda ön ayak üzerinde 180 derece vücudu döndürme. Genelde gyaku hanmi kamae katate dori tutuş ile çalışılan bir egzersizdir.

Explanation:

体 (tai[1]) "body" + の (no) "compound particle" + 変更 (henko) "turning, pivot". Rotating the body 180 degrees on the forefoot while the opponent's grabs the writst. It is an exercise generally practiced in gyaku hanmi kamae katate dori.

Not:

Henka kelimesi "başkalaşım, transformasyon" manasında olduğundan aikidō bağlamında tai no henka'dansa tai no henkō ifadesi daha doğru bir kullanım olarak gözüküyor. Tai no henka ifadesi bir bebeğin büyümesi veya çocukluktan ergenliğe geçiş gibi maddi, cismani vücut değişimini ifade eder.

Note:

Since the word henka means "metamorphosis, transformation", the expression tai no henkō seems to be a more accurate usage than tai no henka in the context of aikidō. Tai no henka implies a physical change in the body like growing of a baby.

İlgili Terim | Related Terms:

tai no henka, tai no tenkan

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-